Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khe Cắm Sim 9Pin Push-Push
8Pin+1, loại Push-Push
0 đ/Cái
P2N2222A
TRANS NPN 40V 0.6A TO-92
500 đ/Cái
S8550
TRANS PNP 25V 1.5A TO-92
400 đ/Cái
Lazer 3V 6V 12MM
Nguồn: 3-6V, Dòng: 30-50mA, Công suất: 5mW
23,000 đ/Cái
Lazer 3V 6V 12MM
Nguồn: 3-6V, Dòng: 30-50mA, Công suất: 5mW
0 đ/Cái
Mạch Chuyển Đổi AC-DC 220V-5V 0.7A 3.5W
Vào: 85-265VAC, Ra: 5V 700mA, Công suất: 3.5W
28,000 đ/Cái
Mạch Tăng Áp 200W 7A
Vào: 6-35VDC 10A, Ra: 6-55VDC 7A, Công suất: 200W
89,000 đ/Cái
Arduino Nano ATMEGA168 V3
Nguồn vào: 6-12VDC, Giao tiếp UART, Ngõ ra: 5V/800mA, 3.3V/180mA
54,000 đ/Cái

Nút Nhấn Vỏ Kim Loại (197)

List product List gallery

30-220V-YL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 220V, Màu Vàng, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-220V-YL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-220V-WH Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 220V, Màu Trắng, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-220V-WH Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-220V-OR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 220V, Màu Cam, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-220V-OR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-220V-PU Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 220V, Màu Tím, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-220V-PU Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-220V-RE Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 220V, Màu Đỏ, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-220V-RE Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-220V-GR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 220V, Màu Xanh Lá, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-220V-GR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-220V-BL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 220V, Màu Xanh Dương, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-220V-BL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-24V-YL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 24V, Màu Vàng, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-24V-YL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-24V-WH Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 24V, Màu Trắng, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-24V-WH Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-24V-PU Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 24V, Màu Tím, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-24V-PU Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-24V-OR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 24V, Màu Cam, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-24V-OR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-24V-GR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 24V, Màu Xanh Lá, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-24V-GR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-24V-RE Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 24V, Màu Đỏ, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-24V-RE Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-24V-BL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 24V, Màu Xanh Dương, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-24V-BL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-12V-YL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 12V, Màu Vàng, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-12V-YL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-12V-WH Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 12V, Màu Trắng, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-12V-WH Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-12V-PU Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 12V, Màu Tím, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-12V-PU Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-12V-OR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 12V, Màu Cam, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-12V-OR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-12V-GR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 12V, Màu Xanh Lá, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-12V-GR Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-12V-RE Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 12V, Màu Đỏ, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-12V-RE Nút Nhấn Giữ Nguồn

30-12V-BL Nút Nhấn Giữ Nguồn

30mm, 6 chân, Điện áp Led 12V, Màu Xanh Dương, 5A/250VAC

189,000 đ/Cái

Hết hàng

30-12V-BL Nút Nhấn Giữ Nguồn

12-220V-YL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Vàng, 4 chân, 220VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-220V-YL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-220V-WH Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Trắng, 4 chân, 220VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-220V-WH Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-220V-GR Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Xanh Lá, 4 chân, 220VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-220V-GR Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-220V-RE Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Đỏ, 4 chân, 220VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-220V-RE Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-220V-BL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Xanh Dương, 4 chân, 220VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-220V-BL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-24V-YL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Vàng, 4 chân, 24VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-24V-YL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-24V-WH Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Trắng, 4 chân, 24VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-24V-WH Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-24V-GR Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Xanh Lá, 4 chân, 24VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-24V-GR Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-24V-RE Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Đỏ, 4 chân, 24VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-24V-RE Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-24V-BL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Xanh Dương, 4 chân, 24VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-24V-BL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-12V-YL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Vàng, 4 chân, 12VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-12V-YL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-12V-WH Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Trắng, 4 chân, 12VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-12V-WH Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-12V-GR Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Xanh Lá, 4 chân, 12VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-12V-GR Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-12V-RE Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Đỏ, 4 chân, 12VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-12V-RE Nút Nhấn Nhả Nguồn

12-12V-BL Nút Nhấn Nhả Nguồn

12mm, Màu Xanh Dương, 4 chân, 12VDC, 2A/36V

51,000 đ/Cái

Hết hàng

12-12V-BL Nút Nhấn Nhả Nguồn

19-220V-YL Nút Nhấn Giữ Nguồn

Màu Vàng, 5 chân, 220VDC, 3A/250VDC, Inox 304

69,000 đ/Cái

Hết hàng

19-220V-YL Nút Nhấn Giữ Nguồn

19-220V-WH Nút Nhấn Giữ Nguồn

Màu Trắng, 5 chân, 220VDC, 3A/250VDC, Inox 304

69,000 đ/Cái

Hết hàng

19-220V-WH Nút Nhấn Giữ Nguồn

19-220V-GR Nút Nhấn Giữ Nguồn

Màu Xanh Lá, 5 chân, 220VDC, 3A/250VDC, Inox 304

69,000 đ/Cái

Hết hàng

19-220V-GR Nút Nhấn Giữ Nguồn

19-220V-RE Nút Nhấn Giữ Nguồn

Màu Đỏ, 5 chân, 220VDC, 3A/250VDC, Inox 304

69,000 đ/Cái

Hết hàng

19-220V-RE Nút Nhấn Giữ Nguồn
Thegioiic live support