Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

RM065, RM063, EVM3ESX50 (14)

List_product List_gallery

RM065-203

20K Ohm 0.5W, Through Hole Trimmer Top Adjustment

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 98 Cái

RM065-203

RM065-105

1M Ohm 0.5W, Through Hole Trimmer Top Adjustment

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 91 Cái

RM065-105

RM065-102

1K Ohm 0.5W, Through Hole Trimmer Top Adjustment

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 1131 Cái

RM065-102

RM065-202

2K Ohm 0.5W, Through Hole Trimmer Top Adjustment

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 1144 Cái

RM065-202

RM065-502

5K Ohm 0.5W, Through Hole Trimmer Top Adjustment

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 999 Cái

RM065-502

RM065-103

10K Ohm 0.5W, Through Hole Trimmer Top Adjustment

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 683 Cái

RM065-103

RM065-503

50K Ohm 0.5W, Through Hole Trimmer Top Adjustment

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 1250 Cái

RM065-503

RM065-104

100K Ohm 0.5W, Through Hole Trimmer Top Adjustment

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 1257 Cái

RM065-104

RM065-204

200K Ohm 0.5W, Through Hole Trimmer Top Adjustment

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 293 Cái

RM065-204

RM063-102

1K, 0.1W, +-10%, Through Hole Trimmer Side Adjustment, Taiwan

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 480 Cái

RM063-102

RM063-103

10K, 0.1W, +-10%, Through Hole Trimmer Side Adjustment

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 334 Cái

RM063-103

RM063-503

50K, 0.1W, +-10%, Through Hole Trimmer Side Adjustment

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 266 Cái

RM063-503

RM063-104

100K, 0.1W, +-10%, Through Hole Trimmer Side Adjustment

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 500 Cái

RM063-104

EVM3YSX50B14

SMD TRIMMER, 10KOHM, 25%, 0.15W

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

EVM3YSX50B14
Thegioiic-live-support