Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

Pin Header & Jumper (42)

List_product List_gallery

1.27-2X40-SMD

SMD Header, pin 2x40, pitch 1.27MM, 1U gold

Giá : 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1.27-2X40-SMD

FM-2.54-2X40-24MM

80Pin(2x40), Pitch 2.54mm, Height 24mm, Straight Female Headers, Double Row, Gold plating

Giá : 23,000 đ/Cái

Còn : 225 Cái

FM-2.54-2X40-24MM

2.0-2X40-SMD

SMD Header, Pin 2x40, pitch 2.0MM, 1U gold

Giá : 12,000 đ/Cái

Còn : 359 Cái

2.0-2X40-SMD

Jumper 2.54mm

2.54mm 2-Pin Shorting Jumper

Giá : 1,000 đ/Gói (5 cái)

Còn : 89330 Gói (5 cái)

Jumper 2.54mm

FM-0.8-2X50-SMD

Pitch 0.8MM, 2x50 PIN, Female Header, SMD

Giá : 28,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

FM-0.8-2X50-SMD

0.8-2X50-SMD

Pitch 0.8mm, 2x50 PIN, Pin Header, SMD

Giá : 21,000 đ/Cái

Còn : 6 Cái

0.8-2X50-SMD

FM-1.27-1X40

1.27MM, 1x40PIN (80) Female Header

Giá : 6,500 đ/Cái

Còn : 187 Cái

FM-1.27-1X40

1.27-1X40

1.27MM, 2x40PIN (80) Pin Header

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 161 Cái

1.27-1X40

FM-1.27-2X40

1.27MM, 2x40PIN (80) Female Header

Giá : 8,900 đ/Cái

Còn : 225 Cái

FM-1.27-2X40

1.27-2X40

1.27MM, 2x40PIN (80) Pin Header

Giá : 6,900 đ/Cái

Còn : 479 Cái

1.27-2X40

FM-1.27-2X30-SMD

60(30x2) pin 1.27mm SMD Female connector

Giá : 15,000 đ/Cái

Còn : 291 Cái

FM-1.27-2X30-SMD

1.27-30X2-SMD

1.27mm 30x2 (60) Pin SMD Male Header

Giá : 10,000 đ/Cái

Còn : 1231 Cái

1.27-30X2-SMD

2.0-1X40

1x40 40Pin, Pitch 2.0mm, Pin Header

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 387 Cái

2.0-1X40

FM-2.0-1X40

40 (1x40) Pin 2.0mm Straight Female Headers - Single Row

Giá : 4,500 đ/Cái

Còn : 41 Cái

FM-2.0-1X40

FM-2.0-2X40

80 (2 x 40) Pin 2.0mm Straight Female Headers - Double Row

Giá : 6,000 đ/Cái

Còn : 180 Cái

FM-2.0-2X40

2.0-2X40

80 (2 x 40) Pin 2.0mm Straight Pin Headers - Double Row

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 479 Cái

2.0-2X40

2.0-2X40-RA

2x40pin, Pitch 2.0mm, Right Angle Male Headers

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 188 Cái

2.0-2X40-RA

FM-2.54-2X20

40 (2 x 20) Pin, Pitch 2.54mm, Straight Female Headers - Double Row

Giá : 2,200 đ/Cái

Còn : 834 Cái

FM-2.54-2X20

FM-2.54-2X40

80 (2 x 40) Pin 2.54mm Straight Female Headers - Double Row

Giá : 3,500 đ/Cái

Còn : 2359 Cái

FM-2.54-2X40

FM-2.54-2X16

32 (2 x 16) Pin 2.54mm Straight Female Headers - Double Row

Giá : 1,900 đ/Cái

Còn : 896 Cái

FM-2.54-2X16

2.54-2X16

32 (2 x 16) Pin 2.54mm Straight Headers - Double Row

Giá : 1,500 đ/Cái

Còn : 923 Cái

2.54-2X16

2.54-2X40

80 (2 x 40) Pin, Pitch 2.54mm Straight Headers - Double Row

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 389 Cái

2.54-2X40

2.54-1X40

1x40 Pin, Pitch 2.54mm, Pin Header

Giá : 1,000 đ/Cái

Còn : 9064 Cái

2.54-1X40

FM-2.54-1X40

40 (1 x 40) Pin, Pitch 2.54mm, Straight Female Headers, Single Row, Gold plating

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 11153 Cái

FM-2.54-1X40

FM-2.54-1X40-Round

1x40 40Pin, Pitch 2.54mm, Round Female Pin Header

Giá : 4,500 đ/Cái

Còn : 649 Cái

FM-2.54-1X40-Round

2.54-1X40-Round

Male Black 40x1 Single Row Round Pin 2.54mm Pitch Spacing Header

Giá : 6,000 đ/Cái

Còn : 399 Cái

2.54-1X40-Round

2.54-2X40-RA

2x40pin, 2.54mm, Right Angle Male Double Row Headers

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 412 Cái

2.54-2X40-RA

2.54-1X40-RA

1x40pin, 2.54mm, Right Angle Male Headers

Giá : 1,500 đ/Cái

Còn : 916 Cái

2.54-1X40-RA

2.54-1X40-15MM

Male header 1x40 pin, Pitch: 2.54MM, dài 15MM

Giá : 3,500 đ/Cái

Còn : 459 Cái

2.54-1X40-15MM

2.54-1X40-17MM

Male header 1x40 pin, Pitch: 2.54MM, dài 17MM

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 1852 Cái

2.54-1X40-17MM

21MM-2.54-1X40

Male header 1x40 pin, Pitch: 2.54MM, dài 21MM

Giá : 4,500 đ/Cái

Còn : 786 Cái

21MM-2.54-1X40

2.54-1X40-23MM

Male header 1x40 pin, Pitch: 2.54MM, dài 23MM

Giá : 5,000 đ/Cái

Còn : 998 Cái

2.54-1X40-23MM

2.54-1X40-28MM

Male header 1x40 pin, Pitch 2.54MM, dài 28MM

Giá : 7,000 đ/Cái

Còn : 1029 Cái

2.54-1X40-28MM

2.54-2X40-21MM

Male header 2x40 pin, pitch 2.54MM, dài 21MM

Giá : 10,000 đ/Cái

Còn : 39 Cái

2.54-2X40-21MM

2.54-2X40-SMD

SMD Header, pin 2x40, pitch 2.54MM, 1U gold

Giá : 14,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

2.54-2X40-SMD

FM-2.54-1X40-RA

Right Angle, Pin 40x1, Pitch 2.54mm, Female Header, Vật liệu: 1U Gold

Giá : 4,500 đ/Cái

Còn : 444 Cái

FM-2.54-1X40-RA

FM-2.54-2X40-RA

Right Angle, Pin 40x2, Pitch 2.54mm, Female Header

Giá : 10,000 đ/Cái

Còn : 287 Cái

FM-2.54-2X40-RA

FM-2.54-2X40-SMD

SMD Female Header, pin 2x40, pitch 2.54MM, 1U gold

Giá : 15,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

FM-2.54-2X40-SMD

FM-2.54-1X40-24MM

Female single row, Pin 40x1, Pitch 2.54mm, Cao: 24MM, Vật liệu: 1U Gold

Giá : 19,500 đ/Cái

Còn : 313 Cái

FM-2.54-1X40-24MM

2.54-1X40-19MM

Male header 1x40 pin, Pitch: 2.54MM, dài 19MM

Giá : 4,500 đ/Cái

Còn : 995 Cái

2.54-1X40-19MM
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support