Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

IDC Sockets, IDC Box Headers (42)

List_product List_gallery

6P-2.54-IDC

CONN SOCKET IDC 2x3 PIN, 2.54mm, 1A

Giá: 1,900 đ/Cái

Còn: 940 Cái

6P-2.54-IDC

10P-2.54-IDC

CONN SOCKET IDC 2x5 PIN, 2.54mm, 1A

Giá: 2,100 đ/Cái

Còn: 1044 Cái

10P-2.54-IDC

14P-2.54-IDC

CONN SOCKET IDC 2x7PIN, 2.54mm, 1A

Giá: 2,300 đ/Cái

Còn: 1293 Cái

14P-2.54-IDC

16P-2.54-IDC

CONN SOCKET IDC 2x8PIN, 2.54mm, 1A

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1071 Cái

16P-2.54-IDC

20P-2.54-IDC

CONN SOCKET IDC 2x10PIN, 2.54mm, 1A

Giá: 2,600 đ/Cái

Còn: 1395 Cái

20P-2.54-IDC

34P-2.54-IDC

CONN SOCKET IDC 2x17PIN, 2.54mm, 1A

Giá: 2,800 đ/Cái

Còn: 837 Cái

34P-2.54-IDC

40P-2.54-IDC

CONN SOCKET IDC 2x20PIN, 2.54mm, 1A

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 928 Cái

40P-2.54-IDC

64P-2.54-IDC

CONN SOCKET IDC 2x32PIN, 2.54mm, 1A

Giá: 8,500 đ/Cái

Còn: 100 Cái

64P-2.54-IDC

6P-2.54-DC3

2x3-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 1156 Cái

6P-2.54-DC3

8P-2.54-DC3

2x4-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 2,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

8P-2.54-DC3

10P-2.54-DC3

2x5-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 1782 Cái

10P-2.54-DC3

14P-2.54-DC3

2x7-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 2,200 đ/Cái

Còn: 854 Cái

14P-2.54-DC3

16P-2.54-DC3

2x8-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 2,400 đ/Cái

Hàng còn: 0

16P-2.54-DC3

20P-2.54-DC3

2x10-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 2,600 đ/Cái

Còn: 880 Cái

20P-2.54-DC3

24P-2.54-DC3

2x12-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 2,800 đ/Cái

Hàng còn: 0

24P-2.54-DC3

26P-2.54-DC3

2x13-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 2,800 đ/Cái

Hàng còn: 0

26P-2.54-DC3

30P-2.54-DC3

2x15-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

30P-2.54-DC3

34P-2.54-DC3

2x17-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 2,800 đ/Cái

Còn: 298 Cái

34P-2.54-DC3

40P-2.54-DC3

2x20-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 1137 Cái

40P-2.54-DC3

50P-2.54-DC3

2x25-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm

Giá: 4,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

50P-2.54-DC3

6P-2.54-L-DC3

2x3-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 2,200 đ/Cái

Còn: 967 Cái

6P-2.54-L-DC3

8P-2.54-L-DC3

2x4-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 2,600 đ/Cái

Hàng còn: 0

8P-2.54-L-DC3

10P-2.54-L-DC3

2x5-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 2,400 đ/Cái

Còn: 731 Cái

10P-2.54-L-DC3

14P-2.54-L-DC3

2x7-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 2,600 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

14P-2.54-L-DC3

16P-2.54-L-DC3

2x8-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 2,800 đ/Cái

Còn: 921 Cái

16P-2.54-L-DC3

20P-2.54-L-DC3

2x10-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 328 Cái

20P-2.54-L-DC3

30P-2.54-L-DC3

2x15-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 3,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

30P-2.54-L-DC3

34P-2.54-L-DC3

2x17-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 94 Cái

34P-2.54-L-DC3

40P-2.54-L-DC3

2x20-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

40P-2.54-L-DC3

50P-2.54-L-DC3

2x25-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle

Giá: 5,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

50P-2.54-L-DC3

10P-2.0-IDC

CONN SOCKET IDC 2x5 PIN, 2.0mm, 1A

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 409 Cái

10P-2.0-IDC

14P-2.0-IDC

CONN SOCKET IDC 2x7PIN, 2.0mm, 1A

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 1511 Cái

14P-2.0-IDC

16P-2.0-IDC

CONN SOCKET IDC 2x8PIN, 2.0mm, 1A

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 401 Cái

16P-2.0-IDC

20P-2.0-DC3

2x10 PIN Male Box Header, pitch 2.0mm

Giá: 2,800 đ/Cái

Còn: 339 Cái

20P-2.0-DC3

20P-2.0-IDC

CONN SOCKET IDC 2x10PIN, 2.0mm, 1A

Giá: 4,500 đ/Cái

Còn: 1747 Cái

20P-2.0-IDC

34P-2.0-IDC

CONN SOCKET IDC 2x17 PIN, 2.0mm, 1A

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 844 Cái

34P-2.0-IDC

40P-2.0-IDC

CONN SOCKET IDC 2x20PIN, 2.0mm, 1A

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 2812 Cái

40P-2.0-IDC

10P-2.0-DC3

2x5 Pin Male Box Headers, 2.0mm

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 1028 Cái

10P-2.0-DC3

16P-2.0-DC3

2x8 PIN Male Box Header, pitch 2.0mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

16P-2.0-DC3

30P-2.0-DC3

2x15 PIN Male Box Header, Pitch 2.0mm

Giá: 3,300 đ/Cái

Còn: 80 Cái

30P-2.0-DC3
Thegioiic-live-support