Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

Ốc Vít Bù Loong (176)

List product List gallery

Vít PM6-40

Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm

Giá: 520 đ/Con

Hết hàng

Vít PM6-40

Vít PM6-35

Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm

Giá: 500 đ/Con

Hết hàng

Vít PM6-35

Vít PM6-30

Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 30mm

Giá: 480 đ/Con

Hết hàng

Vít PM6-30

Vít PM6-25

Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 25mm

Giá: 460 đ/Con

Hết hàng

Vít PM6-25

Vít PM6-20

Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 20mm

Giá: 440 đ/Con

Hết hàng

Vít PM6-20

Vít PM6-16

Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 16mm

Giá: 420 đ/Con

Hết hàng

Vít PM6-16

Vít PM6-12

Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 12mm

Giá: 400 đ/Con

Hết hàng

Vít PM6-12

Vít PM6-10

Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 10mm

Giá: 380 đ/Con

Hết hàng

Vít PM6-10

Vít PM5-40

Vít M5(5mm) không đai, chiều dài 40mm

Giá: 540 đ/Con

Hết hàng

Vít PM5-40

Vít PM5-35

Vít M5(5mm) không đai, chiều dài 35mm

Giá: 520 đ/Con

Hết hàng

Vít PM5-35

Vít PM3-7

Vít M3(3mm) không đai, chiều dài 7mm

Giá: 360 đ/Con

Hết hàng

Vít PM3-7

Vít PM3-6

Vít M3(3mm) không đai, chiều dài 6mm

Giá: 340 đ/Con

Hết hàng

Vít PM3-6

Vít PM3-5

Vít M3(3mm) không đai, chiều dài 5mm

Giá: 320 đ/Con

Hết hàng

Vít PM3-5

Vít PM3-4

Vít M3(3mm) không đai, chiều dài 4mm

Giá: 300 đ/Con

Hết hàng

Vít PM3-4

Vít PM2.5-16

Vít M2.5(2.5mm) không đai, chiều dài 16mm

Giá: 420 đ/Con

Hết hàng

Vít PM2.5-16

Vít PM2.5-12

Vít M2.5(2.5mm) không đai, chiều dài 12mm

Giá: 400 đ/Con

Hết hàng

Vít PM2.5-12

Vít PM2.5-10

Vít M2.5(2.5mm) không đai, chiều dài 10mm

Giá: 380 đ/Con

Hết hàng

Vít PM2.5-10

Vít PM2.5-8

Vít M2.5(2.5mm) không đai, chiều dài 8mm

Giá: 360 đ/Con

Hết hàng

Vít PM2.5-8

Vít PM2-6

Vít M2.5(2.5mm) không đai, chiều dài 6mm

Giá: 340 đ/Con

Hết hàng

Vít PM2-6

Vít PM2.5-5

Vít M2.5(2.5mm) không đai, chiều dài 5mm

Giá: 320 đ/Con

Hết hàng

Vít PM2.5-5

Vít PM2.5-4

Vít M2.5(2.5mm) không đai, chiều dài 4mm

Giá: 300 đ/Con

Hết hàng

Vít PM2.5-4

Vít PM2.5-3

Vít M2.5(2.5mm) không đai, chiều dài 3mm

Giá: 280 đ/Con

Hết hàng

Vít PM2.5-3

Vít PM2-20

Vít M2(2mm) không đai, chiều dài 20mm

Giá: 460 đ/Con

Hết hàng

Vít PM2-20

Vít PM2-16

Vít M2(2mm) không đai, chiều dài 16mm

Giá: 440 đ/Con

Hết hàng

Vít PM2-16

Vít PM2-14

Vít M2(2mm) không đai, chiều dài 14mm

Giá: 420 đ/Con

Hết hàng

Vít PM2-14

Vít PM2-12

Vít M2(2mm) không đai, chiều dài 12mm

Giá: 400 đ/Con

Hết hàng

Vít PM2-12

Vít PM2-10

Vít M2(2mm) không đai, chiều dài 10mm

Giá: 380 đ/Con

Hết hàng

Vít PM2-10

Vít PM2-8

Vít M2(2mm) không đai, chiều dài 8mm

Giá: 360 đ/Con

Hết hàng

Vít PM2-8

Vít PM2-7

Vít M2(2mm) không đai, chiều dài 7mm

Giá: 340 đ/Con

Hết hàng

Vít PM2-7

Vít PM2-6

Vít M2(2mm) không đai, chiều dài 6mm

Giá: 320 đ/Con

Hết hàng

Vít PM2-6

Vít PM2-5

Vít M2(2mm) không đai, chiều dài 5mm

Giá: 300 đ/Con

Hết hàng

Vít PM2-5

Vít PM2-4

Vít M2(2mm) không đai, chiều dài 4mm

Giá: 280 đ/Con

Hết hàng

Vít PM2-4

Vít PM2-3

Vít M2(2mm) không đai, chiều dài 3mm

Giá: 260 đ/Con

Hết hàng

Vít PM2-3

Vít PM1.7-6

Vít M1.7(1.7mm) không đai, chiều dài 6mm

Giá: 300 đ/Con

Hết hàng

Vít PM1.7-6

Vít PM1.7-5

Vít M1.7(1.7mm) không đai, chiều dài 5mm

Giá: 280 đ/Con

Hết hàng

Vít PM1.7-5

Vít PM1.7-4

Vít M1.7(1.7mm) không đai, chiều dài 4mm

Giá: 260 đ/Con

Hết hàng

Vít PM1.7-4

Vít PM1.7-3

Vít M1.7(1.7mm) không đai, chiều dài 3mm

Giá: 240 đ/Con

Hết hàng

Vít PM1.7-3

Vít PM1.4-8

Vít M1.4(1.4mm) không đai, chiều dài 8mm

Giá: 320 đ/Con

Hết hàng

Vít PM1.4-8

M3-Đai Ốc

Đường kính 3mm, bước ren 0.4~5

Giá: 300 đ/Con

Còn: 986 Con

M3-Đai Ốc

Vít PM1.4-6

Vít M1.4(1.4mm) không đai, chiều dài 6mm

Giá: 300 đ/Con

Hết hàng

Vít PM1.4-6
Thegioiic live support