Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem
Trang Chủ > Sản Phẩm > Thạch Anh / Crystals / Oscillators > Crystals >

HC49/US SMD Crystals Oscillators

HC49/US SMD Crystals Oscillators (29)

List_product List_gallery

4.897MHz Crystal HC49 SMD

C49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 450 Cái

4.897MHz Crystal HC49 SMD

3.58MHz Crystal HC49 SMD

HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 14 Cái

3.58MHz Crystal HC49 SMD

4.332MHz Crystal HC49 SMD

HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 967 Cái

4.332MHz Crystal HC49 SMD

4.9152MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 49 Cái

4.9152MHz Crystal HC49 SMD

3.5790Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 74 Cái

3.5790Mhz Crystal HC49 SMD

4Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 470 Cái

4Mhz Crystal HC49 SMD

7.3728Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 49 Cái

7.3728Mhz Crystal HC49 SMD

8Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 2,200 đ/Cái

Còn : 841 Cái

8Mhz Crystal HC49 SMD

10Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 681 Cái

10Mhz Crystal HC49 SMD

11.0592Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 160 Cái

11.0592Mhz Crystal HC49 SMD

12Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 2,200 đ/Cái

Còn : 268 Cái

12Mhz Crystal HC49 SMD

12.288Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 66 Cái

12.288Mhz Crystal HC49 SMD

13.56MHz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 436 Cái

13.56MHz Crystal HC49 SMD

13.824Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 225 Cái

13.824Mhz Crystal HC49 SMD

14.318Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 82 Cái

14.318Mhz Crystal HC49 SMD

14.745Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 175 Cái

14.745Mhz Crystal HC49 SMD

16Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 2,200 đ/Cái

Còn : 396 Cái

16Mhz Crystal HC49 SMD

16.384Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 311 Cái

16.384Mhz Crystal HC49 SMD

18Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 500 Cái

18Mhz Crystal HC49 SMD

18.432Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 92 Cái

18.432Mhz Crystal HC49 SMD

20Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 863 Cái

20Mhz Crystal HC49 SMD

20.5Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 93 Cái

20.5Mhz Crystal HC49 SMD

20.480Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 94 Cái

20.480Mhz Crystal HC49 SMD

22.118Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 95 Cái

22.118Mhz Crystal HC49 SMD

24Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 590 Cái

24Mhz Crystal HC49 SMD

24.576Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 92 Cái

24.576Mhz Crystal HC49 SMD

25Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 628 Cái

25Mhz Crystal HC49 SMD

26Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 2,600 đ/Cái

Còn : 44 Cái

26Mhz Crystal HC49 SMD

27Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá : 2,600 đ/Cái

Còn : 497 Cái

27Mhz Crystal HC49 SMD
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support