Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

LCD Drivers (4)

List product List gallery

1602 LCD Driver

Arduino Serial Interface Board, LCD1602, LCD1604, LCD2004 sang I2C

13,500 đ/Cái

Còn: 48 Cái

1602 LCD Driver

40PIN-LCD driver board

VGA+AV input, 4.3" 5" 7" LCD, 40pin connector

599,000 đ/Cái

Hết hàng

40PIN-LCD driver board

7-LCD-DR-V1

AT070TN90/92/94, HDMI+VGA+AV input, 800*480, OSD keypad

499,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

7-LCD-DR-V1

7-LCD-DR-V2

AT070TN90/92/94, HDMI+VGA +AV input, 800*480, OSD keypad, Remote control and receiver

499,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

7-LCD-DR-V2
Thegioiic live support