Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

Resistor 1206 5% (55)

List_product List_gallery

49.9 Ohm 1206 5%

RES 49.9 OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 28 Gói(50pcs)

49.9 Ohm 1206 5%

180R 1206 5%

RES 180 OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói (50pcs)

Còn : 40 Gói (50pcs)

180R 1206 5%

2M 1206 5%

RES 2M OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 99 Gói(50pcs)

2M 1206 5%

1M 1206 5%

RES 1M OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 96 Gói(50pcs)

1M 1206 5%

680K 1206 5%

RES 680K OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 99 Gói(50pcs)

680K 1206 5%

560K 1206 5%

RES 560K OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 500 Gói(50pcs)

560K 1206 5%

220K 1206 5%

RES 220K OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 92 Gói(50pcs)

220K 1206 5%

150K1206 5%

RES 150K OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 94 Gói(50pcs)

150K1206 5%

120K 1206 5%

RES 120K OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 100 Gói(50pcs)

120K 1206 5%

68K 1206 5%

RES 68K OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 100 Gói(50pcs)

68K 1206 5%

56K 1206 5%

RES 56K OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 95 Gói(50pcs)

56K 1206 5%

47K 1206 5%

RES 47K OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 92 Gói(50pcs)

47K 1206 5%

33K 1206 5%

RES 33K OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 5000 Gói(50pcs)

33K 1206 5%

20K 1206 5%

RES 20K OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 96 Gói(50pcs)

20K 1206 5%

15K 1206 5%

RES 15K OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 94 Gói(50pcs)

15K 1206 5%

12K 1206 5%

RES 12K OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 97 Gói(50pcs)

12K 1206 5%

6.8K 1206 5%

RES 6.8K OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 92 Gói(50pcs)

6.8K 1206 5%

5.6K 1206 5%

RES 5.6K OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 5097 Gói(50pcs)

5.6K 1206 5%

3.3K 1206 5%

RES 3.3K OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 5072 Gói(50pcs)

3.3K 1206 5%

3K 1206 5%

RES 3K OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 100 Gói(50pcs)

3K 1206 5%

2.2K 1206 5%

RES 2.2K OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 91 Gói(50pcs)

2.2K 1206 5%

2K 1206 5%

RES 2K OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 98 Gói(50pcs)

2K 1206 5%

1.2K 1206 5%

RES 1.2K OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 4996 Gói(50pcs)

1.2K 1206 5%

680R 1206 5%

RES 680 OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 96 Gói(50pcs)

680R 1206 5%

470R 1206 5%

RES 470 OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 87 Gói(50pcs)

470R 1206 5%

150R 1206 5%

RES 150 OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 5000 Gói(50pcs)

150R 1206 5%

2R 1206 5%

RES 2 OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 100 Gói(50pcs)

2R 1206 5%

100R 1206 5%

RES 100 OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 1000 Gói(50pcs)

100R 1206 5%

68R 1206 5%

RES 68 OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 198 Gói(50pcs)

68R 1206 5%

56R 1206 5%

RES 56 OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 100 Gói(50pcs)

56R 1206 5%

47R 1206 5%

RES 47 OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 23 Gói(50pcs)

47R 1206 5%

33R 1206 5%

RES 33 OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 93 Gói(50pcs)

33R 1206 5%

22R 1206 5%

RES 22 OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 99 Gói(50pcs)

22R 1206 5%

15R 1206 5%

RES 15 OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 49 Gói(50pcs)

15R 1206 5%

12R 1206 5%

RES 12 OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 50 Gói(50pcs)

12R 1206 5%

10R 1206 5%

RES 10 OHM 1/4W 5% 1206 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(50pcs)

Còn : 76 Gói(50pcs)

10R 1206 5%
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support