Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
5MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=5mm
0 đ/Thanh
4MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=4mm
14,600 đ/Thanh
3006 Đế Pin Inox CR2430
Đế pin CR2430, inox
1,800 đ/Cái
Đế Pin Inox CR2032
Chất liệu inox
800 đ/Cái
Connector Đế Pin AA V9
Chất liệu inox
500 đ/Bộ
Connector Đế Pin AA V8
Chất liệu inox
800 đ/Bộ
SG92R Động Cơ Servo
Nguồn: 4.2-6VDC, 9g servo, 2.5KG.CM
57,000 đ/Cái
Đế Pin 1x18650 Shiled
Nguồn: 5-8VDC, dòng sạc: 0.5A, size: 98x29mm
57,000 đ/Cái

Hộp Nhôm Kỹ Thuật (65)

List product List gallery

Hộp Nhôm 64x23x75

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 64 x Cao 23 x Dài 75

65,000 đ/Cái

Còn: 43 Cái

Hộp Nhôm 64x23x75

Hộp Nhôm 139x41x170

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 139x41x170 mm

199,000 đ/Cái

Hết hàng

Hộp Nhôm 139x41x170

Hộp Nhôm 234x80x250

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 234x80x250 mm

679,000 đ/Cái

Hết hàng

Hộp Nhôm 234x80x250

Hộp Nhôm 132x39x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 132x39x150 mm

195,000 đ/Cái

Hết hàng

Hộp Nhôm 132x39x150

Hộp Nhôm 40x25x80

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 41x25x80 mm

65,000 đ/Cái

Hết hàng

Hộp Nhôm 40x25x80

Hộp Nhôm 181x48x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 181x48x150 mm

239,000 đ/Cái

Hết hàng

Hộp Nhôm 181x48x150

Hộp Nhôm 45x19x60

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 45x19x60 mm

69,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 45x19x60

Hộp Nhôm 55x30x100

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 55x30x100 mm

85,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 55x30x100

Hộp Nhôm 120x45x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 120x45x150 mm

189,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 120x45x150

Hộp Nhôm 69x27x100

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 69x27x100 mm

85,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 69x27x100

Hộp Nhôm 106x55x100

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 106x55x100 mm

149,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 106x55x100

Hộp Nhôm 74x29x100

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 74x29x100 mm

95,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 74x29x100

Hộp Nhôm 88x38x120

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 88x38x120 mm

149,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 88x38x120

Hộp Nhôm 64x24x70

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 64x24x70 mm

69,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 64x24x70

Hộp Nhôm 137x72x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 137x72x150 mm

189,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 137x72x150

Hộp Nhôm 85x46x130

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 85x46x130 mm

129,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 85x46x130

Hộp Nhôm 58x25x85

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 58x25x85 mm

69,000 đ/Hộp

Còn: 56 Hộp

Hộp Nhôm 58x25x85

Hộp Nhôm 49x25x85

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 49x25x85 mm

72,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 49x25x85

Hộp Nhôm 120x72x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 120x72x150 mm

189,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 120x72x150

Hộp Nhôm 120x49x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 120x49x150 mm

195,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 120x49x150

Hộp Nhôm 122x45x140

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 122x45x140 mm

149,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 122x45x140

Hộp Nhôm 50x35x80

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 50x35x80 mm

69,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 50x35x80

Hộp Nhôm 166x80x130

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 166x80x130 mm

279,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 166x80x130

Hộp Nhôm 77x46x150

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 77x46x150 mm

149,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 77x46x150

Hộp Nhôm 161x71x200

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 161 x Cao 71 x Dài 200

245,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 161x71x200

Hộp Nhôm 66x64x100

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 66 x Cao 64 x Dài 100

75,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 66x64x100

Hộp Nhôm 61x13x85

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 61 x Cao 13 x Dài 85

64,000 đ/Hộp

Còn: 48 Hộp

Hộp Nhôm 61x13x85

Hộp Nhôm 88x30x130

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 88 x Cao 30 x Dài 130

99,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 88x30x130

Hộp Nhôm 100x42x155

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 100 x Cao 42 x Dài 155

115,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 100x42x155

Hộp Nhôm 76x27x100-V2

Kích thước (Rộng x Cao x Dài)mm: 76x27x100

75,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 76x27x100-V2

Hộp Nhôm 76x27x100

Kích thước (Rộng x Cao x Dài)mm: 76x27x100

68,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 76x27x100

Hộp Nhôm 76x35x140

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 76x35x140 mm

85,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 76x35x140

Hộp Nhôm 50x31x65

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 50x31x65 mm

69,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 50x31x65

Hộp Nhôm 65x35x100

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 65x35x100 mm

79,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 65x35x100

Hộp Nhôm 80X24x90

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 80X24x90 mm

89,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 80X24x90

Hộp Nhôm 64x24x75

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 64x24x75 mm

85,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 64x24x75

Hộp Nhôm 64X24x110

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 64X24x110 mm

89,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 64X24x110

Hộp Nhôm 64x35x100

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 64x35x100 mm

129,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 64x35x100

Hộp Nhôm 97x40x120

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 97x40x120 mm

119,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 97x40x120

Hộp Nhôm 104x28x120

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 104x28x120 mm

99,000 đ/Hộp

Hết hàng

Hộp Nhôm 104x28x120
Thegioiic live support