Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

IC Socket Converter, Adapter (18)

List_product List_gallery

QFP64-DIP64 PCB Converter

PCB chuyển QFP64/QFN64 - DIP64 với pitch 0.5MM và 0.8MM

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

QFP64-DIP64 PCB Converter

Bộ 6 Socket Adapter TL866CS

TSOP32/TSOP40/TSOP48 Adapter TL866CS/TL866A USB eprom bios programmer for car

Giá: 629,000 đ/Bộ(6pcs)

Còn: 4 Bộ(6pcs)

Bộ 6 Socket Adapter TL866CS

TSOP56-DIP56 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ TSOP56 sang DIP65

Giá: 499,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

TSOP56-DIP56 Converter

PLCC32-DIP32 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ PLCC32 sang DIP32

Giá: 49,000 đ/Cái

Còn: 17 Cái

PLCC32-DIP32 Converter

SOP20-DIP20 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ SMD SOP20/16 sang DIP20/16, pitch 1.27MM

Giá: 129,000 đ/Cái

Còn: 32 Cái

SOP20-DIP20 Converter

QFP48-DIP48 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ TQFP48/LQFP48/QFP48 to DIP48

Giá: 399,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

QFP48-DIP48 Converter

QFP32-DIP32 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ TQFP32 sang DIP32

Giá: 379,000 đ/Cái

Còn: 2 Cái

QFP32-DIP32 Converter

PLCC20-DIP20 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ PLCC20 sang DIP20

Giá: 69,000 đ/Cái

Còn: 14 Cái

PLCC20-DIP20 Converter

PLCC44-DIP40 Converter

Bộ chuyển PLCC44 to DIP40

Giá: 79,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

PLCC44-DIP40 Converter

SOP44-DIP44 Converter

Bộ chuyển PSOP44/SOP44/SOIC44 to DIP44, 525mil

Giá: 219,000 đ/Cái

Còn: 19 Cái

SOP44-DIP44 Converter

SOP10-DIP10 PCB Converter

Đế PCB IC socket SSOP4-28-sang DIP

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 156 Cái

SOP10-DIP10 PCB Converter

SSOP28-DIP28 PCB Converter

Đế PCB IC socket SSOP 4-28 sang DIP28

Giá: 8,000 đ/Cái

Còn: 52 Cái

SSOP28-DIP28 PCB Converter

TSOP48-DIP48 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ TSOP48 sang DIP48, Xeltek Superpro

Giá: 399,000 đ/Cái

Còn: 18 Cái

TSOP48-DIP48 Converter

TQFP44-DIP40 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ TQFP44 sang DIP40

Giá: 399,000 đ/Cái

Còn: 4 Cái

TQFP44-DIP40 Converter

QFP32-DIP28 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ TQFP32 sang DIP28

Giá: 399,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

QFP32-DIP28 Converter

SOP28-DIP28 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ SMD SOIC/SOP28 sang DIP28

Giá: 249,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SOP28-DIP28 Converter

SOP16-DIP16 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ SMD SOP14/16 sang DIP14/16

Giá: 79,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SOP16-DIP16 Converter

SOP8-DIP8 Converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ SMD SOIC/SOP8 sang DIP8

Giá: 65,000 đ/Cái

Còn: 9 Cái

SOP8-DIP8 Converter
Thegioiic-live-support