Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

High Power LED (31)

List_product List_gallery

1WLED-CW

LED Luxeon 1W, màu trắng lạnh, độ sáng: 100-110LM

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 856 Cái

1WLED-CW

1WLED-WW

LED Luxeon 1W, màu trắng ấm, độ sáng: 100-110LM

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 1070 Cái

1WLED-WW

1WLED-RE

LED Luxeon 1W, màu đỏ, độ sáng: 100-110LM

Giá: 4,500 đ/Cái

Còn: 833 Cái

1WLED-RE

1WLED-YL

LED Luxeon 1W, màu vàng, độ sáng: 100-110LM

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1WLED-YL

1WLED-BL

LED Luxeon 1W, màu xanh dương, độ sáng: 100-110LM

Giá: 4,500 đ/Cái

Còn: 490 Cái

1WLED-BL

1WLED-GR

LED Luxeon 1W, màu xanh lá, độ sáng: 100-110LM

Giá: 7,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1WLED-GR

1WLED-PK

LED Luxeon 1W, màu hồng, độ sáng: 100-110LM

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

1WLED-PK

Led 1W RGB

LED Luxeon 1W RGB, đỏ xanh lá xanh dương, độ sáng: 100-110LM

Giá: 18,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Led 1W RGB

Led 3W RGB

Led 3W RGB với 3 màu Đỏ, Xanh lá và xanh dương

Giá: 18,000 đ/Cái

Còn: 422 Cái

Led 3W RGB

3WLED-CW

LED Luxeon 3W, màu trắng lạnh, độ sáng: 180-220LM

Giá: 6,500 đ/Cái

Còn: 764 Cái

3WLED-CW

3WLED-WW

LED Luxeon 3W, màu trắng ấm, độ sáng: 180-220LM

Giá: 5,500 đ/Cái

Còn: 497 Cái

3WLED-WW

3WLED-RE

LED Luxeon 3W, màu đỏ, độ sáng: 180-200LM

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 492 Cái

3WLED-RE

3WLED-YL

LED Luxeon 3W, màu vàng, độ sáng: 180-200LM

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 496 Cái

3WLED-YL

3WLED-BL

LED Luxeon 3W, màu xanh dương, độ sáng: 180-200LM

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 494 Cái

3WLED-BL

3WLED-GR

LED Luxeon 3W, màu xanh, độ sáng: 180-200LM

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 496 Cái

3WLED-GR

CW-3535-3W

Trắng lạnh 6500K 122lm, 3W, 2.9V, Water Clear, size 3.45x3.45x2.0

Giá: 14,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

CW-3535-3W

WW-3535-3W

Trắng ấm 3000K 93.9lm, 3W, 2.9V, Water Clear, size 3.45x3.45x2.0

Giá: 14,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

WW-3535-3W

RE-3535-3W

Đỏ 2900K 91.9lm, 3W, 2.9V, Water Clear, size 3.45x3.45x2.0

Giá: 19,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

RE-3535-3W

YL-3535-3W

Vàng 2800K 89lm, 3W, 2.9V, Water Clear, size 3.45x3.45x2.0

Giá: 19,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

YL-3535-3W

BL-3535-3W

Xanh dương 2700K 88lm, 3W, 2.9V, Water Clear, size 3.45x3.45x2.0

Giá: 19,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

BL-3535-3W

GR-3535-3W

Xanh lá 3200K 88lm, 3W, 2.9V, Water Clear, size 3.45x3.45x2.0mm

Giá: 24,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

GR-3535-3W

10W-CW COB LED

Số chip LED 3x3, Ánh sáng trắng, góc chiếu: 90°, 9-12VDC

Giá: 35,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

10W-CW COB LED

10W-WW COB LED

Số chip LED 3x3, ánh sáng trắng ấm, góc chiếu: 90°, 9-12VDC

Giá: 35,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

10W-WW COB LED

20W-CW COB LED

Số chip LED 2x10, ánh sáng trắng, góc chiếu: 90°, 30-32VDC

Giá: 69,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

20W-CW COB LED

20W-WW COB LED

Số chip LED 2x10, ánh sáng trắng ấm, góc chiếu: 90°, 30-32VDC

Giá: 69,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

20W-WW COB LED

30W-CW COB LED

Số chip LED 3x10, ánh sáng trắng, góc chiếu: 90°, 30-32VDC

Giá: 95,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

30W-CW COB LED

30W-WW COB LED

Số chip LED 3x10, ánh sáng trắng ấm, góc chiếu: 90°, 30-32VDC

Giá: 95,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

30W-WW COB LED

50W-CW COB LED

Số chip LED 5x10, ánh sáng trắng, góc chiếu: 90°, 30-32VDC

Giá: 155,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

50W-CW COB LED

50W-WW COB LED

Số chip LED 5x10, ánh sáng trắng ấm, góc chiếu: 90°, 30-32VDC

Giá: 155,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

50W-WW COB LED

100W-CW COB LED

Số chip LED 10x10, ánh sáng trắng, góc chiếu: 90°, 30-32VDC

Giá: 399,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

100W-CW COB LED

100W-WW COB LED

Số chip LED 10x10, ánh sáng trắng ấm, góc chiếu: 90°, 30-32VDC

Giá: 399,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

100W-WW COB LED
Thegioiic-live-support