Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Relay Modules (62)

List_product List_gallery

G3MB-202P-4R24V-H SSR Module

24V 4-Relay OMRON Solid State Relay Module, High Level Trigger

Giá: 155,000 đ/Cái

Còn: 10 Cái

G3MB-202P-4R24V-H SSR Module

G3MB-202P-1R24V-H SSR Module

24V 1-Relay OMRON Solid State Relay Module, High Level Trigger

Giá: 59,000 đ/Cái

Còn: 10 Cái

G3MB-202P-1R24V-H SSR Module

G3MB-202P-2R24V-H SSR Module

24V 2-Relay OMRON Solid State Relay Module, High Level Trigger

Giá: 79,000 đ/Cái

Còn: 10 Cái

G3MB-202P-2R24V-H SSR Module

G3MB-202P-2R12V-H SSR Module

12V 2-Relay OMRON Solid State Relay Module, High Level Trigger

Giá: 69,000 đ/Cái

Còn: 10 Cái

G3MB-202P-2R12V-H SSR Module

G3MB-202P-2R5V-H SSR Module

5V 2-Relay OMRON Solid State Relay Module, High Level Trigger

Giá: 59,000 đ/Cái

Còn: 10 Cái

G3MB-202P-2R5V-H SSR Module

G3MB-202P-1R12V-H SSR Module

12V 1-Relay OMRON Solid State Relay Module, High Level Trigger

Giá: 49,000 đ/Cái

Còn: 10 Cái

G3MB-202P-1R12V-H SSR Module

G3MB-202P-1R5V-H SSR Module

5V 1-Relay OMRON Solid State Relay Module, High Level Trigger

Giá: 39,000 đ/Cái

Còn: 10 Cái

G3MB-202P-1R5V-H SSR Module

1R24V-L-V3 Relay Module

Module 1-Relay 24V, opto cách ly, kích low level, 10A 250VAC

Giá: 40,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1R24V-L-V3 Relay Module

1R12V-L-V3 Relay Module

Module 1-Relay 12V, opto cách ly, kích low level, 10A 250VAC

Giá: 35,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1R12V-L-V3 Relay Module

1R5V-L-V3 Relay Module

Module 1-Relay 5V, opto cách ly, kích low level, 10A 250VAC

Giá: 25,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1R5V-L-V3 Relay Module

1R9V-L-V3 Relay Module

Module 1-Relay 9V, opto cách ly, kích low level, 10A 250VAC

Giá: 30,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1R9V-L-V3 Relay Module

1R9V-H-V3 Relay Module

Module 1-Relay 9V, opto cách ly, kích high level, 10A 250VAC

Giá: 30,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1R9V-H-V3 Relay Module

1R24V-H-V2 Relay Module

1-Relay 24V Module, High Level Trigger, 250VAC 10A

Giá: 35,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1R24V-H-V2 Relay Module

1R12V-H-V2 Relay Module

1-Relay 12V Module, High Level Trigger, 250VAC 10A

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1R12V-H-V2 Relay Module

1R9V-H-V2 Relay Module

1-Relay 9V Module, High Level Trigger, 250VAC 10A

Giá: 24,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1R9V-H-V2 Relay Module

1R5V-H-V2 Relay Module

1-Relay 5V Module, High Level Trigger, 250VAC 10A

Giá: 19,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1R5V-H-V2 Relay Module

1R9V-L-V2 Relay Module

1-Relay 9V Module, Low Level Trigger, 250VAC 10A

Giá: 24,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1R9V-L-V2 Relay Module

1R24V-V4 Relay Module

Module 1-Relay 24V, opto cách ly, kích H/L, 30A 250VAC/30VDC

Giá: 82,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1R24V-V4 Relay Module

1R12V-V4 Relay Module

Module 1-Relay 12V, opto cách ly, kích H/L, 30A 250VAC/30VDC

Giá: 72,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1R12V-V4 Relay Module

1R24V-L-V2 Relay Module

1-Relay 24V Module, Low Level Trigger, 250VAC 10A

Giá: 39,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1R24V-L-V2 Relay Module

