Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

IC Sockets (24)

List_product List_gallery

ICS6

6 Pin IC Socket

Giá : 800 đ/Cái

Còn : 430 Cái

ICS6

ICS8

8 Pin IC Socket

Giá : 500 đ/Cái

Còn : 707 Cái

ICS8

ICS14

14 Pin IC Socket

Giá : 800 đ/Cái

Còn : 113 Cái

ICS14

ICS16

16 Pin IC Socket

Giá : 900 đ/Cái

Còn : 319 Cái

ICS16

ICS18

18 Pin IC Socket

Giá : 800 đ/Cái

Còn : 347 Cái

ICS18

ICS20

20 Pin IC Socket

Giá : 900 đ/Cái

Còn : 378 Cái

ICS20

ICS22

22 Pin IC Socket

Giá : 1,100 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ICS22

ICS24

24 Pin IC Socket

Giá : 1,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ICS24

ICS24N

24 Pin Narrow IC Socket

Giá : 1,000 đ/Cái

Còn : 450 Cái

ICS24N

ICS28

28 Pin IC Socket

Giá : 1,200 đ/Cái

Còn : 433 Cái

ICS28

ICS28N

28 Pin Narrow IC Socket

Giá : 1,200 đ/Cái

Còn : 505 Cái

ICS28N

ICS32

32 Pin IC Socket

Giá : 1,300 đ/Cái

Còn : 476 Cái

ICS32

ICS40

40 Pin IC Socket

Giá : 1,500 đ/Cái

Còn : 352 Cái

ICS40

ICS8MT

8 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá : 2,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ICS8MT

ICS14MT

14 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá : 3,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ICS14MT

ICS16MT

16 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá : 3,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ICS16MT

ICS18MT

18 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá : 4,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ICS18MT

ICS20MT

20 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá : 4,500 đ/Cái

Còn : 25 Cái

ICS20MT

ICS22MT

22 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá : 5,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ICS22MT

ICS24MT

24 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá : 5,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ICS24MT

ICS24NMT

24 Pin Narrow Machine Tooled IC Socket

Giá : 5,800 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ICS24NMT

ICS28MT

28 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá : 6,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ICS28MT

ICS32MT

32 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá : 6,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ICS32MT

ICS40MT

40 Pin Machine Tooled IC Socket

Giá : 6,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

ICS40MT
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support