Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
18 Ohm 3W 5%
18 Ohm 3W 5% Through hole resistor
1,000 đ/Cái
Hantek 6254BD
250Mhz Bandwidth, Sample Rate:1GSa/S, Digital Channels:4
5,299,000 đ/Cái
DT182 Đồng Hồ Số
Dùng để đo Volt Ohm Amp với dòng AC/DC
150,000 đ/Cái
15 Ohm 3W 5%
15 Ohm 3W 5% Through hole resistor
1,000 đ/Cái
12 Ohm 3W 5%
12 Ohm 3W 5% Through hole resistor
1,000 đ/Cái
10 Ohm 3W 5%
10 Ohm 3W 5% Through hole resistor
1,000 đ/Cái
DT830B Đồng Hồ Số
Dùng để đo Volt Ohm Amp với dòng AC/DC
115,000 đ/Cái
P156-A Kim Test
Kim kiểm tra mạch, L=33.85mm, Ø=2.36mm, Resistance 50mΩ, Current Rating 5A
6,500 đ/Cây

Ống Co Nhiệt (18)

List product List gallery

D1-HST Ống Co Nhiệt 1MM

D=1MM, 125℃, 600V

Giá: 2,000 đ/M

Còn: 1116 M

D1-HST Ống Co Nhiệt 1MM

D2-HST Ống Co Nhiệt 2MM

D=2MM, 125℃, 600V

Giá: 2,500 đ/M

Còn: 1156 M

D2-HST Ống Co Nhiệt 2MM

D3-HST Ống Co Nhiệt 3MM

D=3MM, 125℃, 600V

Giá: 3,000 đ/M

Còn: 688 M

D3-HST Ống Co Nhiệt 3MM

D4-HST Ống Co Nhiệt 4MM

D=4MM, 125℃, 600V

Giá: 3,500 đ/M

Còn: 366 M

D4-HST Ống Co Nhiệt 4MM

D5-HST Ống Co Nhiệt 5MM

D=5MM, 125℃, 600V

Giá: 4,000 đ/M

Còn: 102 M

D5-HST Ống Co Nhiệt 5MM

D6-HST Ống Co Nhiệt 6MM

D=6MM, 125℃, 600V

Giá: 4,500 đ/M

Còn: 246 M

D6-HST Ống Co Nhiệt 6MM

D7-HST Ống Co Nhiệt 7MM

D=7MM, 125℃, 600V

Giá: 4,500 đ/M

Còn: 82 M

D7-HST Ống Co Nhiệt 7MM

D8-HST Ống Co Nhiệt 8MM

D=8MM, 125℃, 600V

Giá: 5,000 đ/M

Còn: 691 M

D8-HST Ống Co Nhiệt 8MM

D9-HST Ống Co Nhiệt 9MM

D=9MM, 125℃, 600V

Giá: 5,000 đ/M

Còn: 81 M

D9-HST Ống Co Nhiệt 9MM

D10-HST Ống Co Nhiệt 10MM

D=10MM, 125℃, 600V

Giá: 5,500 đ/M

Còn: 193 M

D10-HST Ống Co Nhiệt 10MM

D11-HST Ống Co Nhiệt 11MM

D=11MM, 125℃, 600V

Giá: 5,500 đ/M

Còn: 85 M

D11-HST Ống Co Nhiệt 11MM

D12-HST Ống Co Nhiệt 12MM

D=12MM, 125℃, 600V

Giá: 6,000 đ/M

Còn: 320 M

D12-HST Ống Co Nhiệt 12MM

D13-HST Ống Co Nhiệt 13MM

D=13MM, 125℃, 600V

Giá: 6,500 đ/M

Còn: 307 M

D13-HST Ống Co Nhiệt 13MM

D14-HST Ống Co Nhiệt 14MM

D=14MM, 125℃, 600V

Giá: 6,500 đ/M

Còn: 87 M

D14-HST Ống Co Nhiệt 14MM

D15-HST Ống Co Nhiệt 15MM

D=15MM, 125℃, 600V

Giá: 7,000 đ/M

Còn: 135 M

D15-HST Ống Co Nhiệt 15MM

D18-HST Ống Co Nhiệt 18MM

D=18MM, 125℃, 600V

Giá: 10,000 đ/M

Còn: 244 M

D18-HST Ống Co Nhiệt 18MM

D20-HST Ống Co Nhiệt 20MM

D=20MM, 125℃, 600V

Giá: 13,000 đ/M

Còn: 126 M

D20-HST Ống Co Nhiệt 20MM

D22-HST Ống Co Nhiệt 22MM

Ống Co Nhiệt 22MM, 125℃, 600V

Giá: 15,000 đ/M

Còn: 216 M

D22-HST Ống Co Nhiệt 22MM
Thegioiic live support