Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Pushbutton Switches (17)

List_product List_gallery

NN-8080-NL Nút Nhấn Nhả

Size 8x8mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

NN-8080-NL Nút Nhấn Nhả

NN-7070-NL Nút Nhấn Nhả

Size 7x7mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

NN-7070-NL Nút Nhấn Nhả

NN-5858-NL Nút Nhấn Nhả

Nút nhấn giữ size 5.8x5.8mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

NN-5858-NL Nút Nhấn Nhả

NN-8585-L Nút Nhấn Giữ

Nút nhấn giữ size 8.5*8.5MM

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

NN-8585-L Nút Nhấn Giữ

NN-1281-L Nút Nhấn Giữ

1A, Size 12x8.1mm, 2Pin, Mode ON-OFF

Giá: 1,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

NN-1281-L Nút Nhấn Giữ

NN-1212-L Nút Nhấn Giữ

Size 12x12x10mm

Giá: 1,800 đ/Cái

Hàng còn: 0

NN-1212-L Nút Nhấn Giữ

NN-1712-L Nút Nhấn Giữ

Size 17x12x9.5MM

Giá: 2,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

NN-1712-L Nút Nhấn Giữ

NN-1812-L Nút Nhấn Giữ

1.5A 250V, size: 18x12 mm

Giá: 2,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

NN-1812-L Nút Nhấn Giữ

DS612 Nút Nhấn Nhả

Nút nhấn có nắp, 2A 250VAC, 5A 120VAC

Giá: 10,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

DS612 Nút Nhấn Nhả

H10D9 Keycap

H=10MM, D=9MM

Giá: 500 đ/Cái

Còn: 500 Cái

H10D9 Keycap

PS-22F03

Công tắc nhấn giữ 6 chân, 0.5A 50VDC, 500MΩ, -25-55 ℃

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 295 Cái

PS-22F03

DS-316 Nút Nhấn Nhả

Nút nhấn nhả không chốt, 10MM, 0.5A, 250V, ≥100(MΩ)

Giá: 2,300 đ/Cái

Còn: 1140 Cái

DS-316 Nút Nhấn Nhả

NN-8585-NL Nút Nhấn Nhả

Nút nhấn nhả không giữ size 8.5*8.5mm

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 13800 Cái

NN-8585-NL Nút Nhấn Nhả

LTB-01 Nút Nhấn Giữ Có LED

Bề mặt: 10MM, cao: 9.5MM, 12VDC, 50MA, ON/OFF

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 319 Cái

LTB-01 Nút Nhấn Giữ Có LED

NN-7070-L Nút Nhấn Giữ

Size 7x7mm, mode ON/OFF

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 698 Cái

NN-7070-L Nút Nhấn Giữ

NN-5858-L Nút Nhấn Giữ

Nút nhấn giữ size 5.8x5.8mm, mode ON/OFF

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 529 Cái

NN-5858-L Nút Nhấn Giữ

NN-8080-L Nút Nhấn Giữ

Size 8x8mm, mode ON/OFF

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 233 Cái

NN-8080-L Nút Nhấn Giữ
Thegioiic-live-support