Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

Resistor 0402 5% (31)

List_product List_gallery

30K Ohm 0402 5%

RES 30K OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 99 Gói(100pcs)

30K Ohm 0402 5%

10K Ohm 0402 5%

RES 10K OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 95 Gói(100pcs)

10K Ohm 0402 5%

1 Ohm 0402 5%

RES 1 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 99 Gói(100pcs)

1 Ohm 0402 5%

10 Ohm 0402 5%

RES 10 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 93 Gói(100pcs)

10 Ohm 0402 5%

20 Ohm 0402 5%

RES 20 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 197 Gói(100pcs)

20 Ohm 0402 5%

27 Ohm 0402 5%

RES 27 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 100 Gói(100pcs)

27 Ohm 0402 5%

33 Ohm 0402 5%

RES 33 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 100 Gói(100pcs)

33 Ohm 0402 5%

47 Ohm 0402 5%

RES 47 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 93 Gói(100pcs)

47 Ohm 0402 5%

150 Ohm 0402 5%

RES 150 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 100 Gói(100pcs)

150 Ohm 0402 5%

330 Ohm 0402 5%

RES 330 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 92 Gói(100pcs)

330 Ohm 0402 5%

470 Ohm 0402 5%

RES 470 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 98 Gói(100pcs)

470 Ohm 0402 5%

560 Ohm 0402 5%

RES 560 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 100 Gói(100pcs)

560 Ohm 0402 5%

680 Ohm 0402 5%

RES 33 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 100 Gói(100pcs)

680 Ohm 0402 5%

1.2K Ohm 0402 5%

RES 1200 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 99 Gói(100pcs)

1.2K Ohm 0402 5%

1.5K Ohm 0402 5%

RES 1500 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 98 Gói(100pcs)

1.5K Ohm 0402 5%

1.8K Ohm 0402 5%

RES 1800 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 99 Gói(100pcs)

1.8K Ohm 0402 5%

2K Ohm 0402 5%

RES 2000 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 100 Gói(100pcs)

2K Ohm 0402 5%

2.2K Ohm 0402 5%

RES 2200 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 99 Gói(100pcs)

2.2K Ohm 0402 5%

2.7K Ohm 0402 5%

RES 2700 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 98 Gói(100pcs)

2.7K Ohm 0402 5%

3.3K Ohm 0402 5%

RES 3300 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 98 Gói(100pcs)

3.3K Ohm 0402 5%

5.6K Ohm 0402 5%

RES 5600 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 98 Gói(100pcs)

5.6K Ohm 0402 5%

18K Ohm 0402 5%

RES 18K OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 100 Gói(100pcs)

18K Ohm 0402 5%

27K Ohm 0402 5%

RES 27K OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 98 Gói(100pcs)

27K Ohm 0402 5%

220K Ohm 0402 5%

RES 220K OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 99 Gói(100pcs)

220K Ohm 0402 5%

560K Ohm 0402 5%

RES 560K OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 100 Gói(100pcs)

560K Ohm 0402 5%

680K Ohm 0402 5%

RES 680K OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 100 Gói(100pcs)

680K Ohm 0402 5%

1Mega Ohm 0402 5%

RES 1Mega OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 99 Gói(100pcs)

1Mega Ohm 0402 5%

2Mega Ohm 0402 5%

RES 2Mega OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 99 Gói(100pcs)

2Mega Ohm 0402 5%

20K Ohm 0402 5%

RES 20K OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 100 Gói(100pcs)

20K Ohm 0402 5%

18 Ohm 0402 5%

RES 18 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 100 Gói(100pcs)

18 Ohm 0402 5%

68 Ohm 0402 5%

RES 68 OHM 1/10W 5% 0402 SMD

Giá : 3,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 100 Gói(100pcs)

68 Ohm 0402 5%
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support