Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

LED 10mm (8)

List product List gallery

LED Đỏ 10mm Đục Chân Dài

Đỏ size: 10x29mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

1,000 đ/Con

Hết hàng

LED Đỏ 10mm Đục Chân Dài

LED Đỏ-Xanh Lá 10mm Đục

Đỏ-Xanh Lá size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

2,500 đ/Con

Còn: 536 Con

LED Đỏ-Xanh Lá 10mm Đục

LED Đỏ-Xanh Lá-Xanh Dương 10mm Đục

Đỏ-Xanh Lá-Xanh Dương size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

3,000 đ/Con

Hết hàng

LED Đỏ-Xanh Lá-Xanh Dương 10mm Đục

LED Vàng 10mm Đục Chân Dài

Vàng size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

1,450 đ/Con

Hết hàng

LED Vàng 10mm Đục Chân Dài

LED Xanh Dương 10mm Đục Chân Dài

Xanh Dương size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

1,450 đ/Con

Hết hàng

LED Xanh Dương 10mm Đục Chân Dài

LED Xanh Lá 10mm Đục Chân Dài

Xanh Lá size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

1,450 đ/Con

Hết hàng

LED Xanh Lá 10mm Đục Chân Dài

LED Đỏ 10mm Đục Chân Dài

Đỏ size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

1,000 đ/Con

Hết hàng

LED Đỏ 10mm Đục Chân Dài

LED RGB 10mm Chớp Đổi Màu

Led 7 màu, tự động đổi màu, 10mm size: 10x29 mm 1.8~2.8VDC, Imax 20mA

1,500 đ/Con

Còn: 95 Con

LED RGB 10mm Chớp Đổi Màu
Thegioiic live support