Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

LED Thanh, LED Bar (10)

List product List gallery

LED Vàng 6 Thanh Hiển Thị Mức Pin

Vàng, 2~3.5VDC, 8Pin

16,000 đ/Cái

Hết hàng

LED Vàng 6 Thanh Hiển Thị Mức Pin

LED 6 Thanh Xanh Dương

Xanh dương, 2~3.5VDC, 8Pin

17,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 6 Thanh Xanh Dương

LED 6 Thanh Xanh Lá

Xanh lá, 2~3.5VDC, 8Pin

16,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 6 Thanh Xanh Lá

LED 6 Thanh Đỏ

Đỏ, 2~3.5VDC, 8Pin

14,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 6 Thanh Đỏ

LED 10 Thanh Xanh Dương

Xanh dương, 2~3.5VDC, 8Pin

7,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 10 Thanh Xanh Dương

LED 10 Thanh Xanh Lá

Xanh lá, 2~3.5VDC, 8Pin

7,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 10 Thanh Xanh Lá

LED 10 Thanh Vàng

Vàng, 2~3.5VDC, 8Pin

7,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 10 Thanh Vàng

LED 10 Thanh Đỏ

Đỏ, 2~3.5VDC, 8Pin

7,000 đ/Cái

Hết hàng

LED 10 Thanh Đỏ

LED 10 Thanh 4 Màu V1

LED 10 đoạn 4 màu, ~-3.5VDC, 20Pin

18,000 đ/Cái

Còn: 92 Cái

LED 10 Thanh 4 Màu V1

LED 10 Thanh 4 Màu V2

LED 10 đoạn 4 màu, 2~3.5VDC, 20Pin

19,000 đ/Cái

Còn: 97 Cái

LED 10 Thanh 4 Màu V2
Thegioiic live support