Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Trang Chủ > Sản Phẩm > Diodes, Transistors, IGBTs, Fets > Diodes >

Schottky (Diodes & Rectifiers)

Schottky (Diodes & Rectifiers) (20)

List_product List_gallery

SR360

3.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 1845 Cái

SR360

SS26

Schottky Diodes & Rectifiers 2A, 60V, SMB

Giá: 1,200 đ/Cái

Còn: 4335 Cái

SS26

SS34-SMA

DIODE SCHOTTKY 3A 40V SMA

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 3808 Cái

SS34-SMA

B360B-13-F

DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMB

Giá: 1,200 đ/Cái

Hàng còn: 0

B360B-13-F

1N5819

DIODE SCHOTTKY 40V 1A DO41

Giá: 1,300 đ/Cái

Còn: 1934 Cái

1N5819

SS36-SMA

Schottky (Diodes & Rectifiers) 3.0 Amp 60 Volt, Size A

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 1284 Cái

SS36-SMA

B560C-13-F

DIODE SCHOTTKY 60V 5A SMC

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 243 Cái

B560C-13-F

SSC54-E3/9AT

DIODE SCHOTTKY 40V 5A DO214AB

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 503 Cái

SSC54-E3/9AT

MBRS140T3G

DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMB

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 463 Cái

MBRS140T3G

MBRS320

DIODE SCHOTTKY 20V 4A DO214AB

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 440 Cái

MBRS320

BAT85

Schottky barrier single diode, 200mA, 30V

Giá: 1,300 đ/Cái

Còn: 2120 Cái

BAT85

IN5822

3.0 Amp BARRIER SCHOTTKY RECTIFIERS

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 9 Cái

IN5822

SS36

Size C, Schottky (Diodes & Rectifiers) 3.0 Amp 60 Volt

Giá: 2,200 đ/Cái

Còn: 673 Cái

SS36

MBR350

DIODE SCHOTTKY 50V 3A C-16

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

MBR350

MBR360

DIODE SCHOTTKY 60V 3A C-16

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

MBR360

MBR340

DIODE SCHOTTKY 40V 3A C-16

Giá: 2,300 đ/Cái

Còn: 1322 Cái

MBR340

SS14

DIODE SCHOTTKY 1A 40V SMA

Giá: 900 đ/Cái

Còn: 1229 Cái

SS14

SS34

DIODE SCHOTTKY 3A 40V SMC

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 636 Cái

SS34

SS24

DIODE SCHOTTKY 2A 40V SMB

Giá: 1,200 đ/Cái

Còn: 185 Cái

SS24

MBRS340T3

DIODE SCHOTTKY 40V 4A SMC

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 1252 Cái

MBRS340T3
Thegioiic-live-support