Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

Horizontal and Vertical Trimpots (10)

List_product List_gallery

H-TRIM1K

1K 1/2W Miniature Horizontal Trimpot

Giá : 1,000 đ/Cái

Còn : 1143 Cái

H-TRIM1K

H-TRIM2K

2K 1/2W Miniature Horizontal Trimpot

Giá : 1,000 đ/Cái

Còn : 1150 Cái

H-TRIM2K

H-TRIM10K

10K 1/2W Miniature Horizontal Trimpot

Giá : 1,000 đ/Cái

Còn : 1526 Cái

H-TRIM10K

H-TRIM50K

50K 1/2W Miniature Horizontal Trimpot

Giá : 1,000 đ/Cái

Còn : 1275 Cái

H-TRIM50K

H-TRIM100K

100K 1/2W Miniature Horizontal Trimpot

Giá : 1,000 đ/Cái

Còn : 1314 Cái

H-TRIM100K

H-TRIM200K

200K 1/2W Miniature Horizontal Trimpot

Giá : 1,000 đ/Cái

Còn : 300 Cái

H-TRIM200K

V-TRIM1K

1K, 0.1W, +-10%, Vertical Trimmer Potentiometer, Taiwan

Giá : 1,500 đ/Cái

Còn : 480 Cái

V-TRIM1K

V-TRIM10K

10K, 0.1W, +-10%, Vertical Trimmer Potentiometer, Taiwan

Giá : 1,500 đ/Cái

Còn : 394 Cái

V-TRIM10K

V-TRIM50K

50K, 0.1W, +-10%, Vertical Trimmer Potentiometer, Taiwan

Giá : 1,500 đ/Cái

Còn : 271 Cái

V-TRIM50K

V-TRIM100K

100K, 0.1W, +-10%, Vertical Trimmer Potentiometer, Taiwan

Giá : 1,500 đ/Cái

Còn : 500 Cái

V-TRIM100K
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support