Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Sợi Quang 5MM
Đường kính 5mm, độ giảm ánh sáng: 250dB/km, bước sóng: 390-760nm
0 đ/Cái
Tụ Kẹo Nâu CBB21-103J-630V
10nF 630VDC metallized film cap
1,000 đ/Cái
S8FS-C15024J Nguồn Xung 24V6.5A 150W
Vào: 100-120VAC hoặc 200-240VAC, ra: 24VDC 6.5A 150W
540,000 đ/Cái
Cổng Chia Enthernet Cái Cái 1 To 2 RJ45
Cổng chia enthernet cái cái RJ45, size: 2.8x2.2cm
7,200 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 2 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, A PIN 6 to B PIN 7 size: 44x13mm
24,000 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 53x35mm
40,000 đ/Cái
MR20060-AC Quạt Hút Khói
Model 20060-AC, 220-240V, 50/60Hz
260,000 đ/Cái
Còn: 10 Cái
Cổng RJ45 Cái To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 38x32mm
60,000 đ/Cái

Ốc Vít Nhựa (12)

List product List gallery

6-M4-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M4, L=6mm, Ø=4mm

550 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

6-M4-PS Vít Nhựa

20-M4-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M4, L=20mm, Ø=4mm

1,150 đ/Cái

Còn: 920 Cái

20-M4-PS Vít Nhựa

18-M4-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M4, L=18mm, Ø=4mm

1,050 đ/Cái

Còn: 940 Cái

18-M4-PS Vít Nhựa

15-M4-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M4, L=15mm, Ø=4mm

950 đ/Cái

Còn: 920 Cái

15-M4-PS Vít Nhựa

12-M4-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M4, L=12mm, Ø=4mm

850 đ/Cái

Còn: 940 Cái

12-M4-PS Vít Nhựa

10-M4-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M4, L=10mm, Ø=4mm

750 đ/Cái

Còn: 974 Cái

10-M4-PS Vít Nhựa

8-M4-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M4, L=8mm, Ø=4mm

650 đ/Cái

Còn: 810 Cái

8-M4-PS Vít Nhựa

6-M3-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M3, L=6mm, Ø=3mm

500 đ/Cái

Còn: 5357 Cái

6-M3-PS Vít Nhựa

10-M3-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M3, L=10mm, Ø=3mm

700 đ/Cái

Còn: 749 Cái

10-M3-PS Vít Nhựa

15-M3-PS Vít Nhựa

Vít nhựa M3, L=15mm, Ø=3mm

800 đ/Cái

Còn: 1611 Cái

15-M3-PS Vít Nhựa

8-M3-PS Vít Nhựa

Vít Nhựa M3 L=8mm, Ø=3mm

600 đ/Cái

Còn: 2339 Cái

8-M3-PS Vít Nhựa

4-M3-PS Vít Nhựa

Vít nhựa M3, L=4mm, Ø=3mm

400 đ/Cái

Còn: 2417 Cái

4-M3-PS Vít Nhựa
Thegioiic live support