Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục Sản Phẩm
Sản phẩm mới
5x10x0.8-LD1 Long Đền 304
d=5mm, dc=10mm, h=0.8mm
0 đ/Cái
4x12x1-LD1 Long Đền 304
d=4mm, dc=12mm, h=1mm
570 đ/Cái
4x9x0.8-LD1 Long Đền 304
d=4mm, dc=9mm, h=0.8mm
530 đ/Cái
4x9x0.5-LD1 Long Đền 304
d=4mm, dc=9mm, h=0.5mm
490 đ/Cái
4x8x0.6-LD1 Long Đền 304
d=4mm, dc=8mm, h=0.6mm
450 đ/Cái
3x8x0.6-LD1 Long Đền 304
d=3mm, dc=8mm, h=0.6mm
410 đ/Cái
3x8x0.5-LD1 Long Đền 304
d=3mm, dc=8mm, h=0.5mm
370 đ/Cái
3x7x0.5-LD1 Long Đền 304
d=3mm, dc=7mm, h=0.5mm
330 đ/Cái

Nút Nhấn Vỏ Kim Loại (197)

List product List gallery

30-220V-YL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 220V, Màu Vàng, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-220V-YL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-220V-WH Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 220V, Màu Trắng, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-220V-WH Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-220V-OR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 220V, Màu Cam, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-220V-OR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-220V-PU Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 220V, Màu Tím, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-220V-PU Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-220V-RE Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 220V, Màu Đỏ, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-220V-RE Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-220V-GR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 220V, Màu Xanh Lá, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-220V-GR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-220V-BL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 220V, Màu Xanh Dương, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-220V-BL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-24V-YL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 24V, Màu Vàng, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-24V-YL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-24V-WH Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 24V, Màu Trắng, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-24V-WH Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-24V-PU Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 24V, Màu Tím, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-24V-PU Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-24V-OR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 24V, Màu Cam, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-24V-OR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-24V-GR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 24V, Màu Xanh Lá, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-24V-GR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-24V-RE Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 24V, Màu Đỏ, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-24V-RE Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-24V-BL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 24V, Màu Xanh Dương, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-24V-BL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-12V-YL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 12V, Màu Vàng, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-12V-YL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-12V-WH Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 12V, Màu Trắng, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-12V-WH Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-12V-PU Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 12V, Màu Tím, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-12V-PU Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-12V-OR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 12V, Màu Cam, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-12V-OR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-12V-GR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 12V, Màu Xanh Lá, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-12V-GR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-12V-RE Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 12V, Màu Đỏ, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-12V-RE Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-12V-BL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 12V, Màu Xanh Dương, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-12V-BL Nút Nhấn Giữ Nguồn

12-220V-YL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Vàng, 4 chân, 220VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-220V-YL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-220V-WH Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Trắng, 4 chân, 220VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-220V-WH Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-220V-GR Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Xanh Lá, 4 chân, 220VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-220V-GR Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-220V-RE Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Đỏ, 4 chân, 220VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-220V-RE Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-220V-BL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Xanh Dương, 4 chân, 220VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-220V-BL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-24V-YL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Vàng, 4 chân, 24VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-24V-YL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-24V-WH Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Trắng, 4 chân, 24VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-24V-WH Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-24V-GR Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Xanh Lá, 4 chân, 24VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-24V-GR Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-24V-RE Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Đỏ, 4 chân, 24VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-24V-RE Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-24V-BL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Xanh Dương, 4 chân, 24VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-24V-BL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-12V-YL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Vàng, 4 chân, 12VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-12V-YL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-12V-WH Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Trắng, 4 chân, 12VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-12V-WH Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-12V-GR Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Xanh Lá, 4 chân, 12VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-12V-GR Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-12V-RE Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Đỏ, 4 chân, 12VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-12V-RE Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-12V-BL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Xanh Dương, 4 chân, 12VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-12V-BL Nút Nhấn Nhả Nguồn

19-220V-YL Nút Nhấn Giữ Nguồn

Màu Vàng, 5 chân, 220VDC, 3A/250VDC, Inox 304

69,000 đ/Cái

Hết hàng

19-220V-YL Nút Nhấn Giữ Nguồn

19-220V-WH Nút Nhấn Giữ Nguồn

Màu Trắng, 5 chân, 220VDC, 3A/250VDC, Inox 304

69,000 đ/Cái

Hết hàng

19-220V-WH Nút Nhấn Giữ Nguồn

19-220V-GR Nút Nhấn Giữ Nguồn

Màu Xanh Lá, 5 chân, 220VDC, 3A/250VDC, Inox 304

69,000 đ/Cái

Hết hàng

19-220V-GR Nút Nhấn Giữ Nguồn

19-220V-RE Nút Nhấn Giữ Nguồn

Màu Đỏ, 5 chân, 220VDC, 3A/250VDC, Inox 304

69,000 đ/Cái

Hết hàng

19-220V-RE Nút Nhấn Giữ Nguồn
Thegioiic live support