Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

Nguồn MeanWell (26)

List product List gallery

NES-150W-12V12.5A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 150W, Output: 12VDC 12.5A, Ngõ ra đơn

Giá: 470,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-150W-12V12.5A Nguồn Xung Meanwell

NES-150W-9V16.7A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 150W, Output: 9VDC 16.7A, Ngõ ra đơn

Giá: 470,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-150W-9V16.7A Nguồn Xung Meanwell

NES-150W-5V26A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 150W, Output: 5VDC 26A, Ngõ ra đơn

Giá: 470,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-150W-5V26A Nguồn Xung Meanwell

NES-100W-24V4.5A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 100W, Output: 24VDC 4.5A, Ngõ ra đơn

Giá: 320,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-100W-24V4.5A Nguồn Xung Meanwell

NES-100W-15V7A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 100W, Output: 15VDC 7A, Ngõ ra đơn

Giá: 320,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-100W-15V7A Nguồn Xung Meanwell

NES-100W-12V8.5A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 100W, Output: 12VDC 8.5A, Ngõ ra đơn

Giá: 320,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-100W-12V8.5A Nguồn Xung Meanwell

NES-100W-9V11.2A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 100W, Output: 9VDC 11.2A, Ngõ ra đơn

Giá: 320,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-100W-9V11.2A Nguồn Xung Meanwell

NES-100W-5V20A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 100W, Output: 5VDC 20A, Ngõ ra đơn

Giá: 320,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-100W-5V20A Nguồn Xung Meanwell

NES-75W-24V3.2A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 75W, Output: 24VDC 3.2A, Ngõ ra đơn

Giá: 270,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-75W-24V3.2A Nguồn Xung Meanwell

NES-75W-15V5A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 75W, Output: 15VDC 5A, Ngõ ra đơn

Giá: 270,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-75W-15V5A Nguồn Xung Meanwell

NES-75W-12V6.2A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 75W, Output: 12VDC 6.2A, Ngõ ra đơn

Giá: 270,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-75W-12V6.2A Nguồn Xung Meanwell

NES-75W-5V14A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 75W, Output: 5VDC 14A, Ngõ ra đơn

Giá: 270,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-75W-5V14A Nguồn Xung Meanwell

NES-50W-24V2.2A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 50W, Output: 24VDC 2.2A, Ngõ ra đơn

Giá: 250,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-50W-24V2.2A Nguồn Xung Meanwell

NES-50W-15V3.4A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 50W, Output: 15VDC 3.4A, Ngõ ra đơn

Giá: 250,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-50W-15V3.4A Nguồn Xung Meanwell

NES-50W-12V4.2A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 50W, Output: 12VDC 4.2A, Ngõ ra đơn

Giá: 250,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-50W-12V4.2A Nguồn Xung Meanwell

NES-50W-5V10A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 50W, Output: 5VDC 10A, Ngõ ra đơn

Giá: 250,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-50W-5V10A Nguồn Xung Meanwell

NES-35W-24V1.5A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 35W, Output: 24VDC 1.5A, Ngõ ra đơn

Giá: 200,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-35W-24V1.5A Nguồn Xung Meanwell

NES-35W-15V2.4A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 35W, Output: 15VDC 2.4A, Ngõ ra đơn

Giá: 200,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-35W-15V2.4A Nguồn Xung Meanwell

NES-35W-12V3A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 35W, Output: 12VDC 3A, Ngõ ra đơn

Giá: 200,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-35W-12V3A Nguồn Xung Meanwell

NES-35W-5V7A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 35W, Output: 5VDC 7A, Ngõ ra đơn

Giá: 200,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-35W-5V7A Nguồn Xung Meanwell

NES-25W-15V1.7A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 25W, Output: 15VDC 1.7A, Ngõ ra đơn

Giá: 175,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-25W-15V1.7A Nguồn Xung Meanwell

NES-25W-12V2.1A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 25W, Output: 12VDC 2.1A, Ngõ ra đơn

Giá: 175,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-25W-12V2.1A Nguồn Xung Meanwell

NES-25W-5V5A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 25W, Output: 5VDC 5A, Ngõ ra đơn

Giá: 175,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-25W-5V5A Nguồn Xung Meanwell

NES-15W-15V1A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 15W, Output: 15VDC 1A, Ngõ ra đơn

Giá: 150,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-15W-15V1A Nguồn Xung Meanwell

NES-15W-12V1.3A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 15W, Output: 12VDC1.3A, Ngõ ra đơn

Giá: 150,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-15W-12V1.3A Nguồn Xung Meanwell

NES-15W-5V3A Nguồn Xung Meanwell

Input AC220V, 15W, Output: 5VDC 3A, Ngõ ra đơn

Giá: 150,000 đ/Cái

Hết hàng

NES-15W-5V3A Nguồn Xung Meanwell
Thegioiic live support