Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
5MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=5mm
0 đ/Thanh
4MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=4mm
14,600 đ/Thanh
3006 Đế Pin Inox CR2430
Đế pin CR2430, inox
1,800 đ/Cái
Đế Pin Inox CR2032
Chất liệu inox
800 đ/Cái
Connector Đế Pin AA V9
Chất liệu inox
500 đ/Bộ
Connector Đế Pin AA V8
Chất liệu inox
800 đ/Bộ
SG92R Động Cơ Servo
Nguồn: 4.2-6VDC, 9g servo, 2.5KG.CM
57,000 đ/Cái
Đế Pin 1x18650 Shiled
Nguồn: 5-8VDC, dòng sạc: 0.5A, size: 98x29mm
57,000 đ/Cái

Ốc Vít (412)

List product List gallery

Ốc Vít CM3-10

Size M3, dài 10mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM3-10

Ốc Vít CM3-8

Size M3, dài 8mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM3-8

Ốc Vít CM3-7

Size M3, dài 7mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM3-7

Ốc Vít CM3-6

Size M3, dài 6mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM3-6

Ốc Vít CM3-5

Size M3, dài 5mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM3-5

Ốc Vít CM3-3

Size M3, dài 3mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM3-3

Ốc Vít CM3-4

Size M3, dài 4mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM3-4

Ốc Vít CM2.5-14

Size M2.5, dài 14mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM2.5-14

Ốc Vít CM2.5-12

Size M2.5, dài 12mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM2.5-12

Ốc Vít CM2.5-10

Size M2.5, dài 10mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM2.5-10

Ốc Vít CM2.5-8

Size M2.5, dài 8mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM2.5-8

Ốc Vít CM2.5-7

Size M2.5, dài 7mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM2.5-7

Ốc Vít CM2.5-6

Size M2.5, dài 6mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM2.5-6

Ốc Vít CM2.5-5

Size M2.5, dài 5mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM2.5-5

Ốc Vít CM2.5-4

Size M2.5, dài 4mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM2.5-4

Ốc Vít CM2.5-3.5

Size M2.5, dài 3.5mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM2.5-3.5

Ốc Vít CM2.5-3

Size M2.5, dài 3mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM2.5-3

Ốc Vít CM2.3-7

Size M2.3, dài 7mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM2.3-7

Ốc Vít CM2-12

Size M2, dài 12mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM2-12

Ốc Vít CM2-10

Size M2, dài 10mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM2-10

Ốc Vít CM2-8

Size M2, dài 8mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM2-8

Ốc Vít CM2-7

Size M2, dài 7mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM2-7

Ốc Vít CM2-6

Size M2, dài 6mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM2-6

Ốc Vít CM2-5

Size M2, dài 5mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM2-5

Ốc Vít CM2-4

Size M2, dài 4mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM2-4

Ốc Vít CM2-3

Size M2, dài 3mm

230 đ/Cái

Hết hàng

Ốc Vít CM2-3

Vít KA-M6.60 304

Vít M6-60 (6.0mm) không đai ốc, chiều dài 60mm

680 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M6.60 304

Vít KA-M6.40 304

Vít M6-40 (6.0mm) không đai ốc, chiều dài 40mm

640 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M6.40 304

Vít KA-M6.30 304

Vít M6-30 (6.0mm) không đai ốc, chiều dài 30mm

600 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M6.30 304

Vít KA-M6.25 304

Vít M6-25 (6.0mm) không đai ốc, chiều dài 25mm

580 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M6.25 304

Vít KA-M6.20 304

Vít M6-20 (6.0mm) không đai ốc, chiều dài 20mm

560 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M6.20 304

Vít KA-M6.16 304

Vít M6-16 (6.0mm) không đai ốc, chiều dài 16mm

540 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M6.16 304

Vít KA-M5.60 304

Vít M5-60 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 60mm

860 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.60 304

Vít KA-M5.50 304

Vít M5-50 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 50mm

840 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.50 304

Vít KA-M5.45 304

Vít M5-45 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 45mm

820 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.45 304

Vít KA-M5.40 304

Vít M5-40 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 40mm

800 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.40 304

Vít KA-M5.35 304

Vít M5-35 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 35mm

780 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.35 304

Vít KA-M5.30 304

Vít M5-30 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 30mm

760 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.30 304

Vít KA-M5.25 304

Vít M5-25 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 25mm

740 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.25 304

Vít KA-M5.20 304

Vít M5-20 (5.0mm) không đai ốc, chiều dài 20mm

720 đ/Cái

Hết hàng

Vít KA-M5.20 304
Thegioiic live support