Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Trang Chủ > Sản Phẩm > LCDs, LEDs, Touch Panels > LCDs >

LCD Ký Tự, Graphic LCD

LCD Ký Tự, Graphic LCD (27)

List_product List_gallery

Bat-LCD-V2 Báo Mức Pin

LCD hiển thị mức pin 6-63VDC, Kích thước: 61,3 * 33,3 * 13,5 mm

Giá: 129,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Bat-LCD-V2 Báo Mức Pin

320240-V3

320*240 ký tự, 5VDC, Blue screen White text, IC: RA8835

Giá: 1,099,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

320240-V3

320240-V2

320*240 ký tự, 5VDC, Blue screen White text, IC: RA8835

Giá: 1,349,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

320240-V2

320240-V1

320*240 ký tự, 5VDC, 26Pin, Blue screen White text, IC: RA8835

Giá: 1,349,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

320240-V1

1601-LCD-5V

LCD 16x01 ký tự, chữ đen, nền xanh vàng, 5VDC

Giá: 43,000 đ/Cái

Còn: 20 Cái

1601-LCD-5V

3D-2004-Ramps

3D 2004 LCD Printer Kit Reprap Smart Parts Controller Display Reprap Ramps Control

Giá: 165,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

3D-2004-Ramps

3D-12864-Ramps

Controller Display Motherboard Blue 3D-12864-Ramps Smart 1.4

Giá: 220,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

3D-12864-Ramps

1602-LCD Driver

Arduino Serial Interface Board, LCD1602, LCD1604, LCD2004 sang I2C

Giá: 18,000 đ/Cái

Còn: 37 Cái

1602-LCD Driver

0802-LCD-V1

LCD 08x02 ký tự, chữ trắng nền xanh dương, 5V

Giá: 36,000 đ/Cái

Còn: 4 Cái

0802-LCD-V1

1602-LCD-V1

LCD 16x02 ký tự, chữ trắng, nền xanh dương, 5.0VDC

Giá: 35,000 đ/Cái

Còn: 220 Cái

1602-LCD-V1

1602-LCD-3.3V

LCD 16x02 ký tự, chữ đen, nền xanh vàng, 3.3VDC

Giá: 55,000 đ/Cái

Còn: 29 Cái

1602-LCD-3.3V

1602-LCD-5V

LCD 16x02 ký tự, chữ đen, nền xanh vàng, 5VDC

Giá: 36,000 đ/Cái

Còn: 40 Cái

1602-LCD-5V

1604-LCD-V1

LCD 16x04 ký tự, 5V, chữ đen, nền xanh lá

Giá: 115,000 đ/Cái

Còn: 19 Cái

1604-LCD-V1

2002-LCD-V1

LCD 20x02 ký tự, chữ trắng nền xanh dương, 5VDC

Giá: 83,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

2002-LCD-V1

1604-LCD-V2

LCD 16x04 ký tự, 5V, chữ trắng nền xanh dương

Giá: 115,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1604-LCD-V2

2004-LCD-V1

LCD 20x04 ký tự, 5V, Green Backlight, Black Text

Giá: 115,000 đ/Cái

Còn: 25 Cái

2004-LCD-V1

2004-LCD-V2

LCD 20x04 ký tự, chữ trắng nền xanh dương, 5VDC

Giá: 115,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

2004-LCD-V2

12864-LCD-V1

LCD 128x64 ký tự, 5V, Green Backlight, Black Text, ST7920

Giá: 172,000 đ/Cái

Còn: 10 Cái

12864-LCD-V1

12864-LCD-V2

LCD 128x64 ký tự, 5V, chữ đen nền xanh dương, ST7920

Giá: 170,000 đ/Cái

Còn: 18 Cái

12864-LCD-V2

12864-LCD-V3

LCD 128x64 ký tự chữ trắng, nền xanh dương, chip ST7920

Giá: 172,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

12864-LCD-V3

19264-LCD-V1

LCD 192x64 ký tự, chữ trắng nền xanh dương, 5V

Giá: 169,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

19264-LCD-V1

160128-LCD-V1

LCD 160X128 ký tự trắng nền xanh dương, T6963 IC

Giá: 629,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

160128-LCD-V1

240128-LCD-V1

LCD 240x128 ký tự, nền xanh dương, chữ trắng, 5V, kích thước: 144*104*13 mm

Giá: 599,000 đ/Cái

Còn: 4 Cái

240128-LCD-V1

240128-LCD-V2

LCD 240x128 ký tự, nền xanh dương, chữ trắng, 5V, kích thước: 144*104*13 mm

Giá: 615,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

240128-LCD-V2

240128-LCD-V3

LCD 240x128 ký tự, nền xanh dương, chữ trắng, 5V, kích thước: 144*104*13 mm, IC T6963C

Giá: 570,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

240128-LCD-V3

5110-LCD-V1

Nokia Graphic LCD 84x48, PCD8544, 3V-5V

Giá: 48,000 đ/Cái

Còn: 29 Cái

5110-LCD-V1

5110-LCD-V2

Graphic LCD 84x48, PCD8544

Giá: 49,000 đ/Cái

Còn: 15 Cái

5110-LCD-V2
Thegioiic-live-support