Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Polyester Film Capacitors (43)

List_product List_gallery

CL11-2A101J

100V 100pF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

CL11-2A101J

C152J1600V

15NF (152), 1600V

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 47 Cái

C152J1600V

CL71-100V102J

0.001uF (1NF) 100V Polyester Film Capacitors

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 433 Cái

CL71-100V102J

CL71-100V122J

0.0012uF (1.2NF) 100V Polyester Film Capacitors

Giá: 2,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

CL71-100V122J

CL71-100V103J

0.01uF (10NF) 100V Polyester Film Capacitors

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 399 Cái

CL71-100V103J

CL11-2A221J

100V 220pF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

CL11-2A221J

CL71-100V153J

0.015uF (15NF) 100V Polyester Film Capacitors

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 445 Cái

CL71-100V153J

CL71-100V223J

0.022uF (22NF) 100V Polyester Film Capacitors

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 356 Cái

CL71-100V223J

CL11-2A331J

100V 330pF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 1,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

CL11-2A331J

CL71-100V333J

0.033uF (33NF) 100V Polyester Film Capacitors

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 428 Cái

CL71-100V333J

CL71-100V473J

0.047uF (47NF) 100V Polyester Film Capacitors

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 498 Cái

CL71-100V473J

CL71-100V104J

0.1uF 100V Polyester Film Capacitors

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 337 Cái

CL71-100V104J

CL11-2A471J

100V 470pF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

CL11-2A471J

CL71-100V154J

0.15uF (150nF) 100V Polyester Film Capacitors

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 445 Cái

CL71-100V154J

CL11-2A561J

100V 560pF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

CL11-2A561J

CL71-100V224J

0.22uF (220nF) 100V Polyester Film Capacitors

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 975 Cái

CL71-100V224J

CL11-2A681J

100V 680pF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

CL11-2A681J

CL71-100V334J

0.33uF 100V Polyester Film Capacitors

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 947 Cái

CL71-100V334J

CL11-2A821J

100V 820pF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

CL11-2A821J

CL71-100V474J

0.47uF (470nF) 100V Polyester Film Capacitors

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 447 Cái

CL71-100V474J

CL11-2A102J

100V 1000pF (1nF) Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 433 Gói(4pcs)

CL11-2A102J

CL71-100V155J

1.5uF 100V Polyester Film Capacitors

Giá: 3,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CL71-100V155J

CL11-2A152J

100V 1.5nF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

CL11-2A152J

CL11-2A222J

100V 2.2nF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

CL11-2A222J

CL11-2A332J

100V 3.3nF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

CL11-2A332J

CL11-2A472J

100V 4.7nF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

CL11-2A472J

CL11-2A562J

100V 5.6nF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

CL11-2A562J

CL11-2A682J

100V 6.8nF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 497 Gói(4pcs)

CL11-2A682J

CL11-2A822J

8.2nF 100V Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 250 Gói(4pcs)

CL11-2A822J

CL11-2A103J

100V 10nF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

CL11-2A103J

CL11-2A153J

100V 15nF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

CL11-2A153J

CL11-2A183J

18nF 100V Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 250 Gói(4pcs)

CL11-2A183J

CL11-2A223J

100V 22nF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 400 Gói(5pcs)

CL11-2A223J

CL11-2A333J

100V 33nF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 400 Gói(5pcs)

CL11-2A333J

CL11-2A473J

100V 47nF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 400 Gói(5pcs)

CL11-2A473J

CL11-2A563J

100V 56nF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

CL11-2A563J

CL11-2A683J

100V 68nF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 400 Gói(5pcs)

CL11-2A683J

CL11-2A823J

82nF 100V Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 250 Gói(4pcs)

CL11-2A823J

CL11-2A104J

100V 100nF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 500 đ/Cái

Hàng còn: 0

CL11-2A104J

CL11-2A154J

100V 150nF Polyester Film Capacitor +/-5%

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

CL11-2A154J
Thegioiic-live-support