Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Khí, Gas, O2, CO, CO2, LPG (9)

List_product List_gallery

CCS811 CO Gas Sensor

8-bit MCU, 12-bit ADC, Carbon Monoxide CO Air Quality Numerical Gas Sensor Board Module

Giá: 325,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

CCS811 CO Gas Sensor

MQ-4 Gas Methane Sensor

For Arduino, 5V, DO output: TTL digital 0 and 1 (0.1 and 5V), AO output :0.1-0 .3 V

Giá: 50,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

MQ-4 Gas Methane Sensor

MQ-135 Air Quality Sensor

For Arduino, 5V, DO Output: 0.1V/5V, AO Output: 0.1-0.3V

Giá: 59,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

MQ-135 Air Quality Sensor

MQ-9 CO Gas Sensor

Cảm biến khí dễ cháy CO

Giá: 59,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

MQ-9 CO Gas Sensor

MQ-3 Cảm biến độ cồn Ethanol

Cảm biến nồng độ cồn Ethanol Alcohol sensor

Giá: 59,000 đ/Cái

Còn: 4 Cái

MQ-3 Cảm biến độ cồn Ethanol

MQ-2 Cảm biến khí GAS

Cảm biến khí gas: LPG , i-butane, propane, methane, alcohol, Hydrogen, smoke

Giá: 49,000 đ/Cái

Còn: 13 Cái

MQ-2 Cảm biến khí GAS

MQ-7 Module cảm biến khí CO

3-5VDC, LM393, Tín hiệu ra dạng digital và analog

Giá: 49,000 đ/Cái

Còn: 15 Cái

MQ-7 Module cảm biến khí CO

MQ9 CO and CNG LPG gas sensor

Carbon Monoxide (CO) Sensor (Gas Sensor)

Giá: 30,000 đ/Cái

Còn: 14 Cái

MQ9 CO and CNG LPG gas sensor

MQ6-LPG Gas Sensor

High Sensitivity to LPG, iso-butane, propane

Giá: 30,000 đ/Cái

Còn: 13 Cái

MQ6-LPG Gas Sensor
Thegioiic-live-support