Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
2P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 2Pin 2.54
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
0 đ/Cái
1P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 1Pin 2.54
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
2,000 đ/Cái
Trụ PCB Nối Dây 5x6x9.5 V2
Lỗ xỏ dây 3.5mm, size 5x6x9.5mm, ốc M3
2,200 đ/Cái
Còn: 500 Cái
Mực Cảm Quang Blue Oil 100g
Thay thế phim cảm quang
89,000 đ/Lọ
Trụ PCB Nối Dây 5x6x9.5 V1
Lỗ xỏ dây 3.5mm, size 5x6x9.5mm, ốc M3
2,200 đ/Cái
Còn: 500 Cái
8P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 5.08
250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
11,000 đ/Cái
7P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 5.08
250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
10,000 đ/Cái
6P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 5.08
250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
9,000 đ/Cái

Ốc Vít (386)

List product List gallery

Vít KA-M6.60 304

Vít M6-60 (6.0mm) không đai ốc, chiều dài 60mm

680 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M6.60 304

Vít KA-M6.40 304

Vít M6-40 (6.0mm) không đai ốc, chiều dài 40mm

640 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M6.40 304

Vít KA-M6.30 304

Vít M6-30 (6.0mm) không đai ốc, chiều dài 30mm

600 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M6.30 304

Vít KA-M6.25 304

Vít M6-25 (6.0mm) không đai ốc, chiều dài 25mm

580 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M6.25 304

Vít KA-M6.20 304

Vít M6-20 (6.0mm) không đai ốc, chiều dài 20mm

560 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M6.20 304

Vít KA-M6.16 304

Vít M6-16 (6.0mm) không đai ốc, chiều dài 16mm

540 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M6.16 304

Vít KA-M5.60 304

Vít M5-60 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 60mm

860 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.60 304

Vít KA-M5.50 304

Vít M5-50 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 50mm

840 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.50 304

Vít KA-M5.45 304

Vít M5-45 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 45mm

820 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.45 304

Vít KA-M5.40 304

Vít M5-40 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 40mm

800 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.40 304

Vít KA-M5.35 304

Vít M5-35 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 35mm

780 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.35 304

Vít KA-M5.30 304

Vít M5-30 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 30mm

760 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.30 304

Vít KA-M5.25 304

Vít M5-25 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 25mm

740 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.25 304

Vít KA-M5.20 304

Vít M5-20 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 20mm

720 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.20 304

Vít KA-M5.18 304

Vít M5-18 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 18mm

700 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.18 304

Vít KA-M5.16 304

Vít M5-16 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 16mm

680 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.16 304

Vít KA-M5.14 304

Vít M5-14 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 14mm

660 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.14 304

Vít KA-M5.12 304

Vít M5-12 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 12mm

640 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.12 304

Vít KA-M5.10 304

Vít M5-10 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 10mm

620 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.10 304

Vít KA-M4.2-30 304

Vít M4-30 (4.2mm) không đai ốc, chiều dài 30mm

600 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M4.2-30 304

Vít KA-M4.2-25 304

Vít M4-25 (4.2mm) không đai ốc, chiều dài 25mm

580 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M4.2-25 304

Vít KA-M4.2-20 304

Vít M4-20 (4.2mm) không đai ốc, chiều dài 20mm

560 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M4.2-20 304

Vít KA-M4.2-16 304

Vít M4-16 (4.2mm) không đai ốc, chiều dài 16mm

540 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M4.2-16 304

Vít KA-M4.2-14 304

Vít M4-14 (4.2mm) không đai ốc, chiều dài 14mm

520 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M4.2-14 304

Vít KA-M4.2-12 304

Vít M4-12 (4.2mm) không đai ốc, chiều dài 12mm

500 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M4.2-12 304

Vít KA-M4-60 304

Vít M4-60 (4.0mm) không đai ốc, chiều dài 60mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M4-60 304

Vít KA-M4-50 304

Vít M4-50 (4.0mm) không đai ốc, chiều dài 50mm

630 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M4-50 304

Vít KA-M4-45 304

Vít M4-45 (4.0mm) không đai ốc, chiều dài 45mm

610 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M4-45 304

Vít KA-M4-40 304

Vít M4-40 (4.0mm) không đai ốc, chiều dài 40mm

590 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M4-40 304

Vít KA-M4-35 304

Vít M4-35 (4.0mm) không đai ốc, chiều dài 35mm

570 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M4-35 304

Vít KA-M4-30 304

Vít M4-30 (4.0mm) không đai ốc, chiều dài 30mm

550 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M4-30 304

Vít KA-M4-25 304

Vít M4-25 (4.0mm) không đai ốc, chiều dài 25mm

530 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M4-25 304

Vít KA-M4-20 304

Vít M4-20 (4.0mm) không đai ốc, chiều dài 20mm

510 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M4-20 304

Vít KA-M4-16 304

Vít M4-16 (4.0mm) không đai ốc, chiều dài 16mm

490 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M4-16 304

Vít KA-M4-14 304

Vít M4-14 (4.0mm) không đai ốc, chiều dài 14mm

470 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M4-14 304

Vít KA-M4-12 304

Vít M4-12 (4.0mm) không đai ốc, chiều dài 12mm

450 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M4-12 304

Vít KA-M4-10 304

Vít M4-10 (4.0mm) không đai ốc, chiều dài 10mm

430 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M4-10 304

Vít KA-M4-8 304

Vít M4-8 (4.0mm) không đai ốc, chiều dài 8mm

410 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M4-8 304

Vít KA-M3.5-35 304

Vít M3-35 (3.5mm) không đai ốc, chiều dài 35mm

540 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M3.5-35 304

Vít KA-M3.5-30 304

Vít M3-30 (3.5mm) không đai ốc, chiều dài 30mm

520 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M3.5-30 304
Thegioiic live support