Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

IC Sockets (25)

List_product List_gallery

ICS6

6 Pin IC Socket

Giá: 800 đ/Cái

Còn: 346 Cái

ICS6

ICS8

8 Pin IC Socket

Giá: 400 đ/Cái

Còn: 350 Cái

ICS8

ICS14

14 Pin IC Socket

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 422 Cái

ICS14

ICS16

16 Pin IC Socket

Giá: 900 đ/Cái

Còn: 127 Cái

ICS16

ICS18

18 Pin IC Socket

Giá: 800 đ/Cái

Còn: 90 Cái

ICS18

ICS20

20 Pin IC Socket

Giá: 900 đ/Cái

Còn: 493 Cái

ICS20

ICS22

22 Pin IC Socket

Giá: 1,100 đ/Cái

Hàng còn: 0

ICS22

ICS24

24 Pin IC Socket

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 148 Cái

ICS24

ICS24N

24 Pin Narrow IC Socket

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

ICS24N

ICS28

28 Pin IC Socket

Giá: 1,200 đ/Cái

Còn: 305 Cái

ICS28

ICS28N

28 Pin Narrow IC Socket

Giá: 1,200 đ/Cái

Còn: 443 Cái

ICS28N

ICS32

32 Pin IC Socket

Giá: 1,300 đ/Cái

Còn: 16 Cái

ICS32

ICS40

40 Pin IC Socket

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 500 Cái

ICS40

ICS8MT

8 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 955 Cái

ICS8MT

ICS14MT

14 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1500 Cái

ICS14MT

ICS16MT

16 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

ICS16MT

ICS18MT

18 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 500 Cái

ICS18MT

ICS20MT

20 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá: 4,500 đ/Cái

Còn: 1022 Cái

ICS20MT

ICS22MT

22 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá: 5,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

ICS22MT

ICS24MT

24 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá: 5,500 đ/Cái

Còn: 500 Cái

ICS24MT

ICS24NMT

24 Pin Narrow Machine Tooled IC Socket

Giá: 5,800 đ/Cái

Còn: 500 Cái

ICS24NMT

ICS28NMT

28 Pin Narrow Machine Tooled IC Socket

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 100 Cái

ICS28NMT

ICS28MT

28 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 500 Cái

ICS28MT

ICS32MT

32 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá: 6,500 đ/Cái

Còn: 195 Cái

ICS32MT

ICS40MT

40 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 500 Cái

ICS40MT
Thegioiic-live-support