Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

Ốc Vít Lục Giác (7)

List product List gallery

10.9-M2-3 Vít Lục Giác

Vít M2(2mm) lục giác, dài 3mm

Giá: 500 đ/Cái

Hết hàng

10.9-M2-3 Vít Lục Giác

HEX3-304-M2-3 Ốc Lục Giác

Ốc M2(2mm) lục giác inox 304, dài 3mm

Giá: 350 đ/Cái

Hết hàng

HEX3-304-M2-3 Ốc Lục Giác

HEX2-304-M2-3 Ốc Lục Giác

Ốc M2(2mm) lục giác inox 304, dài 3mm

Giá: 700 đ/Con

Hết hàng

HEX2-304-M2-3 Ốc Lục Giác

HEX2-M2-3 Ốc Lục Giác

Ốc M2(2mm) lục giác, dài 3mm

Giá: 550 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M2-3 Ốc Lục Giác

HEX1-M5-3 Ốc Lục Giác

Ốc M5(5mm) lục giác, chiều 3mm

Giá: 500 đ/Con

Hết hàng

HEX1-M5-3 Ốc Lục Giác

HEX1-M3-6 Ốc Lục Giác

Ốc M3 (3mm) lục giác, dài 6mm

Giá: 500 đ/Con

Còn: 200 Con

HEX1-M3-6 Ốc Lục Giác

Ốc Lục Giác Hex1-M3-4

Ốc M3(3mm) lục giác, chiều dài 4mm

Giá: 400 đ/Con

Còn: 200 Con

Ốc Lục Giác Hex1-M3-4
Thegioiic live support