Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

IC Socket Converter/Adapter (18)

List_product List_gallery

PCB QFP64-DIP64

PCB chuyển QFP64/QFN64 - DIP64 với pitch 0.5MM và 0.8MM

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

PCB QFP64-DIP64

Bộ 6 socket adapter TL866CS

TSOP32/TSOP40/TSOP48 Adapter TL866CS/TL866A USB eprom bios programmer for car

Giá: 789,000 đ/Cái

Còn: 4 Cái

Bộ 6 socket adapter TL866CS

TSOP56-DIP56 converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ TSOP56 sang DIP65

Giá: 599,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

TSOP56-DIP56 converter

PLCC32-DIP32 converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ PLCC32 sang DIP32

Giá: 79,000 đ/Cái

Còn: 9 Cái

PLCC32-DIP32 converter

SOP20-DIP20 converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ SMD SOP20/16 sang DIP20/16, pitch 1.27MM

Giá: 199,000 đ/Cái

Còn: 9 Cái

SOP20-DIP20 converter

QFP48-DIP48 converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ TQFP48/LQFP48/QFP48 to DIP48

Giá: 449,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

QFP48-DIP48 converter

QFP32-DIP32 converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ TQFP32 sang DIP32

Giá: 399,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

QFP32-DIP32 converter

PLCC20-DIP20 converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ PLCC20 sang DIP20

Giá: 85,000 đ/Cái

Còn: 14 Cái

PLCC20-DIP20 converter

PLCC44-DIP40 converter

Bộ chuyển PLCC44 to DIP40

Giá: 149,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

PLCC44-DIP40 converter

SOP44-DIP44 converter

Bộ chuyển PSOP44/SOP44/SOIC44 to DIP44, 525mil

Giá: 249,000 đ/Cái

Còn: 19 Cái

SOP44-DIP44 converter

PCB SOP10-DIP

Đế PCB IC socket SSOP4-28-sang DIP

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 181 Cái

PCB SOP10-DIP

PCB SSOP4-28-DIP

đế PCB IC socket SSOP4-28-sang DIP

Giá: 8,000 đ/Cái

Còn: 59 Cái

PCB SSOP4-28-DIP

TSOP48-DIP48 converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ TSOP48 sang DIP48, Xeltek Superpro

Giá: 399,000 đ/Cái

Còn: 19 Cái

TSOP48-DIP48 converter

TQFP44-DIP40 converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ TQFP44 sang DIP40

Giá: 499,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

TQFP44-DIP40 converter

QFP32-DIP28 converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ TQFP32 sang DIP28

Giá: 399,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

QFP32-DIP28 converter

SOP28-DIP28 converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ SMD SOIC/SOP28 sang DIP28

Giá: 249,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

SOP28-DIP28 converter

SOP16-DIP16 converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ SMD SOP14/16 sang DIP14/16

Giá: 99,000 đ/Cái

Còn: 1 Cái

SOP16-DIP16 converter

SOP8-DIP8 converter

Bộ chuyển đổi chân IC từ SMD SOIC/SOP8 sang DIP8

Giá: 69,000 đ/Cái

Còn: 16 Cái

SOP8-DIP8 converter
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support