Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT06-A474 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
470K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A334 Biến Trở Carbon 330K Ohm Chỉnh Ngang
330K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A304 Biến Trở Carbon 300K Ohm Chỉnh Ngang
300K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A254 Biến Trở Carbon 250K Ohm Chỉnh Ngang
250K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A224 Biến Trở Carbon 220K Ohm Chỉnh Ngang
220K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A204 Biến Trở Carbon 200K Ohm Chỉnh Ngang
200K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A104 Biến Trở Carbon 100K Ohm Chỉnh Ngang
100K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A683 Biến Trở Carbon 68K Ohm Chỉnh Ngang
68K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

PLCC Sockets (7)

List product List gallery

Đế IC 20 Chân Vuông PLCCS20

Đế IC 20Pin PLCC

4,000 đ/Cái

Còn: 200 Cái

Đế IC 20 Chân Vuông PLCCS20

Đế IC 68 Chân Vuông PLCCS84

Đế IC 68Pin PLCC

13,000 đ/Cái

Còn: 108 Cái

Đế IC 68 Chân Vuông PLCCS84

Đế IC 68 Chân Vuông PLCCS68

68 Pin PLCC Socket

11,000 đ/Cái

Còn: 240 Cái

Đế IC 68 Chân Vuông PLCCS68

Đế IC 52 Chân Vuông PLCCS52

52 Pin PLCC Socket

10,000 đ/Cái

Còn: 182 Cái

Đế IC 52 Chân Vuông PLCCS52

PLCCS44

44 Pin PLCC Socket

8,000 đ/Cái

Còn: 336 Cái

PLCCS44

PLCCS32

32 Pin PLCC Socket

6,000 đ/Cái

Còn: 543 Cái

PLCCS32

PLCCS28

28 Pin PLCC Socket

5,000 đ/Cái

Còn: 191 Cái

PLCCS28
Thegioiic live support