Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

Ốc Vít Nhựa (5)

List product List gallery

6-M3-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M3, L=6mm, Ø=3mm

Giá: 500 đ/Cái

Còn: 6503 Cái

6-M3-PS Vít Nhựa

10-M3-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M3, L=10mm, Ø=3mm

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 1562 Cái

10-M3-PS Vít Nhựa

15-M3-PS Vít Nhựa

Vít nhựa M3, L=15mm, Ø=3mm

Giá: 800 đ/Cái

Còn: 1825 Cái

15-M3-PS Vít Nhựa

8-M3-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M3 L=8mm, Ø=3mm

Giá: 600 đ/Cái

Còn: 2770 Cái

8-M3-PS Vít Nhựa

4-M3-PS Vít Nhựa

Vít nhựa M3, L=4mm, Ø=3mm

Giá: 400 đ/Cái

Còn: 3314 Cái

4-M3-PS Vít Nhựa
Thegioiic live support