Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
433-2B-LC Remote 433Mhz Học Lệnh
2 nút, loại remote học lệnh, sử dụng chip EV1527
0 đ/Cái
CJMCU2012 CP2102 Mạch Chuyển Đổi MicroUSB To UART TTL
Chip: CP2102, tốc độ truyền: 300bps ~ 1 Mbps, size: 16x20mm
34,000 đ/Cái
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

Kim Test, Thiết Bị Kiểm Tra Mạch (16)

List product List gallery

P156-A Kim Test Kiểm Tra Mạch 5A

L=33.85mm, Ø=2.36mm, 50mΩ, 5A

6,500 đ/Cây

Hết hàng

P156-A Kim Test Kiểm Tra Mạch 5A

P125-A Kim Test Kiểm Tra Mạch 5A

L=33.35mm, Ø=2.02mm, 50mΩ, 5A

6,000 đ/Cây

Hết hàng

P125-A Kim Test Kiểm Tra Mạch 5A

P100-A3 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3mm, Ø=1.36mm, 50mΩ, 3A

4,500 đ/Cây

Hết hàng

P100-A3 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

P160-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=24.5mm, Ø=1.36mm, 50mΩ, 3A

5,000 đ/Cây

Hết hàng

P160-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

PM75-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=27.8mm, Ø=1.2mm, 50mΩ, 3A

4,500 đ/Cây

Hết hàng

PM75-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

PL75-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33mm, Ø=1.3mm, 50mΩ, 3A

4,000 đ/Cây

Hết hàng

PL75-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

P75-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=16.54mm, Ø=1.3mm, 50mΩ, 3A

5,000 đ/Cây

Hết hàng

P75-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

P125-H Kim Test Kiểm Tra Mạch 4A

L=33.35mm, Ø=2.02mm, 50mΩ, 4A

6,000 đ/Cây

Hết hàng

P125-H Kim Test Kiểm Tra Mạch 4A

TPL93D2 Kim Test

L=93MM, Ø=2MM

15,000 đ/Cây

Còn: 85 Cây

TPL93D2 Kim Test

TP4163

Kim test Ø0.7MM, Lỗ dây Ø4MM

35,000 đ/Cây

Còn: 20 Cây

TP4163

P100-B1 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3MM, Ø=1.36MM, 50mΩ, 3A

4,500 đ/Cây

Còn: 554 Cây

P100-B1 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

PA125-B1 Kim Test Kiểm Tra Mạch 4A

L=33.3MM, Ø=2.0MM, 50mΩ, 4A

6,000 đ/Cây

Còn: 390 Cây

PA125-B1 Kim Test Kiểm Tra Mạch 4A

P100-H2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3MM, Ø=1.36MM, 50mΩ, 3A

4,500 đ/Cây

Còn: 888 Cây

P100-H2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

P100-E2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3MM, Ø=1.36MM, 50mΩ, 3A

4,500 đ/Cây

Còn: 604 Cây

P100-E2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

P100-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3MM, Ø=1.36MM, 50mΩ, 3A

4,500 đ/Cây

Còn: 755 Cây

P100-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

P50-J1 Kim Test Kiểm Tra Mạch 2A

L=16.65MM, Ø=0.68MM, 50mΩ, 2A

3,500 đ/Cây

Còn: 803 Cây

P50-J1 Kim Test Kiểm Tra Mạch 2A
Thegioiic live support