Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT06-A254 Biến Trở Carbon 250K Ohm Chỉnh Ngang
250K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
0 đ/Cái
PT06-A224 Biến Trở Carbon 220K Ohm Chỉnh Ngang
220K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A204 Biến Trở Carbon 200K Ohm Chỉnh Ngang
200K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A104 Biến Trở Carbon 100K Ohm Chỉnh Ngang
100K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A683 Biến Trở Carbon 68K Ohm Chỉnh Ngang
68K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A503 Biến Trở Carbon 50K Ohm Chỉnh Ngang
50K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A473 Biến Trở Carbon 47K Ohm Chỉnh Ngang
47K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A333 Biến Trở Carbon 33K Ohm Chỉnh Ngang
33K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

Multivibrators (9)

List product List gallery

74HC4538AG

IC MULTIVIBRATOR DUAL 16-SOIC

6,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

74HC4538AG

CD4047BM

IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC

3,000 đ/Cái

Hết hàng

CD4047BM

CD4047BE

IC MONO/ASTBL MULTIVIBRATR 14DIP

7,000 đ/Cái

Còn: 75 Cái

CD4047BE

CD14538BE

Monostable Multivibrator 100ns 16-PDIP

15,000 đ/Cái

Còn: 175 Cái

CD14538BE

TC4538BP

MULTI-VIB

66,000 đ/Cái

Còn: 21 Cái

TC4538BP

74HC123D

IC MULTIVIBRATR DUAL MONO 16SOIC

4,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

74HC123D

4538BF

Dual precision monostable multivibrator

19,000 đ/Cái

Hết hàng

4538BF

CD4538BE

Monostable Multivibrator Dual 16-Pin PDIP Tube

9,000 đ/Cái

Còn: 12 Cái

CD4538BE

CD4538BC

Dual Precision Monostable

25,000 đ/Cái

Hết hàng

CD4538BC
Thegioiic live support