Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
D92-02
UltraFast Diode 20A 200V TO-3P
0 đ/Cái
T-30B-12125 Nguồn Xung Meanwell Ba Điện Áp
Vào: 100-120VAC hoặc 200~240VAC, ra: 5V3A 12V1A -12V0.5A, công suất: 30W
245,000 đ/Cái
Còn: 5 Cái
Bộ Combo 328 Chiếc Ống Co Nhiệt
Bộ ống co nhiệt nhiều màu, 328 chiếc, nhiệt độ 125 độ C
49,000 đ/Bộ
GSM GPRS GPS BDS A9G Module
Module nâng cấp từ module SIM A7
270,000 đ/Cái
Sợi Quang 5MM
Đường kính 5mm, độ giảm ánh sáng: 250dB/km, bước sóng: 390-760nm
51,000 đ/M
Tụ Kẹo Nâu CBB21-103J-630V
10nF 630VDC metallized film cap
1,000 đ/Cái
Còn: 596 Cái
S8FS-C15024J Nguồn Xung 24V6.5A 150W
Vào: 100-120VAC hoặc 200-240VAC, ra: 24VDC 6.5A 150W
540,000 đ/Cái
Còn: 3 Cái
Cổng Chia Enthernet Cái Cái 1 To 2 RJ45
Cổng chia enthernet cái cái RJ45, size: 2.8x2.2cm
7,200 đ/Cái

IDC Sockets, IDC Box Headers (113)

List product List gallery

Cổng IDC DC2 Header 60Pin 2.54 Chân Cong

P/N: 60P-2.54-DC2-L, 2x30-Pin, Pitch 2.54mm

10,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 60Pin 2.54 Chân Cong

Cổng IDC DC2 Header 50Pin 2.54 Chân Cong

P/N: 50P-2.54-DC2-L, 2x25-Pin, Pitch 2.54mm

9,200 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 50Pin 2.54 Chân Cong

Cổng IDC DC2 Header 40Pin 2.54 Chân Cong

P/N: 40P-2.54-DC2-L, 2x20-Pin, Pitch 2.54mm

8,500 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 40Pin 2.54 Chân Cong

Cổng IDC DC2 Header 34Pin 2.54 Chân Cong

P/N: 34P-2.54-DC2-L, 2x17-Pin, Pitch 2.54mm

7,200 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 34Pin 2.54 Chân Cong

Cổng IDC DC2 Header 26Pin 2.54 Chân Cong

P/N: 26P-2.54-DC2-L, 2x5-Pin, Pitch 2.54mm

5,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 26Pin 2.54 Chân Cong

Cổng IDC DC2 Header 24Pin 2.54 Chân Cong

P/N: 24P-2.54-DC2-L, 2x12-Pin, Pitch 2.54mm

4,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 24Pin 2.54 Chân Cong

Cổng IDC DC2 Header 20Pin 2.54 Chân Cong

P/N: 20P-2.54-DC2-L, 2x10-Pin, Pitch 2.54mm

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 20Pin 2.54 Chân Cong

Cổng IDC DC2 Header 16Pin 2.54 Chân Cong

P/N: 16P-2.54-DC2-L, 2x8-Pin, Pitch 2.54mm

3,600 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 16Pin 2.54 Chân Cong

Cổng IDC DC2 Header 14Pin 2.54 Chân Cong

P/N: 14P-2.54-DC2-L, 2x7-Pin, Pitch 2.54mm

3,400 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 14Pin 2.54 Chân Cong

Cổng IDC DC2 Header 10Pin 2.54 Chân Cong

P/N: 10P-2.54-DC2-L, 2x5-Pin, Pitch 2.54mm

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 10Pin 2.54 Chân Cong

Cổng IDC DC2 Header 64Pin 2.54 Chân Thẳng

P/N: 64P-2.54-DC2, 2x32-Pin, Pitch 2.54mm

8,200 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 64Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng IDC DC2 Header 60Pin 2.54 Chân Thẳng

P/N: 60P-2.54-DC2, 2x30-Pin, Pitch 2.54mm

7,000 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 60Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng IDC DC2 Header 50Pin 2.54 Chân Thẳng

P/N: 50P-2.54-DC2, 2x25-Pin, Pitch 2.54mm

5,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 50Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng IDC DC2 Header 40Pin 2.54 Chân Thẳng

P/N: 40P-2.54-DC2, 2x20-Pin, Pitch 2.54mm

4,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 40Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng IDC DC2 Header 34Pin 2.54 Chân Thẳng

P/N: 34P-2.54-DC2, 2x17-Pin, Pitch 2.54mm

4,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 34Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng IDC DC2 Header 30Pin 2.54 Chân Thẳng

P/N: 30P-2.54-DC2, 2x15-Pin, Pitch 2.54mm

3,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 30Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng IDC DC2 Header 26Pin 2.54 Chân Thẳng

P/N: 26P-2.54-DC2, 2x13-Pin, Pitch 2.54mm

3,100 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 26Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng IDC DC2 Header 20Pin 2.54 Chân Thẳng

