Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

Ống Gen Chịu Nhiệt (22)

List product List gallery

Ống Gen Chịu Nhiệt 50MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=50mm

Giá: 4,400 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 50MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 40MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=40mm

Giá: 4,200 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 40MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 35MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=35mm

Giá: 4,000 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 35MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 30MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=30mm

Giá: 3,800 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 30MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 25MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=25mm

Giá: 3,600 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 25MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 20MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=20mm

Giá: 3,400 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 20MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 18MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=18mm

Giá: 3,200 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 18MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 16MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=16mm

Giá: 3,000 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 16MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 14MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=14mm

Giá: 2,800 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 14MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 12MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=12mm

Giá: 2,600 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 12MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 10MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=10mm

Giá: 2,400 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 10MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 9MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=9mm

Giá: 2,200 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 9MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 8MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=8mm

Giá: 2,000 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 8MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 7MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=7mm

Giá: 1,800 đ/M

Hết hàng

 Ống Gen Chịu Nhiệt 7MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 6MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=6mm

Giá: 1,600 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 6MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 5MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=5mm

Giá: 1,400 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 5MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 4MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=4mm

Giá: 1,100 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 4MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 3MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=3mm

Giá: 1,000 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 3MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 2.5MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=2.5mm

Giá: 900 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 2.5MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 2MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=2mm

Giá: 900 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 2MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 1.5MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=1.5mm

Giá: 800 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 1.5MM

Ống Gen Chịu Nhiệt 1MM

Ống gen sợi thủy tinh chịu nhiệt D=1mm

Giá: 600 đ/M

Hết hàng

Ống Gen Chịu Nhiệt 1MM
Thegioiic live support