Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

Nguồn Xung Tổ Ong (25)

List_product List_gallery

S-10W-5V2A

Nguồn xung, input AC220V, 10W, Output: 5VDC, 2A

Giá : 79,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

S-10W-5V2A

S-20W-5V4A

Nguồn xung, input AC220V, 20W, Output: 5VDC, 4A

Giá : 85,000 đ/Cái

Còn : 11 Cái

S-20W-5V4A

S-25W-5V5A

Nguồn xung, input AC220V, 25W, Output: 5VDC, 5A

Giá : 105,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

S-25W-5V5A

S-50W-5V10A

Nguồn xung, input AC220V, 50W, Output: 5VDC, 10A

Giá : 159,000 đ/Cái

Còn : 28 Cái

S-50W-5V10A

S-100W-5V20A

Nguồn xung, input AC220V, 100W, Output: 5VDC, 20A

Giá : 179,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

S-100W-5V20A

S-150W-5V30A

Nguồn xung, input AC220V, 150W, Output: 5VDC, 30A

Giá : 239,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

S-150W-5V30A

S-200W-5V40A

Nguồn xung, input AC220V, 200W, Output: 5VDC, 40A

Giá : 259,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

S-200W-5V40A

S-300W-5V60A

Nguồn xung, input AC220V, 300W, Output: 5VDC, 60A

Giá : 349,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

S-300W-5V60A

S-12W-12V1A

Nguồn xung, input AC220V, 12W, Output: 12VDC, 1A

Giá : 79,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

S-12W-12V1A

S-24W-12V2A

Nguồn xung, input AC220V, 60W, Output: 12VDC, 2A

Giá : 89,000 đ/Cái

Còn : 23 Cái

S-24W-12V2A

S-60W-12V5A

Nguồn xung, input AC220V, 60W, Output: 12VDC, 5A

Giá : 139,000 đ/Cái

Còn : 11 Cái

S-60W-12V5A

S-120W-12V10A

Nguồn xung, input AC220V, 120W, Output: 12VDC, 10A

Giá : 179,000 đ/Cái

Còn : 29 Cái

S-120W-12V10A

S-180W-12V15A

Nguồn xung, input AC220V, 180W, Output: 12VDC, 15A

Giá : 199,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

S-180W-12V15A

S-240W-12V20A

Nguồn xung, input AC220V, 240W, Output: 12VDC, 20A

Giá : 219,000 đ/Cái

Còn : 14 Cái

S-240W-12V20A

S-360W-12V30A

Nguồn xung, input AC220V, 360W, Output: 12VDC, 30A

Giá : 339,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

S-360W-12V30A

S-480W-12V40A

Nguồn xung, input AC220V, 480W, Output: 12VDC, 40A

Giá : 489,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

S-480W-12V40A

S-600W-12V50A

Nguồn xung, input AC220V, 600W, Output: 12VDC, 50A

Giá : 849,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

S-600W-12V50A

S-25W-24V1A

Nguồn xung, input AC220V, 25W, Output: 24VDC, 1A

Giá : 105,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

S-25W-24V1A

S-50W-24V2A

Nguồn xung, input AC220V, 120W, Output: 24VDC, 5A

Giá : 135,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

S-50W-24V2A

S-120W-24V5A

Nguồn xung, input AC220V, 120W, Output: 24VDC, 5A

Giá : 199,000 đ/Cái

Còn : 2 Cái

S-120W-24V5A

S-240W-24V10A

Nguồn xung tổ ong, input AC220V, 120W, Output: 24VDC, 10A

Giá : 289,000 đ/Cái

Còn : 6 Cái

S-240W-24V10A

S-360W-24V15A

Nguồn xung tổ ong, input AC220V, 360W, Output: 24VDC, 15A

Giá : 369,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

S-360W-24V15A

S-480W-24V20A

Nguồn xung tổ ong, input AC220V, 480W, Output: 24VDC, 20A

Giá : 489,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

S-480W-24V20A

S-600W-24V25A

Nguồn xung tổ ong, input AC220V, 600W, Output: 24VDC, 25A

Giá : 899,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

S-600W-24V25A

S-360W-36V10A

Nguồn xung, input AC220V, 360W, Output: 36VDC, 10A

Giá : 399,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

S-360W-36V10A
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support