1R12V-L-V2 Relay Module

1-Relay 12V Module, Low Level Trigger, 250VAC 10A

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1R12V-L-V2 Relay Module

24V-FC-13 Latching Relay Module

24V Latching Relay Module with Touch Bistable Switch MCU Control

Giá: 119,000 đ/Cái

Còn: 15 Cái

24V-FC-13 Latching Relay Module

12V-FC-13 Latching Relay Module

12V Latching Relay Module with Touch Bistable Switch MCU Control

Giá: 119,000 đ/Cái

Còn: 14 Cái

12V-FC-13 Latching Relay Module

1R24V-H-V3 Relay Module

Module 1-Relay 24V, opto cách ly, kích high level, 10A 250VAC

Giá: 45,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1R24V-H-V3 Relay Module

1R12V-H-V3 Relay Module

Module 1-Relay 12V, opto cách ly, kích high level, 10A 250VAC

Giá: 35,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1R12V-H-V3 Relay Module

1R5V-V4 Relay Module

Module 1-Relay 5V, opto cách ly, kích H/L, 30A 250VAC/30VDC

Giá: 62,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1R5V-V4 Relay Module

G3MB-202P-1R24V-L SSR Module

24V 1-Relay OMRON Solid State Relay Module, Low Level Trigger

Giá: 59,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

G3MB-202P-1R24V-L SSR Module

G3MB-202P-1R12V-L SSR Module

12V 1-Relay OMRON Solid State Relay Module, Low Level Trigger

Giá: 49,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

G3MB-202P-1R12V-L SSR Module

G3MB-202P-2R24V-L SSR Module

24V 2-Relay OMRON Solid State Relay Module, Low Level Trigger

Giá: 79,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

G3MB-202P-2R24V-L SSR Module

G3MB-202P-2R12V-L SSR Module

12V 2-Relay OMRON Solid State Relay Module, Low Level Trigger

Giá: 69,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

G3MB-202P-2R12V-L SSR Module

G3MB-202P-4R24V-L SSR Module

24V 4-Relay OMRON Solid State Relay Module, Low Level Trigger

Giá: 155,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

G3MB-202P-4R24V-L SSR Module

G3MB-202P-4R12V-L SSR Module

12V 4-Relay OMRON Solid State Relay Module, Low Level Trigger

Giá: 145,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

G3MB-202P-4R12V-L SSR Module

G3MB-202P-6R24V-H SSR Module

24V 6-Relay OMRON Solid State Relay Module, High Level Trigger

Giá: 189,000 đ/Cái

Còn: 10 Cái

G3MB-202P-6R24V-H SSR Module

G3MB-202P-6R12V-H SSR Module

12V 6-Relay OMRON Solid State Relay Module, High Level Trigger

Giá: 179,000 đ/Cái

Còn: 10 Cái

G3MB-202P-6R12V-H SSR Module

G3MB-202P-8R24V-H SSR Module

24V 8-Relay OMRON Solid State Relay Module, High Level Trigger

Giá: 279,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

G3MB-202P-8R24V-H SSR Module

G3MB-202P-8R12V-H SSR Module

12V 8-Relay OMRON Solid State Relay Module, High Level Trigger

Giá: 269,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

G3MB-202P-8R12V-H SSR Module

5V-FC-13 Latching Relay Module

5V Latching Relay Module with Touch Bistable Switch MCU Control

Giá: 109,000 đ/Cái

Còn: 15 Cái

5V-FC-13 Latching Relay Module

16R5V-V2 Relay Module

16 Relay 5V Module, Optocoupler protection, 250VAC 10A, Low Level Trigger, LM2596S

Giá: 229,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

16R5V-V2 Relay Module

1R5V-H-V3 Relay Module

Module 1-Relay 5V, opto cách ly, kích high level, 10A 250VAC

Giá: 25,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1R5V-H-V3 Relay Module

G3MB-202P-8R5V-H SSR Module

5V 8-Relay OMRON Solid State Relay Module, High Level Trigger

Giá: 259,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

G3MB-202P-8R5V-H SSR Module
Thegioiic-live-support