Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
SRD-09VDC-SL-C
Relay 12VDC, 10A 250VAC/30VDC, 10A 125VAC/28VDC, 5 Chân
0 đ/Cái
GY-291 Cảm Biến Gia Tốc Hướng
Điện áp: 3~5VDC, Giao tiếp I2C/SPI, Pham vi đo: ±2g±16g
45,000 đ/Cái
QTR-5RC Cảm Biến Dò Line
Điện áp: 3.3~5VDC, Dòng tiêu thụ <70mA, 5 mắt cảm biến
150,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Đa Năng 6.5~100VDC
Điện áp: 6.5~100VDC, đo điện áp, dòng điện, công suất, năng lượng, kích thước 85x50x24mm
285,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30VDC Loại Chống Nước
Có 3 Led, Nguồn lấy từ nguồn cần đo, Dãy đo 3.5-30VDC, Dòng tiêu thụ <20mA
72,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30VDC LCD
Sử dụng LCD, Nguồn Nuôi lấy từ nguồn cần đo, Phạm vi đo: 3.5~30VDC, kích thước: 79x43x25mm
126,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp AC 7~500VAC
Có 3 Led hiển thị, Nguồn nuôi lấy từ nguồn cần đo, phạm vi đo: 70~500VAC
53,000 đ/Cái
GY-471 Mạch Cảm Biến Dòng Điện
IC MAX471, Dòng đo được tối đa 3A, Tín hiệu Analog, Kích thước 20x20mm
36,000 đ/Cái

Ốc Vít Lục Giác (351)

List product List gallery

HEX2-M20-60 Ốc Lục Giác

Ốc M20(20mm) lục giác, dài 60mm

1,390 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M20-60 Ốc Lục Giác

HEX2-M20-50 Ốc Lục Giác

Ốc M20(20mm) lục giác, dài 50mm

1,360 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M20-50 Ốc Lục Giác

HEX2-M20-45 Ốc Lục Giác

Ốc M20(20mm) lục giác, dài 45mm

1,330 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M20-45 Ốc Lục Giác

HEX2-M20-40 Ốc Lục Giác

Ốc M20(20mm) lục giác, dài 40mm

1,300 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M20-40 Ốc Lục Giác

HEX2-M20-35 Ốc Lục Giác

Ốc M20(20mm) lục giác, dài 35mm

1,270 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M20-35 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-60 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 60mm

1,390 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-60 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-50 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 50mm

1,360 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-50 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-45 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 45mm

1,330 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-45 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-40 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 40mm

1,300 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-40 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-35 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 35mm

1,270 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-35 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-30 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 30mm

1,240 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-30 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-25 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 25mm

1,210 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-25 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-60 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 60mm

1,330 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-60 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-50 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 50mm

1,300 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-50 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-45 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 45mm

1,270 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-45 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-40 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 40mm

1,240 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-40 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-35 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 35mm

1,210 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-35 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-30 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 30mm

1,180 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-30 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-25 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 25mm

1,150 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-25 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-60 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 60mm

1,270 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-60 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-50 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 50mm

1,240 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-50 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-45 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 45mm

1,210 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-45 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-40 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 40mm

1,180 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-40 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-35 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 35mm

1,150 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-35 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-30 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 30mm

1,120 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-30 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-25 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 25mm

1,090 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-25 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-60 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 60mm

1,240 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-60 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-50 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 50mm

1,210 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-50 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-45 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 45mm

1,180 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-45 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-40 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 40mm

1,150 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-40 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-35 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 35mm

1,120 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-35 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-30 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài30mm

1,090 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-30 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-25 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 25mm

1,060 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-25 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-20 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 20mm

1,030 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-20 Ốc Lục Giác

HEX2-M10-60 Ốc Lục Giác

Ốc M10(10mm) lục giác, dài 60mm

1,240 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M10-60 Ốc Lục Giác

HEX2-M10-50 Ốc Lục Giác

Ốc M10(10mm) lục giác, dài 50mm

1,210 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M10-50 Ốc Lục Giác

HEX2-M10-45 Ốc Lục Giác

Ốc M10(10mm) lục giác, dài 45mm

1,180 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M10-45 Ốc Lục Giác

HEX2-M10-40 Ốc Lục Giác

Ốc M10(10mm) lục giác, dài 40mm

1,150 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M10-40 Ốc Lục Giác

HEX2-M10-35 Ốc Lục Giác

Ốc M10(10mm) lục giác, dài 35mm

1,120 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M10-35 Ốc Lục Giác

HEX2-M10-30 Ốc Lục Giác

Ốc M10(10mm) lục giác, dài 30mm

1,090 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M10-30 Ốc Lục Giác
Thegioiic live support