Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
BB22-225-630V
CAP FILM 2.2uF 630VDC Metallized Film Capacitor
0 đ/Cái
C105-2000V
CAP FILM 1uF 2000VDC Metallized Film
17,000 đ/Cái
C224-2000V
CAP FILM 0.22uF 2000VDC Metallized Film
8,500 đ/Cái
C334-2000V
CAP FILM 0.33uF 2000VDC Metallized Film
13,000 đ/Cái
CBB21-475-630V
4.7uF 630VDC metallized film cap
16,000 đ/Cái
C224-1000V
0.22uF 1000VDC metallized film cap
7,000 đ/Cái
CL21-104-100V
0.1uF 100VDC metallized film cap
1,000 đ/Cái
C474-2000V
CAP FILM 0.47uF 2000VDC Metallized Film
13,500 đ/Cái

Ốc Vít (282)

List product List gallery

Vít Máy KM4-25

Vít đầu bằng M4 không đai, chiều dài 25mm

500 đ/Con

Còn: 500 Con

Vít Máy KM4-25

Vít Máy KM3-22

Vít đầu bằng M3 không đai, chiều dài 22mm

490 đ/Con

Còn: 500 Con

Vít Máy KM3-22

Vít Máy KM1.7-8

Vít đầu bằng M1.7 không đai, chiều dài 8mm

330 đ/Con

Còn: 470 Con

Vít Máy KM1.7-8

Vít PM6-50

Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 50mm

2,100 đ/Con

Còn: 300 Con

Vít PM6-50

Vít PM6-45

Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 45mm

2,100 đ/Con

Còn: 300 Con

Vít PM6-45

Vít PM3-18

Vít M3(3mm) không đai, chiều dài 18mm

750 đ/Con

Còn: 500 Con

Vít PM3-18

Vít PM1.7-7

Vít M1.7(1.7mm) không đai, chiều dài 7mm

320 đ/Con

Còn: 500 Con

Vít PM1.7-7

Ốc Vít 304 GB9074.8 M8-25

Vít 304 loại M8, dài 25mm

690 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M8-25

Ốc Vít 304 GB9074.8 M8-20

Vít 304 loại M8, dài 20mm

670 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M8-20

Ốc Vít 304 GB9074.8 M8-16

Vít 304 loại M8, dài 16mm

650 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M8-16

M10-20 Vít 304 DIN933

Vít 304, kích thước M10, không đai, chiều dài 20mm

0 đ/Con

Hết hàng

M10-20 Vít 304 DIN933

Ốc Vít 304 GB9074.8 M8-12

Vít 304 loại M8, dài 12mm

630 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M8-12

Ốc Vít 304 GB9074.8 M6-30

Vít 304 loại M6, dài 30mm

730 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M6-30

Ốc Vít 304 GB9074.8 M6-25

Vít 304 loại M6, dài 25mm

710 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M6-25

Ốc Vít 304 GB9074.8 M6-20

Vít 304 loại M6, dài 20mm

690 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M6-20

Ốc Vít 304 GB9074.8 M6-18

Vít 304 loại M6, dài 18mm

670 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M6-18

Ốc Vít 304 GB9074.8 M6-16

Vít 304 loại M6, dài 16mm

650 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M6-16

Ốc Vít 304 GB9074.8 M6-12

Vít 304 loại M6, dài 12mm

610 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M6-12

Ốc Vít 304 GB9074.8 M6-14

Vít 304 loại M6, dài 14mm

630 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M6-14

Ốc Vít 304 GB9074.8 M6-10

Vít 304 loại M6, dài 10mm

590 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M6-10

Ốc Vít 304 GB9074.8 M6-8

Vít 304 loại M6, dài 8mm

570 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M6-8

Ốc Vít 304 GB9074.8 M5-30

Vít 304 loại M5, dài 30mm

680 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M5-30

Ốc Vít 304 GB9074.8 M5-25

Vít 304 loại M5, dài 25mm

660 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M5-25

Ốc Vít 304 GB9074.8 M5-20

Vít 304 loại M5, dài 20mm

640 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M5-20

Ốc Vít 304 GB9074.8 M5-18

Vít 304 loại M5, dài 18mm

620 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M5-18

Ốc Vít 304 GB9074.8 M5-16

Vít 304 loại M5, dài 16mm

600 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M5-16

Ốc Vít 304 GB9074.8 M5-14

Vít 304 loại M5, dài 14mm

580 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M5-14

Ốc Vít 304 GB9074.8 M5-12

Vít 304 loại M5, dài 12mm

560 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M5-12

Ốc Vít 304 GB9074.8 M5-10

Vít 304 loại M5, dài 10mm

540 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M5-10

Ốc Vít 304 GB9074.8 M5-8

Vít 304 loại M5, dài 8mm

520 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M5-8

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-40

Vít 304 loại M4, dài 40mm

700 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-40

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-35

Vít 304 loại M4, dài 35mm

680 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-35

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-30

Vít 304 loại M4, dài 30mm

660 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-30

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-25

Vít 304 loại M4, dài 25mm

640 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-25

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-22

Vít 304 loại M4, dài 22mm

620 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-22

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-20

Vít 304 loại M4, dài 20mm

600 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-20

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-18

Vít 304 loại M4, dài 18mm

580 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-18

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-16

Vít 304 loại M4, dài 16mm

560 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-16

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-14

Vít 304 loại M4, dài 14mm

540 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-14

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-12

Vít 304 loại M4, dài 12mm

520 đ/Con

Hết hàng

Ốc Vít 304 GB9074.8 M4-12
Thegioiic live support