Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Bàn Phím 1x4 Nút Nhấn
Bàn phím 4 nút nhấn, size: 37x15mm
0 đ/Cái
Arduino Uno WiFi R3 ATmega328 ESP8266
Điện áp: 6-9VDC, ATmega328, 32Mb memory
252,000 đ/Cái
2WD A30 Khung Xe Nhôm 2 Động Cơ
Khung xe bao gồm 2 động cơ, bánh xe và các phụ kiện đi kèm
215,000 đ/Bộ
5MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục thép dài 200mm, D=5mm
14,700 đ/Thanh
Còn: 20 Thanh
4MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục thép dài 200mm, D=4mm
14,600 đ/Thanh
Còn: 20 Thanh
3006 Đế Pin Inox CR2430
Đế pin CR2430, inox
1,800 đ/Cái
Đế Pin Inox CR2032
Chất liệu inox
800 đ/Cái
Connector Đế Pin AA V9
Chất liệu inox
500 đ/Bộ

Ốc Vít Lục Giác (351)

List product List gallery

HEX2-M20-60 Ốc Lục Giác

Ốc M20(20mm) lục giác, dài 60mm

1,390 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M20-60 Ốc Lục Giác

HEX2-M20-50 Ốc Lục Giác

Ốc M20(20mm) lục giác, dài 50mm

1,360 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M20-50 Ốc Lục Giác

HEX2-M20-45 Ốc Lục Giác

Ốc M20(20mm) lục giác, dài 45mm

1,330 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M20-45 Ốc Lục Giác

HEX2-M20-40 Ốc Lục Giác

Ốc M20(20mm) lục giác, dài 40mm

1,300 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M20-40 Ốc Lục Giác

HEX2-M20-35 Ốc Lục Giác

Ốc M20(20mm) lục giác, dài 35mm

1,270 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M20-35 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-60 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 60mm

1,390 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-60 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-50 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 50mm

1,360 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-50 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-45 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 45mm

1,330 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-45 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-40 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 40mm

1,300 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-40 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-35 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 35mm

1,270 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-35 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-30 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 30mm

1,240 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-30 Ốc Lục Giác

HEX2-M18-25 Ốc Lục Giác

Ốc M18(18mm) lục giác, dài 25mm

1,210 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M18-25 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-60 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 60mm

1,330 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-60 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-50 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 50mm

1,300 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-50 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-45 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 45mm

1,270 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-45 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-40 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 40mm

1,240 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-40 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-35 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 35mm

1,210 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-35 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-30 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 30mm

1,180 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-30 Ốc Lục Giác

HEX2-M16-25 Ốc Lục Giác

Ốc M16(16mm) lục giác, dài 25mm

1,150 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M16-25 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-60 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 60mm

1,270 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-60 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-50 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 50mm

1,240 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-50 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-45 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 45mm

1,210 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-45 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-40 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 40mm

1,180 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-40 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-35 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 35mm

1,150 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-35 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-30 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 30mm

1,120 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-30 Ốc Lục Giác

HEX2-M14-25 Ốc Lục Giác

Ốc M14(14mm) lục giác, dài 25mm

1,090 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M14-25 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-60 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 60mm

1,240 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-60 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-50 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 50mm

1,210 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-50 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-45 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 45mm

1,180 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-45 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-40 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 40mm

1,150 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-40 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-35 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 35mm

1,120 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-35 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-30 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài30mm

1,090 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-30 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-25 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 25mm

1,060 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-25 Ốc Lục Giác

HEX2-M12-20 Ốc Lục Giác

Ốc M12(12mm) lục giác, dài 20mm

1,030 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M12-20 Ốc Lục Giác

HEX2-M10-60 Ốc Lục Giác

Ốc M10(10mm) lục giác, dài 60mm

1,240 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M10-60 Ốc Lục Giác

HEX2-M10-50 Ốc Lục Giác

Ốc M10(10mm) lục giác, dài 50mm

1,210 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M10-50 Ốc Lục Giác

HEX2-M10-45 Ốc Lục Giác

Ốc M10(10mm) lục giác, dài 45mm

1,180 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M10-45 Ốc Lục Giác

HEX2-M10-40 Ốc Lục Giác

Ốc M10(10mm) lục giác, dài 40mm

1,150 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M10-40 Ốc Lục Giác

HEX2-M10-35 Ốc Lục Giác

Ốc M10(10mm) lục giác, dài 35mm

1,120 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M10-35 Ốc Lục Giác

HEX2-M10-30 Ốc Lục Giác

Ốc M10(10mm) lục giác, dài 30mm

1,090 đ/Con

Hết hàng

HEX2-M10-30 Ốc Lục Giác
Thegioiic live support