P/N: 20P-2.54-DC2, 2x10-Pin, Pitch 2.54mm

2,900 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 20Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng IDC DC2 Header 16Pin 2.54 Chân Thẳng

P/N: 16P-2.54-DC2, 2x8-Pin, Pitch 2.54mm

2,700 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 16Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng IDC DC2 Header 14Pin 2.54 Chân Thẳng

P/N: 14P-2.54-DC2, 2x7-Pin, Pitch 2.54mm

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 14Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng IDC DC2 Header 10Pin 2.54 Chân Thẳng

P/N: 10P-2.54-DC2, 2x5-Pin, Pitch 2.54mm

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC DC2 Header 10Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng IDC 6P 2.54

P/N: 6P-2.54-IDC, 2x3Pin, 2.54mm, 1A

1,500 đ/Cái

Còn: 114 Cái

Cổng IDC 6P 2.54

Cổng IDC 8P 2.54

P/N: 8P-2.54-IDC, 2x4Pin, 2.54mm, 1A

1,700 đ/Cái

Còn: 898 Cái

Cổng IDC 8P 2.54

Cổng IDC 12P 2.54

P/N: 12P-2.54-IDC, 2x6Pin, 2.54mm, 1A

1,900 đ/Cái

Còn: 988 Cái

Cổng IDC 12P 2.54

Cổng IDC 10P 2.54

P/N: 10P-2.54-IDC, 2x5Pin, 2.54mm, 1A

1,900 đ/Cái

Còn: 1765 Cái

Cổng IDC 10P 2.54

Cổng IDC 14P 2.54

P/N: 14P-2.54-IDC, 2x7Pin, 2.54mm, 1A

2,100 đ/Cái

Còn: 966 Cái

Cổng IDC 14P 2.54

Cổng IDC 18P 2.54

P/N: 18P-2.54-IDC, 2x9Pin, 2.54mm, 1A

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cổng IDC 18P 2.54

Cổng IDC 16P 2.54

P/N: 16P-2.54-IDC, 2x8Pin, 2.54mm, 1A

2,100 đ/Cái

Còn: 494 Cái

Cổng IDC 16P 2.54

Cổng IDC 20P 2.54

P/N: 20P-2.54-IDC, 2x10Pin, 2.54mm, 1A

2,200 đ/Cái

Còn: 742 Cái

Cổng IDC 20P 2.54

Cổng IDC 24P 2.54

P/N: 24P-2.54-IDC, 2x12Pin, 2.54mm, 1A

2,400 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

Cổng IDC 24P 2.54

Cổng IDC 26P 2.54

P/N: 14P-2.54-IDC, 2x13Pin, 2.54mm, 1A

2,400 đ/Cái

Còn: 975 Cái

Cổng IDC 26P 2.54

Cổng IDC 30P 2.54

P/N: 30P-2.54-IDC, 2x15Pin, 2.54mm, 1A

2,500 đ/Cái

Còn: 960 Cái

Cổng IDC 30P 2.54

Cổng IDC 34P 2.54

P/N: 34P-2.54-IDC, 2x17Pin, 2.54mm, 1A

2,700 đ/Cái

Còn: 1119 Cái

Cổng IDC 34P 2.54

Cổng IDC 50P 2.54

P/N: 50P-2.54-IDC, 2x25Pin, 2.54mm, 1A

4,000 đ/Cái

Còn: 990 Cái

Cổng IDC 50P 2.54

IDC 40P 2.54 Màu Trắng

P/N: 40P-2.54-IDC, 2x20Pin, 2.54mm, 1A

9,000 đ/Cái

Còn: 300 Cái

IDC 40P 2.54 Màu Trắng

Cổng IDC 40P 2.54

P/N: 40P-2.54-IDC, 2x20Pin, 2.54mm, 1A

2,700 đ/Cái

Còn: 745 Cái

Cổng IDC 40P 2.54

IDC 64P 2.54 Màu Trắng

P/N: 64P-2.54-IDC, 2x32Pin, 2.54mm, 1A

10,500 đ/Cái

Còn: 96 Cái

IDC 64P 2.54 Màu Trắng

64P-2.54-IDC Đen

P/N: 64P-2.54-IDC, 2x32Pin, 2.54mm, 1A

5,900 đ/Cái

Còn: 66 Cái

64P-2.54-IDC Đen

Cổng IDC Header 6Pin 2.54 Chân Thẳng

P/N: 6P-2.54-DC3, 2x3-Pin, Pitch 2.54mm

1,300 đ/Cái

Còn: 1403 Cái

Cổng IDC Header 6Pin 2.54 Chân Thẳng

Cổng IDC Header 8Pin 2.54 Chân Thẳng

P/N: 8P-2.54-DC3, 2x4-Pin, Pitch 2.54mm

1,300 đ/Cái

Còn: 940 Cái

Cổng IDC Header 8Pin 2.54 Chân Thẳng
Thegioiic live support