Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Sợi Quang 5MM
Đường kính 5mm, độ giảm ánh sáng: 250dB/km, bước sóng: 390-760nm
0 đ/Cái
Tụ Kẹo Nâu CBB21-103J-630V
10nF 630VDC metallized film cap
1,000 đ/Cái
S8FS-C15024J Nguồn Xung 24V6.5A 150W
Vào: 100-120VAC hoặc 200-240VAC, ra: 24VDC 6.5A 150W
540,000 đ/Cái
Cổng Chia Enthernet Cái Cái 1 To 2 RJ45
Cổng chia enthernet cái cái RJ45, size: 2.8x2.2cm
7,200 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 2 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, A PIN 6 to B PIN 7 size: 44x13mm
24,000 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 53x35mm
40,000 đ/Cái
MR20060-AC Quạt Hút Khói
Model 20060-AC, 220-240V, 50/60Hz
260,000 đ/Cái
Còn: 10 Cái
Cổng RJ45 Cái To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 38x32mm
60,000 đ/Cái

Nguồn MeanWell (72)

List product List gallery

RQ-85W-5122412 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 24V2A 12V1A -12V0.5A, Công suất: 85W

786,000 đ/Cái

Hết hàng

RQ-85W-5122412 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

RQ-85W-515515 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V7A 12V2.5A -5V0.5A -15V0.5A, Công suất: 85W

786,000 đ/Cái

Hết hàng

RQ-85W-515515 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

RQ-85W-512512 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V7A 12V3.1A -5V0.5A -12V0.5A, Công suất: 85W

764,000 đ/Cái

Hết hàng

RQ-85W-512512 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

RQ-50W-5122412 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V3A 12V0.9A 24V0.9A -12V0.5A, Công suất: 50W

506,000 đ/Cái

Hết hàng

RQ-50W-5122412 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

RQ-50W-51515 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V5A 15V1A -5V0.5A -15V0.5A, Công suất: 50W

520,000 đ/Cái

Hết hàng

RQ-50W-51515 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

RQ-50W-512512 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V5A 12V1A -5V0.5A -12V0.5A, Công suất: 50W

506,000 đ/Cái

Hết hàng

RQ-50W-512512 Nguồn Xung Meanwell Bốn Điện Áp

RT-85W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 24V2A 12V1A, Công suất: 85W

728,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-85W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

RT-85W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V7A 15V3A -15V0.5A, Công suất: 85W

728,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-85W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

RT-85W-51212 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V8A 12V3.5A -12V0.5A, Công suất: 85W

728,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-85W-51212 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

RT-85W-5125 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V8A 12V3.5A -5V0.5A, Công suất: 85W

728,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-85W-5125 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

RT-65W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V4A 24V1.5A 12V1A, Công suất: 65W

526,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-65W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

RT-65W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V5A 15V2.2A -5V0.5A, Công suất: 65W

488,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-65W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

RT-65W-51212 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V5A 12V2.8A -12V0.5A, Công suất: 65W

490,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-65W-51212 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

RT-65W-5125 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 12V2.8A -5V0.5A, Công suất: 65W

512,000 đ/Cái

Hết hàng

RT-65W-5125 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-75W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V5A 24V1.5A 12V1A, Công suất: 75W

382,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-75W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-75W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 15V2.3A -15V0.5A, Công suất: 75W

382,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-75W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-75W-51212 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V5A 12V2.8A -12V0.5A, Công suất: 75W

382,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-75W-51212 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-75W-5125 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 12V3A -5V0.5A, Công suất: 75W

409,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-75W-5125 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-50W-5245 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V4A 24V2A -5V0.5A, Công suất: 50W

330,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-50W-5245 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-50W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V3A 5V1A 5V1A, Công suất: 50W

351,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-50W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-50W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V4A 15V1.5A -15V0.5A, Công suất: 50W

351,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-50W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-35W-5125 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V3A 12V1A -5V0.5A, Công suất: 35W

320,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-35W-5125 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-35W-51212 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V3A 12V1A -12V0.5A, Công suất: 35W

276,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-35W-51212 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-35W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V2.5A 15V0.5A -15V1A, Công suất: 35W

276,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-35W-51515 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NET-35W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V2.5A 24V0.5A 12V1A, Công suất: 35W

275,000 đ/Cái

Hết hàng

NET-35W-52412 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp

NED-100W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V10A 12V4.2A, Công suất: 100W

614,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-100W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

RD-50W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V4A 24V1.4A, Công suất: 50W

433,000 đ/Cái

Hết hàng

RD-50W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

NED-35W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V2.2A 24V1A, Công suất: 35W

298,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-35W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

NED-35W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V4A 12V1A, Công suất: 35W

298,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-35W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

RD-65W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 12V3A, Công suất: 65W

492,000 đ/Cái

Hết hàng

RD-65W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

NED-75W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V5A 24V2A, Công suất: 75W

414,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-75W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

RD-125W-12V48V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 12V2.3A 48V2.3A, Công suất: 125W

804,000 đ/Cái

Hết hàng

RD-125W-12V48V Nguồn Xung Meanwell Đôi

RD-125W-12V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 12V3.7A 24V3.7A, Công suất: 125W

768,000 đ/Cái

Hết hàng

RD-125W-12V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

RD-125W-24V48V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 24V2A 48V2A, Công suất: 125W

1,225,000 đ/Cái

Hết hàng

RD-125W-24V48V Nguồn Xung Meanwell Đôi

NED-100W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V8A 24V2.5A, Công suất: 100W

620,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-100W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

RID-50W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V4A 24V1.4A, Công suất: 50W

549,000 đ/Cái

Hết hàng

RID-50W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

RID-65W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 12V3A, Công suất: 65W

537,000 đ/Cái

Hết hàng

RID-65W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

NED-50W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V4A 24V1.4A, Công suất: 50W

360,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-50W-5V24V Nguồn Xung Meanwell Đôi

NED-50W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V6A 12V2A, Công suất: 50W

361,000 đ/Cái

Hết hàng

NED-50W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

RD-85W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi

Vào: 88~264VAC hoặc 125~373VDC, Ra: 5V8A 12V4A, Công suất: 85W

1,022,000 đ/Cái

Hết hàng

RD-85W-5V12V Nguồn Xung Meanwell Đôi
Thegioiic live support