Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

PIC MCUs (34)

List_product List_gallery

PIC18F4520-I/P-DIP40

Microcontrollers (MCU) 32KB-1.536 RAM-36 I/O

Giá: 89,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC18F4520-I/P-DIP40

PIC18F4520-I/PT

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP

Giá: 67,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC18F4520-I/PT

PIC24FJ64GA004-I/PT

IC MCU 16BIT 64KB FLASH 44TQFP

Giá: 71,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC24FJ64GA004-I/PT

PIC16F88-I/P

IC MCU 8BIT 7KB FLASH 18DIP

Giá: 45,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC16F88-I/P

DSPIC30F6015-30I/PT

IC DSC 16BIT 144KB FLASH 64TQFP

Giá: 199,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

DSPIC30F6015-30I/PT

DSPIC30F4011-30I/P

IC DSC 16BIT 48KB FLASH 40DIP, RAM: 2048 Bytes, I/O: 30

Giá: 115,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

DSPIC30F4011-30I/P

PIC18F4550-I/PT

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP

Giá: 89,000 đ/Cái

Còn: 10 Cái

PIC18F4550-I/PT

PIC18F4550-I/P

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 40DIP

Giá: 150,000 đ/Cái

Còn: 32 Cái

PIC18F4550-I/P

PIC24FJ128GB106-I/PT

IC MCU 16BIT 128KB FLASH 64TQFP

Giá: 110,000 đ/Cái

Còn: 15 Cái

PIC24FJ128GB106-I/PT

PIC16F723-E/SO

IC PIC MCU FLASH 4KX14 28-SOIC

Giá: 37,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC16F723-E/SO

PIC16F886-I/SP

IC PIC MCU FLASH 8KX14 28SDIP

Giá: 43,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC16F886-I/SP

PIC16F73-I/SO

IC MCU FLASH 4KX14 A/D 28SOIC

Giá: 55,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC16F73-I/SO

PIC16F73-I/SP

IC MCU FLASH 4KX14 A/D 28SDIP

Giá: 55,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC16F73-I/SP

PIC18F2550-I/SO

IC PIC MCU FLASH 16KX16 28SOIC

Giá: 85,000 đ/Cái

Còn: 14 Cái

PIC18F2550-I/SO

PIC12F629-I/P

8-Pin FLASH-Based 8-Bit CMOS Microcontrollers

Giá: 19,000 đ/Cái

Còn: 31 Cái

PIC12F629-I/P

PIC16F887A

Flash-Based 8-Bit CMOS Microcontrollers, 20 MHz, 14 KB,RAM: 368B

Giá: 45,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC16F887A

PIC12F509-I/SN

IC MCU FLASH 1KX12 8SOIC

Giá: 12,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC12F509-I/SN

PIC16F887-I/P

IC PIC MCU FLASH 8KX14 40DIP

Giá: 45,000 đ/Cái

Còn: 45 Cái

PIC16F887-I/P

PIC16LF877A-I/P

IC MCU FLASH 8KX14 EE A/D 40DIP

Giá: 55,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC16LF877A-I/P

PIC16F877A-I/P

Microcontrollers (MCU) 14KB 368 RAM 33 I/O

Giá: 59,000 đ/Cái

Còn: 93 Cái

PIC16F877A-I/P

PIC24FJ48GA002-I/SO

IC PIC MCU FLASH 48K 28-SOIC

Giá: 68,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC24FJ48GA002-I/SO

PIC16F72-I/SO

IC PIC MCU FLASH 2KX14 28-SOIC

Giá: 27,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC16F72-I/SO

PIC16F72-I/SP

IC PIC MCU FLASH 2KX14 28DIP

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC16F72-I/SP

PIC16F72-I/SS

IC PIC MCU FLASH 2KX14 28-SSOP

Giá: 49,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC16F72-I/SS

PIC32MX795F512L-80I/PT

IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100TQFP

Giá: 199,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC32MX795F512L-80I/PT

PIC32MX340F512H-80I/PT

32-Bit PIC MCU, 80MHz, 64-TQFP, Microchip

Giá: 129,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC32MX340F512H-80I/PT

PIC32MX340F256H-80I/PT

32-Bit PIC MCU, 80MHz, 64-TQFP, Microchip

Giá: 110,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC32MX340F256H-80I/PT

PIC24FJ256GB106-I/PT

16-Bit PIC MCU, 8MHz, 64-TQFP, Microchip

Giá: 99,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC24FJ256GB106-I/PT

PIC18F86J72T-I/PT

8-Bit PIC MCU, 48MHz, 80-TQFP, Microchip

Giá: 119,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC18F86J72T-I/PT

dsPIC30F6012A

16-Bit DSC, 144KB, 64-TQFP

Giá: 179,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

dsPIC30F6012A

dsPIC30F6014A

16-Bit DSC, 144KB, 80-TQFP, Microchip

Giá: 199,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

dsPIC30F6014A

dsPIC30F6015

16-Bit DSC, 144KB, 64-TQFP, Microchip

Giá: 128,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

dsPIC30F6015

PIC18F8723-E/PT

IC MCU 8BIT 128KB FLASH 80TQFP

Giá: 199,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PIC18F8723-E/PT

DSPIC30F4013-30I/P

16-Bit DSC, 48KB, 40-DIP, Microchip

Giá: 119,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

DSPIC30F4013-30I/P
Thegioiic-live-support