Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

Polyester Film capacitor (14)

List_product List_gallery

C152J1600V

15NF (152), 1600V

Giá : 7,000 đ/Cái

Còn : 52 Cái

C152J1600V

C001UPOFI

0.001uF (1NF) 100V Polyester Film Capacitors

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 478 Cái

C001UPOFI

C0012UPOFI

0.0012uF 100V Polyester Film Capacitors

Giá : 2,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C0012UPOFI

C01UPF

0.01uF (10NF) 100V Polyester Film Capacitors

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 455 Cái

C01UPF

C015UPF

0.015uF (15NF) 100V Polyester Film Capacitors

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 475 Cái

C015UPF

C022UPF

0.022uF (22NF) 100V Polyester Film Capacitors

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 370 Cái

C022UPF

C033UPF

0.033uF (33NF) 100V Polyester Film Capacitors

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 500 Cái

C033UPF

C047UPF

0.047uF (47NF) 100V Polyester Film Capacitors

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 476 Cái

C047UPF

C100UPOFI

0.1uF 100V Polyester Film Capacitors

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 330 Cái

C100UPOFI

C150UPOFI

0.15uF 100V Polyester Film Capacitors

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 4996 Cái

C150UPOFI

C220UPFI

0.22uF 100V Polyester Film Capacitors

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 500 Cái

C220UPFI

C330UPOFI

0.33uF 100V Polyester Film Capacitors

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 500 Cái

C330UPOFI

C470UPOFI

0.47uF 100V Polyester Film Capacitors

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 495 Cái

C470UPOFI

C1500UPOFI

1.5uF 50V Polyester Film Capacitors

Giá : 5,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

C1500UPOFI
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support