Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
433-2B-LC Remote 433Mhz Học Lệnh
2 nút, loại remote học lệnh, sử dụng chip EV1527
0 đ/Cái
CJMCU2012 CP2102 Mạch Chuyển Đổi MicroUSB To UART TTL
Chip: CP2102, tốc độ truyền: 300bps ~ 1 Mbps, size: 16x20mm
34,000 đ/Cái
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

Relay Modules (69)

List product List gallery

Module 4 Relay 5V Kích Mức Thấp

P/N: 4R5V-V3, opto cách ly, 10A 250VAC

38,000 đ/Cái

Còn: 23 Cái

Module 4 Relay 5V Kích Mức Thấp

FX1N-14MR Module 6 Relay

Nguồn: 10~28VDC, 6 Relay, Kích thước: 76x73x20mm

389,000 đ/Cái

Hết hàng

FX1N-14MR Module 6 Relay

8R5V-V3 Relay Module

8 Relay 5V, Cổng kết nối Micro USB, 10A

191,000 đ/Cái

Hết hàng

8R5V-V3 Relay Module

16R24V-V2 Module 16 Relay 24V Kính Mức Thấp

Relay 24V, opto cách ly, kích L, 10A 250VAC

165,000 đ/Cái

Hết hàng

16R24V-V2 Module 16 Relay 24V Kính Mức Thấp

16R5V-V2 Module 1 Relay 12V Kính Mức Thấp

Relay 12V, opto cách ly, kích L, 10A 250VAC

165,000 đ/Cái

Hết hàng

16R5V-V2 Module 1 Relay 12V Kính Mức Thấp

XH-M194 Module 6 Relay Hẹn Giờ

IC STM32, vào: 12V AC/DC, 5 Ngõ Ra Relay 250V/10A

279,000 đ/Cái

Còn: 9 Cái

XH-M194 Module 6 Relay Hẹn Giờ

G3MB-202P Module 4 SSR 12V Kích Mức Cao

P/N: G3MB-202P-4R12V-H, Nguồn: 12VDC, Solid State Omron

125,000 đ/Cái

Còn: 26 Cái

G3MB-202P Module 4 SSR 12V Kích Mức Cao

G3MB-202P-4R24V-H SSR Module

24VDC, 4 Relay Solid State Omron, Kích mức cao

125,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

G3MB-202P-4R24V-H SSR Module

G3MB-202P Module 1 SSR 24V Kích Mức Cao

P/N: G3MB-202P-1R24V-H, Nguồn: 24VDC, Solid State Omron

59,000 đ/Cái

Còn: 8 Cái

G3MB-202P Module 1 SSR 24V Kích Mức Cao

G3MB-202P Module 2 SSR 24V Kích Mức Cao

P/N: G3MB-202P-2R24V-H, Nguồn: 24VDC, Solid State Omron

79,000 đ/Cái

Còn: 9 Cái

G3MB-202P Module 2 SSR 24V Kích Mức Cao

G3MB-202P Module 2 SSR 12V Kích Mức Cao

P/N: G3MB-202P-2R12V-H, Nguồn: 12VDC, Solid State Omron

69,000 đ/Cái

Còn: 10 Cái

G3MB-202P Module 2 SSR 12V Kích Mức Cao

G3MB-202P Module 2 SSR 5V Kích Mức Thấp

P/N: G3MB-202P-2R5V-L, Nguồn: 5VDC, Solid State Omron

58,000 đ/Cái

Còn: 21 Cái

G3MB-202P Module 2 SSR 5V Kích Mức Thấp

G3MB-202P Module 1 SSR 12V Kích Mức Cao

P/N: G3MB-202P-1R12V-H, Nguồn: 12VDC, Solid State Omron

49,000 đ/Cái

Còn: 6 Cái

G3MB-202P Module 1 SSR 12V Kích Mức Cao

G3MB-202P Module 1 SSR 5V Kích Mức Cao

P/N: G3MB-202P-1R5V-H, Nguồn: 5VDC, Solid State Omron

34,000 đ/Cái

Còn: 16 Cái

G3MB-202P Module 1 SSR 5V Kích Mức Cao

1R24V-V3 Module 1 Relay 24V Kính Mức Low

Relay 24V, opto cách ly, kích L, 10A 250VAC

40,000 đ/Cái

Hết hàng

1R24V-V3 Module 1 Relay 24V Kính Mức Low

1R12V-V3 Module 1 Relay 12V Kính Mức Thấp

Relay 12V, opto cách ly, kích L, 10A 250VAC

35,000 đ/Cái

Hết hàng

1R12V-V3 Module 1 Relay 12V Kính Mức Thấp

1R5V-V3 Module 1 Relay 5V Kính Mức Thấp

Relay 5V, opto cách ly, kích L, 10A 250VAC

25,000 đ/Cái

Hết hàng

1R5V-V3 Module 1 Relay 5V Kính Mức Thấp

1R9V-V3 Module 1 Relay 9V Kính Mức Thấp

Relay 9V, opto cách ly, kích L, 10A 250VAC

30,000 đ/Cái

Hết hàng

1R9V-V3 Module 1 Relay 9V Kính Mức Thấp

1R9V-V3 Module 1 Relay 9V Kính Mức Cao

Relay 9V, opto cách ly, kích H, 10A 250VAC

30,000 đ/Cái

Hết hàng

1R9V-V3 Module 1 Relay 9V Kính Mức Cao

1R24V-V2 Module 1 Relay 24V Kính Mức Cao

