Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
700XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1778.00mm, 350 Răng, Rộng 10mm
0 đ/Cái
670XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1701.80mm, 335 Răng, Rộng 10mm
139,000 đ/Cái
630XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1600.20mm, 315 Răng, Rộng 10mm
133,000 đ/Cái
450XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1143.00mm, 225 Răng, Rộng 10mm
97,000 đ/Cái
400XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1016.90mm, 200 Răng, Rộng 10mm
87,000 đ/Cái
390XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 990.60mm, 195 Răng, Rộng 10mm
85,000 đ/Cái
Pin CR1632 Panasonic
Pin lithium Panasonic 3V; 140mAh
55,000 đ/Cái
380XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 965.20mm, 190 Răng, Rộng 10mm
83,000 đ/Cái

HDMI Connectors (4)

List product List gallery

Mini HDMI Connector

Mini HDMI Connector, Male, With PCB, Ni Plating

Giá: 14,000 đ/Cái

Hết hàng

Mini HDMI Connector

Mini HDMI Female C-Type Connector

19Pin Mini HDMI Female Connector, SMT C-Type

Giá: 8,000 đ/Cái

Hết hàng

Mini HDMI Female C-Type Connector

Female HDMI-A-180 Connector

Female HDMI-A-180 Connector, 19Pin

Giá: 8,000 đ/Cái

Hết hàng

Female HDMI-A-180 Connector

Mini HDMI Female A-Type Connector

19Pin Mini HDMI Female Connector, SMT A-Type

Giá: 8,000 đ/Cái

Còn: 346 Cái

Mini HDMI Female A-Type Connector
Thegioiic live support