Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Real Time Clocks (8)

List product List gallery

PCF8563T

Real Time Clock (RTC) IC Clock/Calendar I²C, 2-Wire Serial 8-SOIC

5,000 đ/Cái

Còn: 11 Cái

PCF8563T

DS3231SN

Real Time Clock Integrated RTC/TCXO/Crystal

25,000 đ/Cái

Còn: 186 Cái

DS3231SN

DS1307

IC RTC SERIAL 512K 8-DIP

5,000 đ/Cái

Còn: 106 Cái

DS1307

DS1307Z+

IC RTC SERIAL 512K 8-SOIC

15,000 đ/Cái

Còn: 58 Cái

DS1307Z+

DS1307Z

IC RTC SERIAL 512K 8-SOIC

5,000 đ/Cái

Còn: 360 Cái

DS1307Z

DS1302z+

IC TIMEKEEPER W/CHARGER 8-SOIC

25,000 đ/Cái

Còn: 9 Cái

DS1302z+

M48T59Y-70PC1

IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28DIP

80,000 đ/Cái

Hết hàng

M48T59Y-70PC1

M48Z35Y-70P1

ZEROPOWER 256K SRAM, STsemi

398,000 đ/Cái

Hết hàng

M48Z35Y-70P1
Thegioiic live support