Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
CJMCU2012 CP2102 Mạch Chuyển Đổi MicroUSB To UART TTL
Chip: CP2102, tốc độ truyền: 300bps ~ 1 Mbps, size: 16x20mm
0 đ/Cái
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái

Nhà Sản Xuất Khác (5)

List product List gallery

L80-39 Module GPS Cho Raspberry

Nguồn: 4.5-5.5VDC, dòng: 100mA, size: 40x40mm

616,000 đ/Cái

Hết hàng

L80-39 Module GPS Cho Raspberry

NEO-6M V3.0 GPS module

Module NEO-6M V3.0 GPS, 32k I2C EEPROM

419,000 đ/Cái

Hết hàng

NEO-6M V3.0 GPS module

A7 GSM GPRS GPS Module Wireless

Nguồn: 5~9VDC, hỗ trợ Arduino, ST32 51MCU hỗ trợ bằng tin nhắn

279,000 đ/Cái

Hết hàng

A7 GSM GPRS GPS Module Wireless

G598B

GPS Module G598B

250,000 đ/Cái

Còn: 1 Cái

G598B

G591B

GPS module G591B

240,000 đ/Cái

Còn: 2 Cái

G591B
Thegioiic live support