Relay 24V, opto cách ly, kích H, 10A 250VAC

35,000 đ/Cái

Hết hàng

1R24V-V2 Module 1 Relay 24V Kính Mức Cao

1R12V-V2 Module 1 Relay 12V Kính Mức Cao

Relay 12V, opto cách ly, kích H, 10A 250VAC

29,000 đ/Cái

Hết hàng

1R12V-V2 Module 1 Relay 12V Kính Mức Cao

1R9V-V2 Module 1 Relay 9V Kính Mức Cao

Relay 9V, opto cách ly, kích H, 10A 250VAC

24,000 đ/Cái

Hết hàng

1R9V-V2 Module 1 Relay 9V Kính Mức Cao

1R5V-V2 Module 1 Relay 5V Kính Mức Cao

Relay 5V, opto cách ly, kích H, 10A 250VAC

19,000 đ/Cái

Hết hàng

1R5V-V2 Module 1 Relay 5V Kính Mức Cao

1R9V-V2 Module 1 Relay 9V Kính Mức Thấp

Relay 9V, opto cách ly, kích L, 10A 250VAC

24,000 đ/Cái

Hết hàng

1R9V-V2 Module 1 Relay 9V Kính Mức Thấp

1R24V-V4 Module 1 Relay 24V Kính Mức Cao/Thấp

Relay 24V, opto cách ly, kích H/L, 10A 250VAC

82,000 đ/Cái

Hết hàng

1R24V-V4 Module 1 Relay 24V Kính Mức Cao/Thấp

1R12V-V4 Module 1 Relay 12V Kính Mức Cao/Thấp

Relay 12V, opto cách ly, kích H/L, 10A 250VAC

72,000 đ/Cái

Hết hàng

1R12V-V4 Module 1 Relay 12V Kính Mức Cao/Thấp

1R24V-V2 Module 1 Relay 24V Kính Mức Thấp

Relay 24V, opto cách ly, kích L, 10A 250VAC

39,000 đ/Cái

Còn: 20 Cái

1R24V-V2 Module 1 Relay 24V Kính Mức Thấp

1R12V-V2 Module 1 Relay 12V Kính Mức Thấp

Relay 5V, opto cách ly, kích L, 10A 250VAC

29,000 đ/Cái

Còn: 18 Cái

1R12V-V2 Module 1 Relay 12V Kính Mức Thấp

24V-FC-13 Latching Relay Module

24V Latching Relay Module with Touch Bistable Switch MCU Control

99,000 đ/Cái

Còn: 14 Cái

24V-FC-13 Latching Relay Module

12V-FC-13 Latching Relay Module

12V Latching Relay Module with Touch Bistable Switch MCU Control

99,000 đ/Cái

Còn: 6 Cái

12V-FC-13 Latching Relay Module

1R24V-V3 Module 1 Relay 24V Kính Mức Cao

Relay 24V, opto cách ly, kích H, 10A 250VAC

45,000 đ/Cái

Còn: 29 Cái

1R24V-V3 Module 1 Relay 24V Kính Mức Cao

1R12V-V3 Module 1 Relay 12V Kính Mức Cao

Relay 5V, opto cách ly, kích H, 10A 250VAC

35,000 đ/Cái

Còn: 33 Cái

1R12V-V3 Module 1 Relay 12V Kính Mức Cao

1R5V-V5 Module 1 Relay 5V Kính Mức Cao/Thấp

Relay 5V, opto cách ly, kích H/L, 10A 250VAC

62,000 đ/Cái

Hết hàng

1R5V-V5 Module 1 Relay 5V Kính Mức Cao/Thấp

G3MB-202P Module 1 SSR 24V Kích Mức Thấp

P/N: G3MB-202P-8R24V-L, Nguồn: 24VDC, Solid State Omron

59,000 đ/Cái

Hết hàng

G3MB-202P Module 1 SSR 24V Kích Mức Thấp

G3MB-202P Module 1 SSR 12V Kích Mức Thấp

P/N: G3MB-202P-1R12V-L, Nguồn: 12VDC, Solid State Omron

49,000 đ/Cái

Hết hàng

G3MB-202P Module 1 SSR 12V Kích Mức Thấp

G3MB-202P Module 2 SSR 24V Kích Mức Cao Thấp

P/N: G3MB-202P-2R24V-L, Nguồn: 24VDC, Solid State Omron

79,000 đ/Cái

Hết hàng

G3MB-202P Module 2 SSR 24V Kích Mức Cao Thấp

G3MB-202P Module 2 SSR 12V Kích Mức Thấp

P/N: G3MB-202P-2R12V-L, Nguồn: 12VDC, Solid State Omron

69,000 đ/Cái

Hết hàng

G3MB-202P Module 2 SSR 12V Kích Mức Thấp

G3MB-202P Module 4 SSR 24V Kích Mức Thấp

P/N: G3MB-202P-4R24V-L, Nguồn: 24VDC, Solid State Omron

130,000 đ/Cái

Hết hàng

G3MB-202P Module 4 SSR 24V Kích Mức Thấp

G3MB-202P Module 4 SSR 12V Kích Mức Thấp

P/N: G3MB-202P-4R12V-L, Nguồn: 12VDC, Solid State Omron

130,000 đ/Cái

Hết hàng

G3MB-202P Module 4 SSR 12V Kích Mức Thấp

G3MB-202P Module 6 SSR 24V Kích Mức Cao

P/N: G3MB-202P-6R24V-H, Nguồn: 24VDC, Solid State Omron

189,000 đ/Cái

Còn: 22 Cái

G3MB-202P Module 6 SSR 24V Kích Mức Cao
Thegioiic live support