Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Hộp Nhựa Kỹ Thuật (35)

List_product List_gallery

Hộp Nhựa 115X90X55

Hộp nhựa kích thước dài 115 x rộng 90 x cao 55mm

Giá: 29,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp Nhựa 115X90X55

Hộp Nhựa 160X130X48

Hộp nhựa kích thước dài 160 x rộng 130 x cao 48 MM

Giá: 219,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp Nhựa 160X130X48

Hộp Nhựa 96X50X23

Hộp nhựa kích thước dài 96 x rộng 50 x cao 23 MM

Giá: 39,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp Nhựa 96X50X23

Hộp Nhựa 115X90X40

Hộp nhựa kích thước dài 115 x rộng 90 x cao 40 MM

Giá: 65,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp Nhựa 115X90X40

Hộp nhựa A39

Hộp nhựa A39

Giá: 89,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhựa A39

Hộp nhựa 88X55X44

Hộp nhựa kích thước dài 88 x rộng 55 x cao 44 MM

Giá: 29,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhựa 88X55X44

Hộp Nhựa 145X90X40

Hộp nhựa kích thước dài 145 x rộng 90 x cao 40 MM

Giá: 36,000 đ/Hộp

Còn: 86 Hộp

Hộp Nhựa 145X90X40

Hộp Nhựa 115X90X72

Hộp nhựa kích thước dài 115 x rộng 90 x cao 72 MM

Giá: 75,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp Nhựa 115X90X72

Hộp Nhựa 165X80X30

Hộp nhựa kích thước dài 165 x rộng 80 x cao 30 MM

Giá: 119,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp Nhựa 165X80X30

Hộp Nhựa RFID 110X80X25

Hộp nhựa kích thước dài 110 x rộng 80 x cao 25 MM

Giá: 59,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp Nhựa RFID 110X80X25

Hộp Nhựa 86X86X22

Hộp nhựa kích thước dài 86 x rộng 86 x cao 22 MM

Giá: 79,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp Nhựa 86X86X22

Hộp Nhựa RFID 128X86X26

Hộp nhựa kích thước dài 128 x rộng 86 x cao 26 MM

Giá: 89,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp Nhựa RFID 128X86X26

Hộp Nhựa RFID 142x100x31

Hộp nhựa kích thước dài 142 x rộng 100 x cao 31 MM

Giá: 69,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp Nhựa RFID 142x100x31

Hộp nhựa 72X42X19

Hộp nhựa kích thước dài 72 x rộng 42 x cao 19 MM

Giá: 69,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhựa 72X42X19

Hộp nhựa RFID 130x80x24

Hộp nhựa kích thước dài 130 x rộng 80 x cao 24 MM

Giá: 135,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhựa RFID 130x80x24

Hộp nhựa RFID 105X70X12

Hộp nhựa kích thước dài 105 x rộng 70 x cao 12 MM

Giá: 40,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhựa RFID 105X70X12

Hộp Nhựa RFID 150X90X35

Hộp nhựa kích thước dài 150 x 90 x 35 MM

Giá: 115,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp Nhựa RFID 150X90X35

Hộp Nhựa 55X35X15

Hộp nhựa kích thước dài 55 x rộng 35 x cao 15 MM

Giá: 8,500 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp Nhựa 55X35X15

Hộp nhựa RFID 124X98X29

Hộp nhựa kích thước (DxRxC) 124x98x29 MM

Giá: 42,000 đ/Hộp

Còn: 56 Hộp

Hộp nhựa RFID 124X98X29

Hộp nhựa 100X68X50

Hộp nhựa kích thước (DxRxC) 100x68x50 MM

Giá: 29,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhựa 100X68X50

Hộp nhựa 80X52X35

Hộp nhựa kích thước (DxRxC) 80x52x35 MM

Giá: 26,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhựa 80X52X35

Hộp Nhựa 70X45X30

Hộp nhựa kích thước (DxRxC) 70x45x30 MM

Giá: 10,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp Nhựa 70X45X30

Hộp nhựa 163*102*50mm

Hộp nhựa LCD12864, kích thước bì 163*102*50MM

Giá: 95,000 đ/Hộp

Còn: 29 Hộp

Hộp nhựa 163*102*50mm

Hộp nhựa 65X38X22

Hộp nhựa kích thước (DxRxC) 65x38x22 MM

Giá: 9,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhựa 65X38X22

Hộp nhựa 85x58x33

Hộp nhựa kích thước (DxRxC) 85x58x33 MM

Giá: 25,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhựa 85x58x33

Hộp nhựa S-158x90x46

Hộp nhựa kích thước (DxRxC) 158x90x46 MM

Giá: 55,000 đ/Hộp

Còn: 42 Hộp

Hộp nhựa S-158x90x46

Hộp nhôm 78x24

Kích thước (DxRxC). Dài không giới hạn x Rộng 78 x Cao 24MM

Giá: 95,000 đ/100MM

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 78x24

Hộp nhựa LCD 7.0inch

Hộp nhựa LCD 7.0inch, kích thước bì 210*150*50 mm

Giá: 249,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhựa LCD 7.0inch

Hộp nhựa 134x69x25

Hộp nhựa kích thước 134x69x25 MM

Giá: 45,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhựa 134x69x25

Hộp nhựa LCD 5.0inch

Kích thước bì 180*130*60MM

Giá: 179,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhựa LCD 5.0inch

Hộp nhựa LCD 4.3inch

Hộp nhựa LCD 4.3inch, kích thước bì 160*100*30MM

Giá: 85,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhựa LCD 4.3inch

Hộp nhựa LCD 19264

Hộp nhựa LCD12864, kích thước bì 163*102*50MM

Giá: 85,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhựa LCD 19264

Hộp nhựa LCD 12864

Hôp nhựa LCD12864, kích thước bì 163*102*50MM

Giá: 95,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhựa LCD 12864

Hộp nhựa 158x90x65

Hộp nhựa kích thước 158x90x65 MM

Giá: 80,000 đ/Hộp

Còn: 38 Hộp

Hộp nhựa 158x90x65

Hộp nhựa 125x80x35

Hộp nhựa kích thước 125x80x35 MM

Giá: 45,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhựa 125x80x35
Thegioiic-live-support