Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
SRD-09VDC-SL-C
Relay 12VDC, 10A 250VAC/30VDC, 10A 125VAC/28VDC, 5 Chân
0 đ/Cái
GY-291 Cảm Biến Gia Tốc Hướng
Điện áp: 3~5VDC, Giao tiếp I2C/SPI, Pham vi đo: ±2g±16g
45,000 đ/Cái
QTR-5RC Cảm Biến Dò Line
Điện áp: 3.3~5VDC, Dòng tiêu thụ <70mA, 5 mắt cảm biến
150,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Đa Năng 6.5~100VDC
Điện áp: 6.5~100VDC, đo điện áp, dòng điện, công suất, năng lượng, kích thước 85x50x24mm
285,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30VDC Loại Chống Nước
Có 3 Led, Nguồn lấy từ nguồn cần đo, Dãy đo 3.5-30VDC, Dòng tiêu thụ <20mA
72,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30VDC LCD
Sử dụng LCD, Nguồn Nuôi lấy từ nguồn cần đo, Phạm vi đo: 3.5~30VDC, kích thước: 79x43x25mm
126,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp AC 7~500VAC
Có 3 Led hiển thị, Nguồn nuôi lấy từ nguồn cần đo, phạm vi đo: 70~500VAC
53,000 đ/Cái
GY-471 Mạch Cảm Biến Dòng Điện
IC MAX471, Dòng đo được tối đa 3A, Tín hiệu Analog, Kích thước 20x20mm
36,000 đ/Cái

Ống Gen Chịu Nhiệt (22)

List product List gallery

Ống Gen Chịu Nhiệt 50MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=50mm

35,000 đ/M

Còn: 50 M

Ống Gen Chịu Nhiệt 50MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 40MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=40mm

28,000 đ/M

Còn: 50 M

Ống Gen Chịu Nhiệt 40MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 35MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=35mm

22,000 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 35MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 30MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=30mm

19,000 đ/M

Còn: 50 M

Ống Gen Chịu Nhiệt 30MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 25MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=25mm

17,000 đ/M

Còn: 50 M

Ống Gen Chịu Nhiệt 25MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 20MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=20mm

13,000 đ/M

Còn: 50 M

Ống Gen Chịu Nhiệt 20MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 18MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=18mm

10,000 đ/M

Còn: 100 M

Ống Gen Chịu Nhiệt 18MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 16MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=16mm

7,000 đ/M

Còn: 180 M

Ống Gen Chịu Nhiệt 16MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 14MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=14mm

6,500 đ/M

Còn: 200 M

Ống Gen Chịu Nhiệt 14MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 12MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=12mm

6,000 đ/M

Còn: 200 M

Ống Gen Chịu Nhiệt 12MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 10MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=10mm

5,500 đ/M

Còn: 175 M

Ống Gen Chịu Nhiệt 10MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 9MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=9mm

5,000 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 9MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 8MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=8mm

5,000 đ/M

Còn: 390 M

Ống Gen Chịu Nhiệt 8MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 7MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=7mm

4,500 đ/M

Hết hàng

 Ống Gen Chịu Nhiệt 7MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 6MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=6mm

4,500 đ/M

Còn: 400 M

Ống Gen Chịu Nhiệt 6MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 5MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=5mm

4,000 đ/M

Còn: 599 M

Ống Gen Chịu Nhiệt 5MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 4MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=4mm

3,000 đ/M

Còn: 800 M

Ống Gen Chịu Nhiệt 4MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 3MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=3mm

2,500 đ/M

Còn: 780 M

Ống Gen Chịu Nhiệt 3MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 2.5MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=2.5mm

2,500 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 2.5MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 2MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=2mm

2,000 đ/M

Còn: 488 M

Ống Gen Chịu Nhiệt 2MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 1.5MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=1.5mm

2,000 đ/M

Còn: 700 M

Ống Gen Chịu Nhiệt 1.5MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 1MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=1mm

1,200 đ/M

Còn: 997 M

Ống Gen Chịu Nhiệt 1MM
Thegioiic live support