Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Trang Chủ > Sản Phẩm > LCDs, LEDs, Touch Panels > LEDs >

LED Bar Graph Arrays

LED Bar Graph Arrays (11)

List_product List_gallery

BAT-LED-V2 Hiển Thị Mức Pin

Module hiển thị mức pin 12.6V Li-po Li-ion

Giá: 35,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

BAT-LED-V2 Hiển Thị Mức Pin

YL-6BAR-LED-V1

Vàng, LED 6 bars, 2-3.5VDC, 8Pin

Giá: 16,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

YL-6BAR-LED-V1

BL-6BAR-LED-V1

Xanh dương, LED 6 bars, 2-3.5VDC, 8Pin

Giá: 17,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

BL-6BAR-LED-V1

GR-6BAR-LED-V1

Xanh lá, LED 6 bars, 2-3.5VDC, 8Pin

Giá: 16,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

GR-6BAR-LED-V1

RE-6BAR-LED-V1

Đỏ, LED 6 bars, 2-3.5VDC, 8Pin

Giá: 14,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RE-6BAR-LED-V1

BL-10BAR-LED-V2

Xanh dương, LED 10 bars, 2-3.5VDC, 20Pin

Giá: 7,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

BL-10BAR-LED-V2

GR-10BAR-LED-V2

Xanh lá, LED 10 bars, 2-3.5VDC, 20Pin

Giá: 7,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

GR-10BAR-LED-V2

YL-10BAR-LED-V2

Vàng, LED 10 bars, 2-3.5VDC, 20Pin

Giá: 7,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

YL-10BAR-LED-V2

RE-10BAR-LED-V2

Đỏ, LED 10 đoạn, 2-3.5VDC, 20Pin

Giá: 7,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RE-10BAR-LED-V2

4C-10BAR-LED-V2

LED 10 đoạn 4 màu, 2-3.5VDC, 20Pin

Giá: 18,000 đ/Cái

Còn: 100 Cái

4C-10BAR-LED-V2

4C-10BAR-LED-V1

LED 10 đoạn 4 màu hiển thị mức năng lượng, 2-3.5VDC, 20Pin

Giá: 19,000 đ/Cái

Còn: 100 Cái

4C-10BAR-LED-V1
Thegioiic-live-support