Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Hộp Nhôm kỹ thuật (36)

List_product List_gallery

Hộp nhôm 100x76x27-V2

Kích thước (DxRxC) Dài 100 x Rộng 76 x Cao 27MM

Giá: 75,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 100x76x27-V2

Hộp nhôm 100x76x27

Kích thước (DxRxC) Dài 100 x Rộng 76 x Cao 27MM

Giá: 68,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 100x76x27

Hộp nhôm 140x76x35

Kích thước (DxRxC) Dài 140 x Rộng 75 x Cao 35MM

Giá: 85,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 140x76x35

Hộp nhôm 65x50x31

Kích thước (DxRxC) Dài 65 x Rộng 50 x Cao 31MM

Giá: 69,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 65x50x31

Hộp nhôm 100x65x35

Kích thước (DxRxC) Dài 100 x Rộng 65 x Cao 35MM

Giá: 79,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 100x65x35

Hộp nhôm 90x80X24

Kích thước (DxRxC) Dài 90 x Rộng 80 x Cao 24MM

Giá: 89,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 90x80X24

Hộp nhôm 75X64X24

Kích thước (DxRxC) Dài 75 x Rộng 64 x Cao 24MM

Giá: 85,000 đ/Hộp

Còn: 35 Hộp

Hộp nhôm 75X64X24

Hộp nhôm 110X64X24

Kích thước (DxRxC) Dài 110 x Rộng 64 x Cao 24MM

Giá: 89,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 110X64X24

Hộp nhôm 100X64X35

Kích thước (DxRxC) Dài 100 x Rộng 64 x Cao 35MM

Giá: 129,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 100X64X35

Hộp nhôm 120X97X40

Kích thước (DxRxC) Dài 120 x Rộng 97 x Cao 40MM

Giá: 119,000 đ/Hộp

Còn: 11 Hộp

Hộp nhôm 120X97X40

Hộp nhôm 120X104X28

Kích thước (DxRxC) Dài 120 x Rộng 104 x Cao 28 MM

Giá: 99,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 120X104X28

Hộp nhôm 80X64X26

Kích thước (DxRxC) Dài 80 x Rộng 64 x Cao 26 MM

Giá: 89,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 80X64X26

Hộp nhôm 90X67X30

Kích thước (DxRxC) Dài 90 x Rộng 67 x Cao 30 MM

Giá: 88,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 90X67X30

Hộp nhôm 300X445X132

Kích thước (DxRxC) Dài 300 x Rộng 445 x Cao 132 MM

Giá: 2,150,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 300X445X132

Hộp nhôm 100X66X27

Kích thước (DxRxC) Dài 100 x Rộng 66 x Cao 27 MM

Giá: 139,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 100X66X27

Hộp nhôm 86X64X26

Kích thước (DxRxC) Dài 86 x Rộng 64 x Cao 26 MM

Giá: 129,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 86X64X26

Hộp nhôm 120X100X26

Kích thước (DxRxC) Dài 120 x Rộng 100 x Cao 26 MM

Giá: 139,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 120X100X26

Hộp nhôm 73X58X13

Kích thước (DxRxC) Dài 73 x Rộng 58 x Cao 13 MM

Giá: 79,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 73X58X13

Hộp nhôm 130X97X41

Kích thước (DxRxC) Dài 130 x Rộng 97 x Cao 41 MM

Giá: 139,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 130X97X41

Hộp nhôm 150x129x29

Kích thước (DxRxC) Dài 150 x Rộng 129 x Cao 29 MM

Giá: 139,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 150x129x29

Hộp nhôm 150x229x35

Kích thước (DxRxC) Dài 150 x Rộng 229 x Cao 35 MM

Giá: 299,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 150x229x35

Hộp nhôm 155x155x32

Kích thước (DxRxC) Dài 155 x Rộng 155 x Cao 32 MM

Giá: 159,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 155x155x32

Hộp nhôm 100x147x41

Kích thước (DxRxC) Dài 100 x Rộng 147 x Cao 41 MM

Giá: 115,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 100x147x41

Hộp nhôm 130x165x52

Kích thước (DxRxC) Dài 130 x Rộng 165 x Cao 52MM

Giá: 199,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 130x165x52

Hộp nhôm 80x76x24

Kích thước (DxRxC) Dài 80 x Rộng 76 x Cao 24MM

Giá: 85,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 80x76x24

Hộp nhôm 100x70x32MM

Kích thước (DxRxC) Dài 100 x Rộng 70 x Cao 32MM

Giá: 79,000 đ/Hộp

Còn: 65 Hộp

Hộp nhôm 100x70x32MM

Hộp nhôm 200x147x61

Kích thước (DxRxC). Dài 200 x Rộng 147 x Cao 61MM

Giá: 205,000 đ/Hộp

Còn: 65 Hộp

Hộp nhôm 200x147x61

Hộp nhôm 100x80x37.5 MM

Kích thước (DxRxC). Dài 100 x Rộng 80 x Cao 37.5MM

Giá: 99,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 100x80x37.5 MM

Hộp nhôm 100×66×27

Kích thước (DxRxC). Dài 100 x Rộng 66 x Cao 27MM

Giá: 79,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 100×66×27

Hộp nhôm 100x108x26

Kích thước (DxRxC). Dài 100 x Rộng 108 x Cao26MM

Giá: 109,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 100x108x26

Hộp nhôm 155x147x61

Kích thước (DxRxC). Dài 155 x Rộng 147 x Cao 61MM

Giá: 149,000 đ/Hộp

Còn: 45 Hộp

Hộp nhôm 155x147x61

Hộp nhôm 80x55x30

Kích thước (DxRxC). Dài 80 x Rộng 55 x Cao 30MM

Giá: 85,000 đ/Hộp

Còn: 98 Hộp

Hộp nhôm 80x55x30

Hộp nhôm 40x25

Kích thước (DxRxC) Dài không giới hạn x Rộng 40 x Cao 25MM

Giá: 89,000 đ/100MM dài

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 40x25

Hộp nhôm 100x75x38

Hộp nhôm kích thước (DxRxC) 100x75x38 mm

Giá: 95,000 đ/Hộp

Còn: 191 Hộp

Hộp nhôm 100x75x38

Hộp nhôm 100x89x59

Hộp nhôm kích thước (DxRxC) 100x89.6x59.2 MM

Giá: 95,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 100x89x59

Hộp nhôm 100x75x56

Hộp nhôm kích thước (DxRxC) 100x75x56 MM

Giá: 89,000 đ/Hộp

Hàng còn: 0

Hộp nhôm 100x75x56
Thegioiic-live-support