Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
TM1668
SOP-24 LED Driver
0 đ/Cái
MTS-202 Công Tắc ON-ON 6Pin
ON-ON, 2A 250VAC
5,500 đ/Cái
MTS-402 Công Tắc ON-ON 12Pin
ON-ON, 2A 250VAC
8,000 đ/Cái
PT06-B502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Top
5K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Top
4.7K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B332 Biến Trở Carbon 3.3K Ohm Top
3.3K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B302 Biến Trở Carbon 3K Ohm Top
3K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

Ống Co Nhiệt (25)

List product List gallery

Ống Co Nhiệt 1mm

P/N: D1-HST, D=1mm, 125℃, 600V

900 đ/M

Còn: 2215 M

Ống Co Nhiệt 1mm

Ống Co Nhiệt 2mm

P/N: D2-HST, D=2mm, 125℃, 600V

1,400 đ/M

Còn: 2716 M

Ống Co Nhiệt 2mm

Ống Co Nhiệt 3mm

P/N: D3-HST, D=3mm, 125℃, 600V

1,900 đ/M

Còn: 2095 M

Ống Co Nhiệt 3mm

Ống Co Nhiệt 4mm

P/N: D4-HST, D=4mm, 125℃, 600V

2,600 đ/M

Còn: 892 M

Ống Co Nhiệt 4mm

Ống Co Nhiệt 5mm

P/N: D5-HST, D=5mm, 125℃, 600V

2,900 đ/M

Còn: 417 M

Ống Co Nhiệt 5mm

Ống Co Nhiệt 6mm

P/N: D6-HST, D=6mm, 125℃, 600V

4,500 đ/M

Còn: 409 M

Ống Co Nhiệt 6mm

Ống Co Nhiệt 7mm

P/N: D7-HST, D=7mm, 125℃, 600V

4,500 đ/M

Còn: 449 M

Ống Co Nhiệt 7mm

Ống Co Nhiệt 8mm

P/N: D8-HST, D=8mm, 125℃, 600V

5,000 đ/M

Còn: 1039 M

Ống Co Nhiệt 8mm

Ống Co Nhiệt 9mm

P/N: D9-HST, D=9mm, 125℃, 600V

5,000 đ/M

Còn: 460 M

Ống Co Nhiệt 9mm

Ống Co Nhiệt 10mm

P/N: D10-HST, D=10mm, 125℃, 600V

4,900 đ/M

Còn: 522 M

Ống Co Nhiệt 10mm

Ống Co Nhiệt 11mm

P/N: D11-HST, D=11mm, 125℃, 600V

5,500 đ/M

Còn: 472 M

Ống Co Nhiệt 11mm

Ống Co Nhiệt 12mm

P/N: D12-HST, D=12mm, 125℃, 600V

3,900 đ/M

Còn: 1007 M

Ống Co Nhiệt 12mm

Ống Co Nhiệt 13mm

P/N: D13-HST, D=13mm, 125℃, 600V

6,500 đ/M

Còn: 497 M

Ống Co Nhiệt 13mm

Ống Co Nhiệt 14mm

P/N: D14-HST, D=14mm, 125℃, 600V

4,900 đ/M

Còn: 485 M

Ống Co Nhiệt 14mm

Ống Co Nhiệt 15mm

P/N: D15-HST, D=15mm, 125℃, 600V

7,000 đ/M

Còn: 334 M

Ống Co Nhiệt 15mm

Ống Co Nhiệt 16mm

P/N: D16-HST, D=16mm, 125℃, 600V

5,900 đ/M

Còn: 100 M

Ống Co Nhiệt 16mm

Ống Co Nhiệt 17mm

P/N: D17-HST, D=17mm, 125℃, 600V

10,000 đ/M

Còn: 200 M

Ống Co Nhiệt 17mm

Ống Co Nhiệt 18mm

P/N: D18-HST, D=18mm, 125℃, 600V

6,900 đ/M

Còn: 328 M

Ống Co Nhiệt 18mm

Ống Co Nhiệt 20mm

P/N: D20-HST, D=20mm, 125℃, 600V

8,900 đ/M

Còn: 201 M

Ống Co Nhiệt 20mm

Ống Co Nhiệt 22mm

Ống Co Nhiệt 22MM, 125℃, 600V

15,000 đ/M

Còn: 98 M

Ống Co Nhiệt 22mm

Ống Co Nhiệt 25mm

P/N: D25-HST, D=25mm, 125℃, 600V

17,000 đ/M

Còn: 93 M

Ống Co Nhiệt 25mm

Ống Co Nhiệt 30mm

P/N: D30-HST, D=30mm, 125℃, 600V

19,000 đ/M

Còn: 84 M

Ống Co Nhiệt 30mm

Ống Co Nhiệt 35mm

P/N: D35-HST, D=35mm, 125℃, 600V

22,000 đ/M

Còn: 95 M

Ống Co Nhiệt 35mm

Ống Co Nhiệt 40mm

P/N: D40-HST, D=40mm, 125℃, 600V

28,000 đ/M

Còn: 81 M

Ống Co Nhiệt 40mm

Ống Co Nhiệt 50mm

P/N: D50-HST, D=50mm, 125℃, 600V

35,000 đ/M

Còn: 36 M

Ống Co Nhiệt 50mm
Thegioiic live support