Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

PCB Spacer support (25)

List_product List_gallery

30MM Female-Female copper spacer

PCB Female-Female copper hexagonal Spacer support with screw, 30mm, Ø = 3mm

Giá : 4,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

30MM Female-Female copper spacer

M3-8MM copper hexagonal spacer

PCB copper hexagonal Spacer support with screw, 8MM, Ø = 3MM

Giá : 2,600 đ/Cái

Còn : 960 Cái

M3-8MM copper hexagonal spacer

M3-25MM copper hexagonal spacer

PCB copper hexagonal Spacer support with screw, 25MM, Ø = 3MM

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 948 Cái

M3-25MM copper hexagonal spacer

7mm Female-Female copper spacer

PCB Female-Female copper hexagonal Spacer support with screw, 7mm, Ø = 3mm

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

7mm Female-Female copper spacer

6mm Female-Female plastic spacer

PCB Female-Female plastic hexagonal Spacer support with screw, Ø = 3mm

Giá : 1,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

6mm Female-Female plastic spacer

10mm Female-Female copper spacer

PCB Female-Female copper hexagonal Spacer support with screw, 10mm, Ø = 3mm

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 970 Cái

10mm Female-Female copper spacer

8mm Female-Female copper spacer

PCB Female-Female copper hexagonal Spacer support with screw, 8mm, Ø = 3mm

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 992 Cái

8mm Female-Female copper spacer

6mm Female-Female copper spacer

PCB Female-Female copper hexagonal Spacer support with screw, 6mm, Ø = 3mm

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 200 Cái

6mm Female-Female copper spacer

20mm copper hexagonal spacer

PCB copper hexagonal Spacer support with screw, 20mm, Ø = 3mm

Giá : 3,300 đ/Cái

Còn : 1162 Cái

20mm copper hexagonal spacer

10mm copper hexagonal spacer

PCB copper hexagonal Spacer support with screw, 10mm, Ø = 3mm

Giá : 2,800 đ/Cái

Còn : 10 Cái

10mm copper hexagonal spacer

6mm copper hexagonal spacer

PCB copper hexagonal Spacer support with screw, 6mm, Ø = 3mm

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 240 Cái

6mm copper hexagonal spacer

40mm Nylon hexagonal spacer

PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 40mm, Ø = 3mm

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 2992 Cái

40mm Nylon hexagonal spacer

35mm Nylon hexagonal spacer

PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 35mm, Ø = 3mm

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 460 Cái

35mm Nylon hexagonal spacer

30mm Nylon hexagonal spacer

PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 30mm, Ø = 3mm

Giá : 2,300 đ/Cái

Còn : 425 Cái

30mm Nylon hexagonal spacer

25mm Nylon hexagonal spacer

PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 25mm, Ø = 3mm

Giá : 2,200 đ/Cái

Còn : 410 Cái

25mm Nylon hexagonal spacer

22mm Nylon hexagonal spacer

PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 22mm, Ø = 3mm

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 490 Cái

22mm Nylon hexagonal spacer

18mm Nylon hexagonal spacer

PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 18mm, Ø = 3mm

Giá : 1,700 đ/Cái

Còn : 700 Cái

18mm Nylon hexagonal spacer

15mm Nylon hexagonal spacer

PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 15mm, Ø = 3mm

Giá : 1,600 đ/Cái

Còn : 160 Cái

15mm Nylon hexagonal spacer

12.7mm Nylon hexagonal spacer

PCB Nylon hexagonal Spacer support, 12.7mm, Ø = 3 mm

Giá : 1,500 đ/Cái

Còn : 490 Cái

12.7mm Nylon hexagonal spacer

12mm Nylon hexagonal spacer

PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 12mm, Ø = 3mm

Giá : 1,300 đ/Cái

Còn : 710 Cái

12mm Nylon hexagonal spacer

10mm Nylon hexagonal spacer

PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 10mm, Ø = 3mm

Giá : 1,300 đ/Cái

Còn : 380 Cái

10mm Nylon hexagonal spacer

8mm Nylon hexagonal spacer

PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 8mm, Ø = 3mm

Giá : 1,200 đ/Cái

Còn : 775 Cái

8mm Nylon hexagonal spacer

Hexagonal Threaded Nut

Hexagonal Nut, inner Ø = 3mm

Giá : 500 đ/Cái

Còn : 890 Cái

Hexagonal Threaded Nut

6mm Nylon hexagonal spacer

PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 6mm, Ø = 3mm

Giá : 1,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

6mm Nylon hexagonal spacer

PCB Latch Spacer Support

PCB Spacer Support, H=11mm, Ø = 3mm

Giá : 1,500 đ/Cái

Còn : 996 Cái

PCB Latch Spacer Support
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support