Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

Pin Năng Lượng Mặt Trời (21)

List product List gallery

SP-2W9V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Điện áp: 9V, Công suất ra: 2W, Dòng ra: 220mA (Max)

Giá: 50,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-2W9V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

SP-0.65W1.5V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Điện áp: 1.5V, Công suất ra: 0.65W, Dòng ra: 430mA (Max)

Giá: 40,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-0.65W1.5V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

SP-0.5W5V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Điện áp: 5V, Công suất ra: 0.5W, Dòng ra: 50mA (Max)

Giá: 91,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-0.5W5V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

SP-7W5V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Có đầu ra microUSB, Điện áp: 5V, Công suất ra: 7W, Dòng ra: 1.2A (Max))

Giá: 289,000 đ/Bộ

Hết hàng

SP-7W5V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

SP-3.5W5V Tấm Pin Mặt Trời + Hộp Sạc

Kèm hộp sạc 18650, Công suất 3.5W, Điện áp làm việc 5V, Dòng làm việc 680mA

Giá: 249,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-3.5W5V Tấm Pin Mặt Trời + Hộp Sạc

SP-1W4V-V2 Tấm Pin Mặt Trời + Hộp Sạc

Kèm hộp sạc 2xAA + 2xAAA, Công suất 1W, Điện áp làm việc 4V, Dòng làm việc >250mA

Giá: 189,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-1W4V-V2 Tấm Pin Mặt Trời + Hộp Sạc

SP-1W4V-V1 Pin Mặt Trời + Hộp Sạc 2xAA

Kèm hộp sạc 2xAA, Công suất 1W, Điện áp làm việc 4V (Max), Dòng làm việc 500mA (Max)

Giá: 119,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-1W4V-V1 Pin Mặt Trời + Hộp Sạc 2xAA

SP-8.5W12V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Dùng cho xe hơi, Điện áp: 12V, Công suất ra: 8.5W, Dòng làm việc: 500mA (max)

Giá: 599,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-8.5W12V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

SP-5W5V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Có đầu ra microUSB, Điện áp: 5V, Công suất ra: 5W, Dòng ra: 1A

Giá: 329,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-5W5V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

SP-10.5W18V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Điện áp: 18V, Công suất ra: 10.5W, Dòng làm việc: 1000mA (Max)

Giá: 619,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-10.5W18V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

SP-5.5W18V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Dùng cho xe hơi, Điện áp: 18V, Công suất ra: 5.5W, Dòng làm việc: 0-300mA

Giá: 349,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-5.5W18V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

SP-4.5W12V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Dùng cho xe hơi, có đầu sạc điện thoại, Điện áp: 12V (max 18W), Công suất ra: 4.5W, Dòng làm việc: 0-250mA

Giá: 399,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-4.5W12V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

SP-4.2W12V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Điện áp làm việc: 12V, Công suất ngõ ra: 4.2W, Dòng làm việc: 0-350mA

Giá: 179,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-4.2W12V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

SP-5W18V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Điện áp làm việc: 18V, Công suất ngõ ra: 5W, Dòng làm việc: 0-0.27A

Giá: 219,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-5W18V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

SP-3.5W6V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Điện áp làm việc: 6V, Công suất ngõ ra: 3.5W, Dòng làm việc: 0-583mA

Giá: 169,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-3.5W6V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

SP-3W6V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Điện áp làm việc: 6V, Công suất ngõ ra: 3W, Dòng làm việc: 0-520mA

Giá: 149,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-3W6V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

SP-3W12V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Điện áp làm việc: 12V, Công suất ngõ ra: 3W, Dòng làm việc: 0-300mA

Giá: 149,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-3W12V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

SP-1.5W12V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Điện áp làm việc: 12V, Công suất ngõ ra: 1.5W, Dòng làm việc: 0-125mA

Giá: 95,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-1.5W12V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

SP-2W6V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Điện áp làm việc: 6V, Công suất ngõ ra: 2W, Dòng làm việc: 0-330mA

Giá: 95,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-2W6V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

SP-3W2V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Điện áp: 2V, Dòng 160mA, Kích thước: 50x50mm

Giá: 20,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-3W2V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

SP-1W6V Tấm Năng Lượng Mặt Trời

Điện áp làm việc: 6V, Công suất ngõ ra: 1W, Dòng làm việc: 0-200mA

Giá: 22,000 đ/Tấm

Hết hàng

SP-1W6V Tấm Năng Lượng Mặt Trời
Thegioiic live support