Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
MP1584EN-LF-Z
IC REG BUCK ADJ 3A
9,000 đ/Cái
Tay Hàn Điều Chỉnh Nhiệt Độ 60W Vinasemi99
Điện áp: 220VAC 50/60Hz, công suất: 60W, nhiệt độ điều chỉnh: 200 ~ 480oC
119,000 đ/Cái
TM1668
LED Dedicated Drive Control Circuit
7,000 đ/Cái
Điện Trở 5.1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
5.1 Ohm 2W 5%
400 đ/Cái
Còn: 100 Cái
MTS-202 Công Tắc ON-ON 6Pin
ON-ON, 2A 250VAC
5,500 đ/Cái
Còn: 168 Cái
MTS-402 Công Tắc ON-ON 12Pin
ON-ON, 2A 250VAC
8,000 đ/Cái
Còn: 68 Cái
PT06-B502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Top
5K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Top
4.7K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

RV12, RV24 (17)

List product List gallery

Biến Trở 100K RV12

P/N: RV12-104, 0.05W, 20%, 75VAC(Max)

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 100K RV12

Biến Trở 50K RV12-503

P/N: RV12-503, 0.05W, 20%, 75VAC(Max)

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 50K RV12-503

Biến Trở 10K RV12

P/N: RV12-103, 0.05W, 20%, 75VAC(Max)

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 10K RV12

Biến Trở 5K RV12

P/N: RV12-502, 0.05W, 20%, 75VAC(Max)

29,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 5K RV12

MF-A03 Núm Vặn Biến Trở

Núm vặn biến trở RV24YN20S

15,000 đ/Cái

Còn: 88 Cái

MF-A03 Núm Vặn Biến Trở

Biến Trở 1M RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-105, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 49 Cái

Biến Trở 1M RV24YN20S

Biến Trở 500K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-504, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 45 Cái

Biến Trở 500K RV24YN20S

Biến Trở 200K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-204, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 44 Cái

Biến Trở 200K RV24YN20S

Biến Trở 100K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-104, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 48 Cái

Biến Trở 100K RV24YN20S

Biến Trở 50K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-503, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 38 Cái

Biến Trở 50K RV24YN20S

Biến Trở 2K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-202, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 40 Cái

Biến Trở 2K RV24YN20S

Biến Trở 10K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-103, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 35 Cái

Biến Trở 10K RV24YN20S

Biến Trở 5K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-502, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 19 Cái

Biến Trở 5K RV24YN20S

Biến Trở 1K RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-102, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 72 Cái

Biến Trở 1K RV24YN20S

Biến Trở 500 RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-501, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

Biến Trở 500 RV24YN20S

Biến Trở 200 RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-201, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 49 Cái

Biến Trở 200 RV24YN20S

Biến Trở 100 RV24YN20S

P/N: RV24YN20S-101, 2W, 10%

45,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

Biến Trở 100 RV24YN20S
Thegioiic live support