Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
SRD-09VDC-SL-C
Relay 12VDC, 10A 250VAC/30VDC, 10A 125VAC/28VDC, 5 Chân
0 đ/Cái
GY-291 Cảm Biến Gia Tốc Hướng
Điện áp: 3~5VDC, Giao tiếp I2C/SPI, Pham vi đo: ±2g±16g
45,000 đ/Cái
QTR-5RC Cảm Biến Dò Line
Điện áp: 3.3~5VDC, Dòng tiêu thụ <70mA, 5 mắt cảm biến
150,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Đa Năng 6.5~100VDC
Điện áp: 6.5~100VDC, đo điện áp, dòng điện, công suất, năng lượng, kích thước 85x50x24mm
285,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30VDC Loại Chống Nước
Có 3 Led, Nguồn lấy từ nguồn cần đo, Dãy đo 3.5-30VDC, Dòng tiêu thụ <20mA
72,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30VDC LCD
Sử dụng LCD, Nguồn Nuôi lấy từ nguồn cần đo, Phạm vi đo: 3.5~30VDC, kích thước: 79x43x25mm
126,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp AC 7~500VAC
Có 3 Led hiển thị, Nguồn nuôi lấy từ nguồn cần đo, phạm vi đo: 70~500VAC
53,000 đ/Cái
GY-471 Mạch Cảm Biến Dòng Điện
IC MAX471, Dòng đo được tối đa 3A, Tín hiệu Analog, Kích thước 20x20mm
36,000 đ/Cái

Nguồn MeanWell (26)

List product List gallery

NES-150W-12V12.5A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 150W, Output: 12VDC 12.5A, Ngõ ra đơn

470,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-150W-12V12.5A Nguồn Xung Meanwell

NES-150W-9V16.7A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 150W, Output: 9VDC 16.7A, Ngõ ra đơn

470,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-150W-9V16.7A Nguồn Xung Meanwell

NES-150W-5V26A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 150W, Output: 5VDC 26A, Ngõ ra đơn

470,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-150W-5V26A Nguồn Xung Meanwell

NES-100W-24V4.5A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 100W, Output: 24VDC 4.5A, Ngõ ra đơn

320,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-100W-24V4.5A Nguồn Xung Meanwell

NES-100W-15V7A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 100W, Output: 15VDC 7A, Ngõ ra đơn

320,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-100W-15V7A Nguồn Xung Meanwell

NES-100W-12V8.5A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 100W, Output: 12VDC 8.5A, Ngõ ra đơn

320,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-100W-12V8.5A Nguồn Xung Meanwell

NES-100W-9V11.2A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 100W, Output: 9VDC 11.2A, Ngõ ra đơn

320,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-100W-9V11.2A Nguồn Xung Meanwell

NES-100W-5V20A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 100W, Output: 5VDC 20A, Ngõ ra đơn

320,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-100W-5V20A Nguồn Xung Meanwell

NES-75W-24V3.2A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 75W, Output: 24VDC 3.2A, Ngõ ra đơn

270,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-75W-24V3.2A Nguồn Xung Meanwell

NES-75W-15V5A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 75W, Output: 15VDC 5A, Ngõ ra đơn

270,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-75W-15V5A Nguồn Xung Meanwell

NES-75W-12V6.2A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 75W, Output: 12VDC 6.2A, Ngõ ra đơn

270,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-75W-12V6.2A Nguồn Xung Meanwell

NES-75W-5V14A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 75W, Output: 5VDC 14A, Ngõ ra đơn

270,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-75W-5V14A Nguồn Xung Meanwell

NES-50W-24V2.2A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 50W, Output: 24VDC 2.2A, Ngõ ra đơn

250,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-50W-24V2.2A Nguồn Xung Meanwell

NES-50W-15V3.4A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 50W, Output: 15VDC 3.4A, Ngõ ra đơn

250,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-50W-15V3.4A Nguồn Xung Meanwell

NES-50W-12V4.2A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 50W, Output: 12VDC 4.2A, Ngõ ra đơn

250,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-50W-12V4.2A Nguồn Xung Meanwell

NES-50W-5V10A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 50W, Output: 5VDC 10A, Ngõ ra đơn

250,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-50W-5V10A Nguồn Xung Meanwell

NES-35W-24V1.5A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 35W, Output: 24VDC 1.5A, Ngõ ra đơn

200,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-35W-24V1.5A Nguồn Xung Meanwell

NES-35W-15V2.4A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 35W, Output: 15VDC 2.4A, Ngõ ra đơn

200,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-35W-15V2.4A Nguồn Xung Meanwell

NES-35W-12V3A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 35W, Output: 12VDC 3A, Ngõ ra đơn

200,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-35W-12V3A Nguồn Xung Meanwell

NES-35W-5V7A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 35W, Output: 5VDC 7A, Ngõ ra đơn

200,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-35W-5V7A Nguồn Xung Meanwell

NES-25W-15V1.7A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 25W, Output: 15VDC 1.7A, Ngõ ra đơn

175,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-25W-15V1.7A Nguồn Xung Meanwell

NES-25W-12V2.1A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 25W, Output: 12VDC 2.1A, Ngõ ra đơn

175,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-25W-12V2.1A Nguồn Xung Meanwell

NES-25W-5V5A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 25W, Output: 5VDC 5A, Ngõ ra đơn

175,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-25W-5V5A Nguồn Xung Meanwell

NES-15W-15V1A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 15W, Output: 15VDC 1A, Ngõ ra đơn

150,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-15W-15V1A Nguồn Xung Meanwell

NES-15W-12V1.3A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 15W, Output: 12VDC1.3A, Ngõ ra đơn

150,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-15W-12V1.3A Nguồn Xung Meanwell

NES-15W-5V3A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 15W, Output: 5VDC 3A, Ngõ ra đơn

150,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-15W-5V3A Nguồn Xung Meanwell
Thegioiic live support