Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
2P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 2Pin 2.54
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
0 đ/Cái
1P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 1Pin 2.54
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
2,000 đ/Cái
Trụ PCB Nối Dây 5x6x9.5 V2
Lỗ xỏ dây 3.5mm, size 5x6x9.5mm, ốc M3
2,200 đ/Cái
Còn: 500 Cái
Mực Cảm Quang Blue Oil 100g
Thay thế phim cảm quang
89,000 đ/Lọ
Trụ PCB Nối Dây 5x6x9.5 V1
Lỗ xỏ dây 3.5mm, size 5x6x9.5mm, ốc M3
2,200 đ/Cái
Còn: 500 Cái
8P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 5.08
250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
11,000 đ/Cái
7P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 5.08
250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
10,000 đ/Cái
6P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 5.08
250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
9,000 đ/Cái

Ốc Vít Nhựa (12)

List product List gallery

6-M4-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M4, L=6mm, Ø=4mm

550 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

6-M4-PS Vít Nhựa

20-M4-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M4, L=20mm, Ø=4mm

1,150 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

20-M4-PS Vít Nhựa

18-M4-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M4, L=18mm, Ø=4mm

1,050 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

18-M4-PS Vít Nhựa

15-M4-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M4, L=15mm, Ø=4mm

950 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

15-M4-PS Vít Nhựa

12-M4-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M4, L=12mm, Ø=4mm

850 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

12-M4-PS Vít Nhựa

10-M4-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M4, L=10mm, Ø=4mm

750 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

10-M4-PS Vít Nhựa

8-M4-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M4, L=8mm, Ø=4mm

650 đ/Cái

Còn: 990 Cái

8-M4-PS Vít Nhựa

6-M3-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M3, L=6mm, Ø=3mm

500 đ/Cái

Còn: 5715 Cái

6-M3-PS Vít Nhựa

10-M3-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M3, L=10mm, Ø=3mm

700 đ/Cái

Còn: 809 Cái

10-M3-PS Vít Nhựa

15-M3-PS Vít Nhựa

Vít nhựa M3, L=15mm, Ø=3mm

800 đ/Cái

Còn: 1715 Cái

15-M3-PS Vít Nhựa

8-M3-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M3 L=8mm, Ø=3mm

600 đ/Cái

Còn: 2704 Cái

8-M3-PS Vít Nhựa

4-M3-PS Vít Nhựa

Vít nhựa M3, L=4mm, Ø=3mm

400 đ/Cái

Còn: 2828 Cái

4-M3-PS Vít Nhựa
Thegioiic live support