Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

IDC / Flat cable (18)

List_product List_gallery

Dây bẹ nhiều màu 40PIN

Dây bẹ 28AWG, 40PIN, 7 lõi đồng, 1.27MM

Giá : 23,000 đ/M

Còn : 69 M

Dây bẹ nhiều màu 40PIN

2.0MM-34PIN Flat cable

IDC/Flat cable, Pitch: 2.0mm, 34PIN

Giá : 15,000 đ/M

Còn : 49 M

2.0MM-34PIN Flat cable

2.0MM-16PIN Flat cable

IDC/Flat cable, Pitch: 2.0mm, 16PIN

Giá : 11,000 đ/M

Còn : 47 M

2.0MM-16PIN Flat cable

2.0MM-14PIN Flat cable

IDC/Flat cable, Pitch: 2.0mm, 14Pin

Giá : 9,000 đ/M

Còn : 11 M

2.0MM-14PIN Flat cable

2.0MM-10PIN Flat cable

IDC/Flat cable, Pitch: 2.0mm, 20Pin

Giá : 8,000 đ/M

Liên hệ đặt hàng

2.0MM-10PIN Flat cable

2.0MM-20PIN Flat cable

IDC/Flat cable, Pitch: 2.0mm, 20Pin

Giá : 14,000 đ/M

Còn : 197 M

2.0MM-20PIN Flat cable

2.0MM-40PIN Flat Cable

IDC/Flat cable, Pitch: 2.0mm, 40Pin

Giá : 18,000 đ/M

Còn : 166 M

2.0MM-40PIN Flat Cable

2.54MM-10PIN Flat cable

IDC/Flat cable, Pitch: 2.54mm, 10Pin

Giá : 8,000 đ/M

Còn : 61 M

2.54MM-10PIN Flat cable

2.54MM-20PIN Flat cable

IDC/Flat cable, Pitch: 2.54mm, 20Pin

Giá : 11,000 đ/M

Còn : 86 M

2.54MM-20PIN Flat cable

2.54MM-40PIN Flat cable

IDC/Flat cable, Pitch: 2.54mm, 40Pin

Giá : 14,000 đ/M

Còn : 480 M

2.54MM-40PIN Flat cable

2.54MM-40pin IDC cable

IDC flat cable, 2.54mm, 20x2 pin, Dài 20cm

Giá : 20,000 đ/Sợi

Còn : 94 Sợi

2.54MM-40pin IDC cable

2.54MM-20pin IDC cable

IDC flat cable, 2.54mm, 10x2 pin, Dài 20cm

Giá : 14,000 đ/Sợi

Còn : 90 Sợi

2.54MM-20pin IDC cable

2.0MM-10pin IDC cable

IDC flat cable, 2.0mm, 5x2 pin, Dài 20cm

Giá : 14,000 đ/Sợi

Còn : 92 Sợi

2.0MM-10pin IDC cable

2.0MM-20pin IDC cable

IDC flat cable, 2.0mm, 10x2 pin, Dài 20cm

Giá : 14,000 đ/Sợi

Còn : 98 Sợi

2.0MM-20pin IDC cable

2.0MM-34pin IDC cable

IDC flat cable, 2.0mm, 17x2 pin, Dài 20cm

Giá : 16,000 đ/Sợi

Còn : 93 Sợi

2.0MM-34pin IDC cable

2.0MM-30pin IDC cable

IDC flat cable, 2.0mm, 15x2 pin, Dài 20cm

Giá : 15,000 đ/Sợi

Còn : 96 Sợi

2.0MM-30pin IDC cable

2.0MM-40pin IDC cable

IDC flat cable, 2.0mm, 20x2 pin, Dài 20cm

Giá : 17,000 đ/Sợi

Còn : 93 Sợi

2.0MM-40pin IDC cable

2.0mm-16pin IDC cable

IDC flat cable, 2.0mm, 8x2 pin, Dài 20cm

Giá : 13,000 đ/Sợi

Liên hệ đặt hàng

2.0mm-16pin IDC cable
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support