Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

LED Ruồi, LED Liền Dây (19)

List product List gallery

12MM-5V-P Led Ruồi Hồng

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

Giá: 37,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

12MM-5V-P Led Ruồi Hồng

12MM-5V-WW Led Ruồi Trắng Ấm

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

Giá: 37,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

12MM-5V-WW Led Ruồi Trắng Ấm

12MM-5V-W Led Ruồi Trắng

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

Giá: 37,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

12MM-5V-W Led Ruồi Trắng

12MM-5V-Y Led Ruồi Vàng

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

Giá: 37,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

12MM-5V-Y Led Ruồi Vàng

12MM-5V-B Led Ruồi Xanh Dương

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

Giá: 37,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

12MM-5V-B Led Ruồi Xanh Dương

12MM-5V-G Led Ruồi Xanh Lá

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

Giá: 37,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

12MM-5V-G Led Ruồi Xanh Lá

12MM-5V-R Led Ruồi Đỏ

Led 12mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

Giá: 35,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

12MM-5V-R Led Ruồi Đỏ

9MM-5V-WW Led Ruồi Trắng Ấm

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

Giá: 32,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

9MM-5V-WW Led Ruồi Trắng Ấm

9MM-5V-P Led Ruồi Hồng

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

Giá: 32,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

9MM-5V-P Led Ruồi Hồng

9MM-5V-Y Led Ruồi Vàng

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

Giá: 32,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

9MM-5V-Y Led Ruồi Vàng

9MM-5V-W Led Ruồi Trắng

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

Giá: 32,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

9MM-5V-W Led Ruồi Trắng

9MM-5V-B Led Xanh Dương

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

Giá: 32,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

9MM-5V-B Led Xanh Dương

9MM-5V-G Led Ruồi Xanh Lá

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

Giá: 32,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

9MM-5V-G Led Ruồi Xanh Lá

9MM-5V-R Led Ruồi Đỏ

Led 9mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.1W/bóng, chống nước

Giá: 30,000 đ/Bó(50pcs)

Hết hàng

9MM-5V-R Led Ruồi Đỏ

5MM-5V-W Led Ruồi Trắng

Led 5mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.02W/bóng

Giá: 22,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

5MM-5V-W Led Ruồi Trắng

5MM-5V-G Led Ruồi Xanh Lá

Led 5mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.02W/bóng

Giá: 22,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

5MM-5V-G Led Ruồi Xanh Lá

5MM-5V-B Led Ruồi Xanh Dương

Led 5mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.02W/bóng

Giá: 22,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

5MM-5V-B Led Ruồi Xanh Dương

5MM-5V-Y Led Ruồi Vàng

Led 5mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.02W/bóng

Giá: 22,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

5MM-5V-Y Led Ruồi Vàng

5MM-5V-R Led Ruồi Đỏ

Led 5mm liền dây, Điện áp 5V, Công suất 0.02W/bóng

Giá: 20,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

5MM-5V-R Led Ruồi Đỏ
Thegioiic live support