Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Module WiFi ESP8266-V1 Relay 5V
Input 5V, 10A/250VAC 10A/30VDC
0 đ/Cái
Module WiFi ESP8266-V12 Relay
Relay 10A 220V, Input 7-30VDC
180,000 đ/Cái
AD16-22SM Đèn Còi Báo
Đèn còi 12V,24V,36V,110V,220v,380V AC/DC <=20mA 80dB
35,000 đ/Cái
KCD4-3 Công Tắc
6 chân 16A 250VAC/ 20A 125VAC
8,000 đ/Cái
DS-227 Nút Nhấn Nhả
12mm Nút Nhấn Nhả 3A/125VAC 1.5A/250VAC
4,000 đ/Cái
16mm Nút Nhấn Thép Không Gỉ
1NO 3A/250VDC
21,000 đ/Cái
1uF 16V 0805
Tụ điện 1uF 16V 0805 (2012 Metric)
3,300 đ/Gói(10pcs)
Còn: 400 Gói(10pcs)

IDC Sockets, IDC Box Headers (42)

List product List gallery

6P-2.54-IDC

CONN SOCKET IDC 2x3 PIN, 2.54mm, 1A

Giá: 1,900 đ/Cái

Còn: 929 Cái

6P-2.54-IDC

10P-2.54-IDC

CONN SOCKET IDC 2x5 PIN, 2.54mm, 1A

Giá: 2,100 đ/Cái

Còn: 844 Cái

10P-2.54-IDC

14P-2.54-IDC

CONN SOCKET IDC 2x7PIN, 2.54mm, 1A

Giá: 2,300 đ/Cái

Còn: 1277 Cái

14P-2.54-IDC

16P-2.54-IDC

CONN SOCKET IDC 2x8PIN, 2.54mm, 1A

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 963 Cái

16P-2.54-IDC

20P-2.54-IDC

CONN SOCKET IDC 2x10PIN, 2.54mm, 1A

Giá: 2,600 đ/Cái

Còn: 1351 Cái

20P-2.54-IDC

34P-2.54-IDC

CONN SOCKET IDC 2x17PIN, 2.54mm, 1A

Giá: 2,800 đ/Cái

Còn: 478 Cái

34P-2.54-IDC

40P-2.54-IDC

CONN SOCKET IDC 2x20PIN, 2.54mm, 1A

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 928 Cái

40P-2.54-IDC

64P-2.54-IDC

CONN SOCKET IDC 2x32PIN, 2.54mm, 1A

Giá: 8,500 đ/Cái

Còn: 100 Cái

64P-2.54-IDC

6P-2.54-DC3

2x3-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 1151 Cái

6P-2.54-DC3

8P-2.54-DC3

2x4-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-2.54-DC3

10P-2.54-DC3

2x5-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 1672 Cái

10P-2.54-DC3

14P-2.54-DC3

2x7-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 2,200 đ/Cái

Còn: 842 Cái

14P-2.54-DC3

16P-2.54-DC3

2x8-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 2,400 đ/Cái

Còn: 78 Cái

16P-2.54-DC3

20P-2.54-DC3

2x10-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 2,600 đ/Cái

Còn: 876 Cái

20P-2.54-DC3

24P-2.54-DC3

2x12-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 2,800 đ/Cái

Hết hàng

24P-2.54-DC3

26P-2.54-DC3

2x13-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 2,800 đ/Cái

Hết hàng

26P-2.54-DC3

30P-2.54-DC3

2x15-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

30P-2.54-DC3

34P-2.54-DC3

2x17-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 2,800 đ/Cái

Còn: 296 Cái

34P-2.54-DC3

40P-2.54-DC3

2x20-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 1137 Cái

40P-2.54-DC3

50P-2.54-DC3

2x25-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 4,500 đ/Cái

Hết hàng

50P-2.54-DC3

6P-2.54-L-DC3

2x3-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 2,200 đ/Cái

Còn: 947 Cái

6P-2.54-L-DC3

8P-2.54-L-DC3

2x4-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 2,600 đ/Cái

Hết hàng

8P-2.54-L-DC3

10P-2.54-L-DC3

2x5-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 2,400 đ/Cái

Còn: 721 Cái

10P-2.54-L-DC3

14P-2.54-L-DC3

2x7-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 2,600 đ/Cái

Còn: 990 Cái

14P-2.54-L-DC3

16P-2.54-L-DC3

2x8-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 2,800 đ/Cái

Còn: 918 Cái

16P-2.54-L-DC3

20P-2.54-L-DC3

2x10-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 324 Cái

20P-2.54-L-DC3

30P-2.54-L-DC3

2x15-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 3,500 đ/Cái

Hết hàng

30P-2.54-L-DC3

34P-2.54-L-DC3

2x17-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 94 Cái

34P-2.54-L-DC3

40P-2.54-L-DC3

2x20-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 4,000 đ/Cái

Hết hàng

40P-2.54-L-DC3

50P-2.54-L-DC3

2x25-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 5,000 đ/Cái

Hết hàng

50P-2.54-L-DC3

10P-2.0-IDC

CONN SOCKET IDC 2x5 PIN, 2.0mm, 1A

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 409 Cái

10P-2.0-IDC

14P-2.0-IDC

CONN SOCKET IDC 2x7PIN, 2.0mm, 1A

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 1511 Cái

14P-2.0-IDC

16P-2.0-IDC

CONN SOCKET IDC 2x8PIN, 2.0mm, 1A

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 401 Cái

16P-2.0-IDC

20P-2.0-DC3

2x10 PIN Male Box Header, pitch 2.0mm

Giá: 2,800 đ/Cái

Còn: 339 Cái

20P-2.0-DC3

20P-2.0-IDC

CONN SOCKET IDC 2x10PIN, 2.0mm, 1A

Giá: 4,500 đ/Cái

Còn: 1747 Cái

20P-2.0-IDC

34P-2.0-IDC

CONN SOCKET IDC 2x17 PIN, 2.0mm, 1A

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 840 Cái

34P-2.0-IDC

40P-2.0-IDC

CONN SOCKET IDC 2x20PIN, 2.0mm, 1A

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 2812 Cái

40P-2.0-IDC

10P-2.0-DC3

2x5 Pin Male Box Headers, 2.0mm

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 1028 Cái

10P-2.0-DC3

16P-2.0-DC3

2x8 PIN Male Box Header, pitch 2.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

16P-2.0-DC3

30P-2.0-DC3

2x15 PIN Male Box Header, Pitch 2.0mm

Giá: 3,300 đ/Cái

Còn: 78 Cái

30P-2.0-DC3
Thegioiic live support