Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
2P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 2Pin 2.54
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
0 đ/Cái
1P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 1Pin 2.54
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
2,000 đ/Cái
Trụ PCB Nối Dây 5x6x9.5 V2
Lỗ xỏ dây 3.5mm, size 5x6x9.5mm, ốc M3
2,200 đ/Cái
Còn: 500 Cái
Mực Cảm Quang Blue Oil 100g
Thay thế phim cảm quang
89,000 đ/Lọ
Trụ PCB Nối Dây 5x6x9.5 V1
Lỗ xỏ dây 3.5mm, size 5x6x9.5mm, ốc M3
2,200 đ/Cái
Còn: 500 Cái
8P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 5.08
250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
11,000 đ/Cái
7P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 5.08
250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
10,000 đ/Cái
6P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 5.08
250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
9,000 đ/Cái

Kềm Bấm Đầu Cosse (16)

List product List gallery

SN-01B Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse XH2.54 PH2.0, tiết diện dây: 0.25-0.5mm2 28-20AWG

247,000 đ/Cây

Còn: 9 Cây

SN-01B Kềm Bấm Cosse

LM022 Kềm Bấm Dây Mạng

Kềm bấm dây cáp mạng 4 chân, 6 chân, 8 chân

674,000 đ/Cây

Hết hàng

LM022 Kềm Bấm Dây Mạng

LA195103 Kềm Bấm Dây Mạng

Kềm bấm dây cáp mạng 6 chân, 8 chân

798,000 đ/Cây

Hết hàng

LA195103 Kềm Bấm Dây Mạng

FU547JVF7 Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse 0.5mm;2.5mm;4.0mm;6.0mm, dây AWG 22-10

242,000 đ/Cây

Hết hàng

FU547JVF7 Kềm Bấm Cosse

XG16HPM1 Kềm Bấm Dây Mạng

Kềm bấm dây mạng 0.5mm;2.5mm;4.0mm;6.0mm

444,000 đ/Cây

Hết hàng

XG16HPM1 Kềm Bấm Dây Mạng

CZ1000715 Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse đầu tròn, 0.5mm2, 1.0mm2, 1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2, 10~22AWG

519,000 đ/Cây

Hết hàng

CZ1000715 Kềm Bấm Cosse

C1000719 Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse tròn 0.5mm, 1mm, 2.5mm, 4mm, 6mm, Dây AWG 22-10

570,000 đ/Cây

Hết hàng

C1000719 Kềm Bấm Cosse

BVCC-021 Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm các loại đầu cosse

1,208,000 đ/Cây

Hết hàng

BVCC-021 Kềm Bấm Cosse

MRY-6014A Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse Khoen và cosse chữ Y

467,000 đ/Cây

Hết hàng

MRY-6014A Kềm Bấm Cosse

HSC8 6-4 Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse tròn trần

551,000 đ/Cây

Hết hàng

HSC8 6-4 Kềm Bấm Cosse

SN-48B Kềm Bấm Đầu Cosse

Kềm Bấm Đầu Cosse 6.3, 4.8, 2.8mm, 0.5-1.5mm2, dây 26-16AWG

199,000 đ/Cây

Còn: 7 Cây

SN-48B Kềm Bấm Đầu Cosse

SN-28B Kềm Bấm Dây

Kềm bấm dây và đầu cosse 2.54, 3.96, 4.8mm, cỡ dây 28-18AWG

199,000 đ/Cây

Còn: 8 Cây

SN-28B Kềm Bấm Dây

081501 Exploit Kềm Bấm Dây Mạng

Kềm cắt, bấm dây mạng RJ45, RJ11

129,000 đ/Cây

Hết hàng

081501 Exploit Kềm Bấm Dây Mạng

SN-28B Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm đầu cosse, đầu dây, housing

199,000 đ/Cây

Còn: 7 Cây

SN-28B Kềm Bấm Cosse

BT1469 Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm đầu cosse và cắt dây

189,000 đ/Cây

Hết hàng

BT1469 Kềm Bấm Cosse

Kềm Bấm Đầu IDC

IDC-type connectors 9 1/2" L, steel frame

220,000 đ/Cây

Còn: 8 Cây

Kềm Bấm Đầu IDC
Thegioiic live support