Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khe Cắm Sim 9Pin Push-Push
8Pin+1, loại Push-Push
0 đ/Cái
P2N2222A
TRANS NPN 40V 0.6A TO-92
500 đ/Cái
S8550
TRANS PNP 25V 1.5A TO-92
400 đ/Cái
Lazer 3V 6V 12MM
Nguồn: 3-6V, Dòng: 30-50mA, Công suất: 5mW
23,000 đ/Cái
Lazer 3V 6V 12MM
Nguồn: 3-6V, Dòng: 30-50mA, Công suất: 5mW
0 đ/Cái
Mạch Chuyển Đổi AC-DC 220V-5V 0.7A 3.5W
Vào: 85-265VAC, Ra: 5V 700mA, Công suất: 3.5W
28,000 đ/Cái
Mạch Tăng Áp 200W 7A
Vào: 6-35VDC 10A, Ra: 6-55VDC 7A, Công suất: 200W
89,000 đ/Cái
Arduino Nano ATMEGA168 V3
Nguồn vào: 6-12VDC, Giao tiếp UART, Ngõ ra: 5V/800mA, 3.3V/180mA
54,000 đ/Cái

Ống Co Nhiệt (25)

List product List gallery

D50-HST Ống Co Nhiệt 50MM

D=50MM, 125℃, 600V

35,000 đ/M

Còn: 36 M

D50-HST Ống Co Nhiệt 50MM

D40-HST Ống Co Nhiệt 40MM

D=40MM, 125℃, 600V

28,000 đ/M

Còn: 82 M

D40-HST Ống Co Nhiệt 40MM

D35-HST Ống Co Nhiệt 35MM

D=35MM, 125℃, 600V

22,000 đ/M

Còn: 95 M

D35-HST Ống Co Nhiệt 35MM

D30-HST Ống Co Nhiệt 30MM

D=30MM, 125℃, 600V

19,000 đ/M

Còn: 86 M

D30-HST Ống Co Nhiệt 30MM

D25-HST Ống Co Nhiệt 25MM

D=25MM, 125℃, 600V

17,000 đ/M

Còn: 95 M

D25-HST Ống Co Nhiệt 25MM

D17-HST Ống Co Nhiệt 17MM

D=17MM, 125℃, 600V

10,000 đ/M

Còn: 200 M

D17-HST Ống Co Nhiệt 17MM

D16-HST Ống Co Nhiệt 16MM

D=16MM, 125℃, 600V

6,000 đ/M

Còn: 200 M

D16-HST Ống Co Nhiệt 16MM

D1-HST Ống Co Nhiệt 1MM

D=1MM, 125℃, 600V

1,000 đ/M

Còn: 2645 M

D1-HST Ống Co Nhiệt 1MM

D2-HST Ống Co Nhiệt 2MM

D=2MM, 125℃, 600V

1,500 đ/M

Còn: 2787 M

D2-HST Ống Co Nhiệt 2MM

D3-HST Ống Co Nhiệt 3MM

D=3MM, 125℃, 600V

2,000 đ/M

Còn: 2156 M

D3-HST Ống Co Nhiệt 3MM

D4-HST Ống Co Nhiệt 4MM

D=4MM, 125℃, 600V

3,000 đ/M

Còn: 932 M

D4-HST Ống Co Nhiệt 4MM

D5-HST Ống Co Nhiệt 5MM

D=5MM, 125℃, 600V

3,000 đ/M

Còn: 443 M

D5-HST Ống Co Nhiệt 5MM

D6-HST Ống Co Nhiệt 6MM

D=6MM, 125℃, 600V

4,500 đ/M

Còn: 511 M

D6-HST Ống Co Nhiệt 6MM

D7-HST Ống Co Nhiệt 7MM

D=7MM, 125℃, 600V

4,500 đ/M

Còn: 462 M

D7-HST Ống Co Nhiệt 7MM

D8-HST Ống Co Nhiệt 8MM

D=8MM, 125℃, 600V

5,000 đ/M

Còn: 1067 M

D8-HST Ống Co Nhiệt 8MM

D9-HST Ống Co Nhiệt 9MM

D=9MM, 125℃, 600V

5,000 đ/M

Còn: 470 M

D9-HST Ống Co Nhiệt 9MM

D10-HST Ống Co Nhiệt 10MM

D=10MM, 125℃, 600V

5,000 đ/M

Còn: 537 M

D10-HST Ống Co Nhiệt 10MM

D11-HST Ống Co Nhiệt 11MM

D=11MM, 125℃, 600V

5,500 đ/M

Còn: 485 M

D11-HST Ống Co Nhiệt 11MM

D12-HST Ống Co Nhiệt 12MM

D=12MM, 125℃, 600V

6,000 đ/M

Còn: 1017 M

D12-HST Ống Co Nhiệt 12MM

D13-HST Ống Co Nhiệt 13MM

D=13MM, 125℃, 600V

6,500 đ/M

Còn: 499 M

D13-HST Ống Co Nhiệt 13MM

D14-HST Ống Co Nhiệt 14MM

D=14MM, 125℃, 600V

5,000 đ/M

Còn: 485 M

D14-HST Ống Co Nhiệt 14MM

D15-HST Ống Co Nhiệt 15MM

D=15MM, 125℃, 600V

7,000 đ/M

Còn: 334 M

D15-HST Ống Co Nhiệt 15MM

D18-HST Ống Co Nhiệt 18MM

D=18MM, 125℃, 600V

7,000 đ/M

Còn: 442 M

D18-HST Ống Co Nhiệt 18MM

D20-HST Ống Co Nhiệt 20MM

D=20MM, 125℃, 600V

9,000 đ/M

Còn: 202 M

D20-HST Ống Co Nhiệt 20MM

D22-HST Ống Co Nhiệt 22MM

Ống Co Nhiệt 22MM, 125℃, 600V

15,000 đ/M

Còn: 210 M

D22-HST Ống Co Nhiệt 22MM
Thegioiic live support