Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

RH127 Power Inductors (36)

List_product List_gallery

RH127-1R2

1.2UH (1R2) 9.8A, SMD 12 x 12 x 8MM

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-1R2

RH127-1R5

1.5UH (1R5) 9.5A, SMD 12 x 12 x 8MM

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-1R5

RH127-1R8

1.8UH (1R8) 9.5A, SMD 12 x 12 x 8MM

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-1R8

RH127-2R2

2.2UH (2R2) 8.5A, SMD 12 x 12 x 8MM

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-2R2

RH127-2R4

2.4UH (2R4) 8.0A, SMD 12 x 12 x 8MM

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-2R4

RH127-2R7

2.7UH (2R7) 8.0A, SMD 12 x 12 x 8MM

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-2R7

RH127-3R3

3.3UH (3R3) 8.0A, SMD 12 x 12 x 8MM

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-3R3

RH127-3R5

3.5UH (3R5) 7.5A, SMD 12 x 12 x 8MM

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-3R5

RH127-4R7

4.7UH (4R7) 6.8A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 441 Cái

RH127-4R7

RH127-6R8

6.8UH (6R8) 6.5A, SMD 12 x 12 x 8MM

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-6R8

RH127-8R2

8.2UH (8R2) 5.5A, SMD 12 x 12 x 8MM

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-8R2

RH127-100

10UH 5.4A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 750 Cái

RH127-100

RH127-120

12UH 4.9A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 490 Cái

RH127-120

RH127-150

15UH 4.5A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 390 Cái

RH127-150

RH127-180

18UH 3.9A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 499 Cái

RH127-180

RH127-220

22UH 3.6A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 940 Cái

RH127-220

RH127-270

27UH 3.4A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 500 Cái

RH127-270

RH127-330

33UH 3A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 17 Cái

RH127-330

RH127-390

39UH 2.75A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-390

RH127-470

47UH 2.5A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 601 Cái

RH127-470

RH127-560

56UH 2.75A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-560

RH127-680

68UH 2.75A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 890 Cái

RH127-680

RH127-820

82UH 2.75A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-820

RH127-101

100UH 1.7A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 1440 Cái

RH127-101

RH127-121

120UH 2.75A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-121

RH127-151

150UH 1.42A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 475 Cái

RH127-151

RH127-181

180UH 1.3A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-181

RH127-221

220UH 1.16A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 1090 Cái

RH127-221

RH127-271

270UH 1.3A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-271

RH127-331

330UH 0.95A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 1438 Cái

RH127-331

RH127-391

390UH 0.88A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-391

RH127-471

470UH 0.79A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 486 Cái

RH127-471

RH127-561

560UH 1.3A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-561

RH127-681

680UH 0.69A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 300 Cái

RH127-681

RH127-821

820UH 1.3A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 5,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-821

RH127-102

1000UH 1.3A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor

Giá: 6,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH127-102
Thegioiic-live-support