Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

LED Ma Trận (11)

List_product List_gallery

SZ-21257 Led Matrix 5x7

Đỏ, 3mm Dot, 1.2 inch 5x7 Square Dot Matrix LED

Giá: 16,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

SZ-21257 Led Matrix 5x7

SZ421257KF Led Matrix 5x7

Đỏ, 3mm Dot, 1.2 inch 5x7 Square Dot Matrix LED

Giá: 14,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SZ421257KF Led Matrix 5x7

RED-LDM-1357 Led Matrix 5x7

Đỏ, 3mm Dot, 5x7 Square Dot Matrix LED

Giá: 24,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RED-LDM-1357 Led Matrix 5x7

RED-LDM-13117 Led Ma Trận 7x11

Đỏ, 3mm Dot, 7x11 Square Dot Matrix LED

Giá: 35,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RED-LDM-13117 Led Ma Trận 7x11

1588BS

Đỏ, 3.7mm dot size, 8x8, 33.25x33.25mm, Common anode, water-clear LED

Giá: 18,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1588BS

1588AS

Đỏ, 3.7mm dot size, 8x8, 33.25x33.25mm, Common Cathode, water-clear LED

Giá: 18,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1588AS

1088AS

Đỏ, 3mm dot size, 8x8, 32x32mm, Common Cathode, water-clear LED

Giá: 16,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1088AS

1088BS

Đỏ, 3mm dot size, 8x8, 32x32mm, Common Anode, water-clear LED

Giá: 15,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1088BS

RG-1088BS

Đỏ+xanh, 3mm dot size, 8x8, 32x32mm, Common Anode, water-clear LED

Giá: 25,000 đ/Cái

Còn: 198 Cái

RG-1088BS

SZ412388N

Đỏ, LED Matrix, size: 60 x 60MM, 5mm Dot, Common Anode

Giá: 23,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SZ412388N

M2388BRGB LED Ma Trận 8x8 RGB

Full color LED Matrix, size: 60 x 60MM, 5mm Dot, Common Anode

Giá: 89,000 đ/Cái

Còn: 51 Cái

M2388BRGB LED Ma Trận 8x8 RGB
Thegioiic-live-support