Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

R09 Rotary Potentiometers (8)

List_product List_gallery

RH09-B503

50K Ohm, Handle length 25MM, ±5(%), 0.25W

Giá: 8,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH09-B503

RH09-B103

10K Ohm, Handle length 25MM, ±5(%), 0.25W

Giá: 8,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH09-B103

RH09-B502

5K Ohm, Handle length 25MM, ±5(%), 0.25W

Giá: 8,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RH09-B502

RV09-B104

Biến trở xoay 100K Ohm, núm vặn 12.5MM, ±5(%), 0.25W

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

RV09-B104

RV09-B503

Biến trở xoay 50K Ohm, núm vặn 12.5MM, ±5(%), 0.25W

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

RV09-B503

RV09-B103

Biến trở xoay 10K Ohm, núm vặn 12.5MM, ±5(%), 0.25W

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

RV09-B103

RV09-B502

Biến trở xoay 5K Ohm, núm vặn 12.5MM, ±5(%), 0.25W

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

RV09-B502

RV09-B102

Biến trở xoay 1K Ohm, núm vặn 12.5MM, ±5(%), 0.25W

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

RV09-B102
Thegioiic-live-support