Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
2P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 2Pin 2.54
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
0 đ/Cái
1P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 1Pin 2.54
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
2,000 đ/Cái
Trụ PCB Nối Dây 5x6x9.5 V2
Lỗ xỏ dây 3.5mm, size 5x6x9.5mm, ốc M3
2,200 đ/Cái
Còn: 500 Cái
Mực Cảm Quang Blue Oil 100g
Thay thế phim cảm quang
89,000 đ/Lọ
Trụ PCB Nối Dây 5x6x9.5 V1
Lỗ xỏ dây 3.5mm, size 5x6x9.5mm, ốc M3
2,200 đ/Cái
Còn: 500 Cái
8P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 5.08
250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
11,000 đ/Cái
7P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 5.08
250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
10,000 đ/Cái
6P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 5.08
250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
9,000 đ/Cái

Nguồn MeanWell (72)

List product List gallery

RQ-85W-5122412 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 24V2A 12V1A -12V0.5A, Công suất: 85W

786,000 đ/Cái

Hết hàng

RQ-85W-5122412 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

RQ-85W-515515 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V7A 12V2.5A -5V0.5A -15V0.5A, Công suất: 85W

786,000 đ/Cái

Hết hàng

RQ-85W-515515 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

RQ-85W-512512 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V7A 12V3.1A -5V0.5A -12V0.5A, Công suất: 85W

764,000 đ/Cái

Hết hàng

RQ-85W-512512 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

RQ-50W-5122412 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V3A 12V0.9A 24V0.9A -12V0.5A, Công suất: 50W

506,000 đ/Cái

Hết hàng

RQ-50W-5122412 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

RQ-50W-51515 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V5A 15V1A -5V0.5A -15V0.5A, Công suất: 50W

520,000 đ/Cái

Hết hàng

RQ-50W-51515 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

RQ-50W-512512 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V5A 12V1A -5V0.5A -12V0.5A, Công suất: 50W

506,000 đ/Cái

Hết hàng

RQ-50W-512512 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

RT-85W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 24V2A 12V1A, Công suất: 85W

728,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-85W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

RT-85W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V7A 15V3A -15V0.5A, Công suất: 85W

728,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-85W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

RT-85W-51212 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V8A 12V3.5A -12V0.5A, Công suất: 85W

728,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-85W-51212 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

RT-85W-5125 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V8A 12V3.5A -5V0.5A, Công suất: 85W

728,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-85W-5125 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

RT-65W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V4A 24V1.5A 12V1A, Công suất: 65W

526,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-65W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

RT-65W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V5A 15V2.2A -5V0.5A, Công suất: 65W

488,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-65W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

RT-65W-51212 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V5A 12V2.8A -12V0.5A, Công suất: 65W

490,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-65W-51212 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

RT-65W-5125 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 12V2.8A -5V0.5A, Công suất: 65W

512,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-65W-5125 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-75W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V5A 24V1.5A 12V1A, Công suất: 75W

382,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-75W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-75W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 15V2.3A -15V0.5A, Công suất: 75W

382,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-75W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-75W-51212 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V5A 12V2.8A -12V0.5A, Công suất: 75W

382,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-75W-51212 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-75W-5125 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 12V3A -5V0.5A, Công suất: 75W

409,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-75W-5125 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-50W-5245 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V4A 24V2A -5V0.5A, Công suất: 50W

330,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-50W-5245 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-50W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V3A 5V1A 5V1A, Công suất: 50W

351,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-50W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-50W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V4A 15V1.5A -15V0.5A, Công suất: 50W

351,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-50W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-35W-5125 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V3A 12V1A -5V0.5A, Công suất: 35W

320,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-35W-5125 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-35W-51212 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V3A 12V1A -12V0.5A, Công suất: 35W

276,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-35W-51212 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-35W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V2.5A 15V0.5A -15V1A, Công suất: 35W

276,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-35W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-35W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V2.5A 24V0.5A 12V1A, Công suất: 35W

275,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-35W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NED-100W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V10A 12V4.2A, Công suất: 100W

614,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-100W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

RD-50W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V4A 24V1.4A, Công suất: 50W

433,000 đ/Cái

Hết hàng

RD-50W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

NED-35W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V2.2A 24V1A, Công suất: 35W

298,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-35W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

NED-35W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V4A 12V1A, Công suất: 35W

298,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-35W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

RD-65W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 12V3A, Công suất: 65W

492,000 đ/Cái

Hết hàng

RD-65W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

NED-75W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V5A 24V2A, Công suất: 75W

414,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-75W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

RD-125W-12V48V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 12V2.3A 48V2.3A, Công suất: 125W

804,000 đ/Cái

Hết hàng

RD-125W-12V48V Nguồn Xung Meanwell Đôi

RD-125W-12V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 12V3.7A 24V3.7A, Công suất: 125W

768,000 đ/Cái

Hết hàng

RD-125W-12V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

RD-125W-24V48V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 24V2A 48V2A, Công suất: 125W

1,225,000 đ/Cái

Hết hàng

RD-125W-24V48V Nguồn Xung Meanwell Đôi

NED-100W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V8A 24V2.5A, Công suất: 100W

620,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-100W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

RID-50W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V4A 24V1.4A, Công suất: 50W

549,000 đ/Cái

Hết hàng

RID-50W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

RID-65W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 12V3A, Công suất: 65W

537,000 đ/Cái

Hết hàng

RID-65W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

NED-50W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V4A 24V1.4A, Công suất: 50W

360,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-50W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

NED-50W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 12V2A, Công suất: 50W

361,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-50W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

RD-85W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V8A 12V4A, Công suất: 85W

1,022,000 đ/Cái

Hết hàng

RD-85W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi
Thegioiic live support