Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

RV24YN20S (13)

List_product List_gallery

MF-A03 Knob

Núm vặn biến trở RV24YN20S

Giá: 15,000 đ/Cái

Còn: 199 Cái

MF-A03 Knob

RV24YN20S-105

1M Ohm Gang Linear Panel Mount Potentiometer 2W Solder Lug, ±10%, Tocos Tokyo

Giá: 45,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

RV24YN20S-105

RV24YN20S-504

500K Ohm Gang Linear Panel Mount Potentiometer 2W Solder Lug, ±10%, Tocos Tokyo

Giá: 45,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

RV24YN20S-504

RV24YN20S-204

200K Ohm Gang Linear Panel Mount Potentiometer 2W Solder Lug, ±10%, Tocos Tokyo

Giá: 45,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

RV24YN20S-204

RV24YN20S-104

100K Ohm Gang Linear Panel Mount Potentiometer 2W Solder Lug, ±10%, Tocos Tokyo

Giá: 45,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

RV24YN20S-104

RV24YN20S-503

50K Ohm Gang Linear Panel Mount Potentiometer 2W Solder Lug, ±10%, Tocos Tokyo

Giá: 45,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

RV24YN20S-503

RV24YN20S-202

2K Ohm Gang Linear Panel Mount Potentiometer 2W Solder Lug, ±10%, Tocos Tokyo

Giá: 45,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

RV24YN20S-202

RV24YN20S-103

10K Ohm Gang Linear Panel Mount Potentiometer 2W Solder Lug, ±10%, Tocos Tokyo

Giá: 45,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

RV24YN20S-103

RV24YN20S-502

5K Ohm Gang Linear Panel Mount Potentiometer 2W Solder Lug, ±10%, Tocos Tokyo

Giá: 45,000 đ/Cái

Còn: 49 Cái

RV24YN20S-502

RV24YN20S-102

1K Ohm Gang Linear Panel Mount Potentiometer 2W Solder Lug, ±10%, Tocos Tokyo

Giá: 45,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

RV24YN20S-102

RV24YN20S-501

500 Ohm Gang Linear Panel Mount Potentiometer 2W Solder Lug, ±10%, Tocos Tokyo

Giá: 45,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

RV24YN20S-501

RV24YN20S-201

200 Ohm Gang Linear Panel Mount Potentiometer 2W Solder Lug, ±10%, Tocos Tokyo

Giá: 45,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

RV24YN20S-201

RV24YN20S-101

100 Ohm Gang Linear Panel Mount Potentiometer 2W Solder Lug, ±10%, Tocos Tokyo

Giá: 45,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

RV24YN20S-101
Thegioiic-live-support