Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Hộp Pin (25)

List_product List_gallery

8-AA-BH

Hộp pin 8xAA và jack DC

Giá: 14,000 đ/Hộp

Còn: 100 Hộp

8-AA-BH

4-AA-BH-V3

Hộp pin 4xAA có nắp đậy, công tắc On/Off và jack DC

Giá: 20,000 đ/Hộp

Còn: 100 Hộp

4-AA-BH-V3

2-AAA-BH-V2

Hộp pin 2xAAA có nắp đậy và công tắc On/Off

Giá: 8,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

2-AAA-BH-V2

4-18650-BH-V2

Hộp pin 4x18650, hàn PCB

Giá: 25,000 đ/Hộp

Còn: 99 Hộp

4-18650-BH-V2

3-18650-BH-V2

Hộp pin 3x18650, hàn PCB

Giá: 20,000 đ/Hộp

Còn: 100 Hộp

3-18650-BH-V2

2-18650-BH-V2

Hộp pin 2x18650, hàn PCB

Giá: 15,000 đ/Hộp

Còn: 100 Hộp

2-18650-BH-V2

1-18650-BH-V2

Hộp pin 1x18650, hàn PCB

Giá: 8,000 đ/Hộp

Còn: 200 Hộp

1-18650-BH-V2

9V-BH-V5

Hộp pin 1x9V có nắp đậy và công tắc On/Off

Giá: 18,000 đ/Hộp

Còn: 100 Hộp

9V-BH-V5

1-AA-BH

Hộp pin 1xAA

Giá: 4,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

1-AA-BH

2-AA-BH

Hộp pin 2xAA

Giá: 5,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

2-AA-BH

3-AA-BH

Hộp pin 3xAA

Giá: 6,000 đ/Hộp

Còn: 300 Hộp

3-AA-BH

4-AA-BH

Hộp pin 4xAA

Giá: 9,000 đ/Hộp

Còn: 400 Hộp

4-AA-BH

4-AA-BH-V3

Hộp pin 4xAA

Giá: 9,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

4-AA-BH-V3

2-AA-BH-V2

Hộp pin 2xAA có nắp đậy và công tắc On/Off

Giá: 8,000 đ/Hộp

Còn: 200 Hộp

2-AA-BH-V2

4-AA-BH-V2

Hộp pin 4xAA có nắp đậy và công tắc On/Off

Giá: 13,000 đ/Hộp

Còn: 44 Hộp

4-AA-BH-V2

2-AAA-BH

Hộp pin 2xAAA

Giá: 5,000 đ/Hộp

Còn: 500 Hộp

2-AAA-BH

4-AAA-BH

Hộp pin 4xAAA

Giá: 10,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

4-AAA-BH

1-18650-BH

Hộp pin đựng 1 viên pin 18650 3.7V

Giá: 8,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

1-18650-BH

2-18650-BH

Hộp pin đựng 2 viên pin 18650 3.7V

Giá: 10,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

2-18650-BH

3-18650-BH

Hộp pin đựng 3 viên pin 18650 3.7V

Giá: 15,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

3-18650-BH

4-18650-BH

Hộp pin đựng 4 viên pin 18650 3.7V

Giá: 15,000 đ/Hộp

Còn: 100 Hộp

4-18650-BH

9V-BH-V1

Hộp chuyển đổi từ Pin9V ra đầu DC 5.2x2.1 MM

Giá: 10,000 đ/Hộp

Còn: 200 Hộp

9V-BH-V1

9V-BH-V2

Hộp đựng PIN 1x9V

Giá: 6,500 đ/Hộp

Còn: 51 Hộp

9V-BH-V2

9V-BH-V3

Dây chuyển đổi Pin 9V ra đầu DC 5.2x2.1mm, dài 13.5cm

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 300 Cái

9V-BH-V3

9V-BH-V4

Đế cắm pin vuông 9V, dài 15cm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 5871 Cái

9V-BH-V4
Thegioiic-live-support