Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục Sản Phẩm
Sản phẩm mới
5x10x0.8-LD1 Long Đền 304
d=5mm, dc=10mm, h=0.8mm
0 đ/Cái
4x12x1-LD1 Long Đền 304
d=4mm, dc=12mm, h=1mm
570 đ/Cái
4x9x0.8-LD1 Long Đền 304
d=4mm, dc=9mm, h=0.8mm
530 đ/Cái
4x9x0.5-LD1 Long Đền 304
d=4mm, dc=9mm, h=0.5mm
490 đ/Cái
4x8x0.6-LD1 Long Đền 304
d=4mm, dc=8mm, h=0.6mm
450 đ/Cái
3x8x0.6-LD1 Long Đền 304
d=3mm, dc=8mm, h=0.6mm
410 đ/Cái
3x8x0.5-LD1 Long Đền 304
d=3mm, dc=8mm, h=0.5mm
370 đ/Cái
3x7x0.5-LD1 Long Đền 304
d=3mm, dc=7mm, h=0.5mm
330 đ/Cái

Ống Co Nhiệt (25)

List product List gallery

D50-HST Ống Co Nhiệt 50MM

D=50MM, 125℃, 600V

35,000 đ/M

Còn: 36 M

D50-HST Ống Co Nhiệt 50MM

D40-HST Ống Co Nhiệt 40MM

D=40MM, 125℃, 600V

28,000 đ/M

Còn: 87 M

D40-HST Ống Co Nhiệt 40MM

D35-HST Ống Co Nhiệt 35MM

D=35MM, 125℃, 600V

22,000 đ/M

Còn: 100 M

D35-HST Ống Co Nhiệt 35MM

D30-HST Ống Co Nhiệt 30MM

D=30MM, 125℃, 600V

19,000 đ/M

Còn: 89 M

D30-HST Ống Co Nhiệt 30MM

D25-HST Ống Co Nhiệt 25MM

D=25MM, 125℃, 600V

17,000 đ/M

Còn: 100 M

D25-HST Ống Co Nhiệt 25MM

D17-HST Ống Co Nhiệt 17MM

D=17MM, 125℃, 600V

10,000 đ/M

Còn: 200 M

D17-HST Ống Co Nhiệt 17MM

D16-HST Ống Co Nhiệt 16MM

D=16MM, 125℃, 600V

7,000 đ/M

Còn: 200 M

D16-HST Ống Co Nhiệt 16MM

D1-HST Ống Co Nhiệt 1MM

D=1MM, 125℃, 600V

1,200 đ/M

Còn: 2665 M

D1-HST Ống Co Nhiệt 1MM

D2-HST Ống Co Nhiệt 2MM

D=2MM, 125℃, 600V

2,000 đ/M

Còn: 2675 M

D2-HST Ống Co Nhiệt 2MM

D3-HST Ống Co Nhiệt 3MM

D=3MM, 125℃, 600V

2,500 đ/M

Còn: 2221 M

D3-HST Ống Co Nhiệt 3MM

D4-HST Ống Co Nhiệt 4MM

D=4MM, 125℃, 600V

3,000 đ/M

Còn: 966 M

D4-HST Ống Co Nhiệt 4MM

D5-HST Ống Co Nhiệt 5MM

D=5MM, 125℃, 600V

4,000 đ/M

Còn: 460 M

D5-HST Ống Co Nhiệt 5MM

D6-HST Ống Co Nhiệt 6MM

D=6MM, 125℃, 600V

4,500 đ/M

Còn: 520 M

D6-HST Ống Co Nhiệt 6MM

D7-HST Ống Co Nhiệt 7MM

D=7MM, 125℃, 600V

4,500 đ/M

Còn: 463 M

D7-HST Ống Co Nhiệt 7MM

D8-HST Ống Co Nhiệt 8MM

D=8MM, 125℃, 600V

5,000 đ/M

Còn: 1071 M

D8-HST Ống Co Nhiệt 8MM

D9-HST Ống Co Nhiệt 9MM

D=9MM, 125℃, 600V

5,000 đ/M

Còn: 471 M

D9-HST Ống Co Nhiệt 9MM

D10-HST Ống Co Nhiệt 10MM

D=10MM, 125℃, 600V

5,500 đ/M

Còn: 539 M

D10-HST Ống Co Nhiệt 10MM

D11-HST Ống Co Nhiệt 11MM

D=11MM, 125℃, 600V

5,500 đ/M

Còn: 485 M

D11-HST Ống Co Nhiệt 11MM

D12-HST Ống Co Nhiệt 12MM

D=12MM, 125℃, 600V

6,000 đ/M

Còn: 619 M

D12-HST Ống Co Nhiệt 12MM

D13-HST Ống Co Nhiệt 13MM

D=13MM, 125℃, 600V

6,500 đ/M

Còn: 506 M

D13-HST Ống Co Nhiệt 13MM

D14-HST Ống Co Nhiệt 14MM

D=14MM, 125℃, 600V

6,500 đ/M

Còn: 85 M

D14-HST Ống Co Nhiệt 14MM

D15-HST Ống Co Nhiệt 15MM

D=15MM, 125℃, 600V

7,000 đ/M

Còn: 334 M

D15-HST Ống Co Nhiệt 15MM

D18-HST Ống Co Nhiệt 18MM

D=18MM, 125℃, 600V

10,000 đ/M

Còn: 443 M

D18-HST Ống Co Nhiệt 18MM

D20-HST Ống Co Nhiệt 20MM

D=20MM, 125℃, 600V

13,000 đ/M

Còn: 207 M

D20-HST Ống Co Nhiệt 20MM

D22-HST Ống Co Nhiệt 22MM

Ống Co Nhiệt 22MM, 125℃, 600V

15,000 đ/M

Còn: 213 M

D22-HST Ống Co Nhiệt 22MM
Thegioiic live support