Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Trang Chủ > Sản Phẩm > Thạch Anh, Crystals, Oscillators > Crystals >

HC49/US SMD Crystals Oscillators

HC49/US SMD Crystals Oscillators (29)

List_product List_gallery

3.5790Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 75 Cái

3.5790Mhz Crystal HC49 SMD

3.58MHz Crystal HC49 SMD

HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 14 Cái

3.58MHz Crystal HC49 SMD

4Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 415 Cái

4Mhz Crystal HC49 SMD

4.332MHz Crystal HC49 SMD

HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 947 Cái

4.332MHz Crystal HC49 SMD

4.897MHz Crystal HC49 SMD

C49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 450 Cái

4.897MHz Crystal HC49 SMD

4.9152MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 49 Cái

4.9152MHz Crystal HC49 SMD

7.3728Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 49 Cái

7.3728Mhz Crystal HC49 SMD

8Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,200 đ/Cái

Còn: 662 Cái

8Mhz Crystal HC49 SMD

10Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 676 Cái

10Mhz Crystal HC49 SMD

11.0592Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 121 Cái

11.0592Mhz Crystal HC49 SMD

12Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,200 đ/Cái

Còn: 256 Cái

12Mhz Crystal HC49 SMD

12.288Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 53 Cái

12.288Mhz Crystal HC49 SMD

13.56MHz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 191 Cái

13.56MHz Crystal HC49 SMD

13.824Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 245 Cái

13.824Mhz Crystal HC49 SMD

14.318Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 78 Cái

14.318Mhz Crystal HC49 SMD

14.745Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 178 Cái

14.745Mhz Crystal HC49 SMD

16Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,200 đ/Cái

Còn: 626 Cái

16Mhz Crystal HC49 SMD

16.384Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 184 Cái

16.384Mhz Crystal HC49 SMD

18Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 500 Cái

18Mhz Crystal HC49 SMD

18.432Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 40 Cái

18.432Mhz Crystal HC49 SMD

20Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 865 Cái

20Mhz Crystal HC49 SMD

20.480Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 95 Cái

20.480Mhz Crystal HC49 SMD

20.5Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 93 Cái

20.5Mhz Crystal HC49 SMD

22.118Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 96 Cái

22.118Mhz Crystal HC49 SMD

24Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 544 Cái

24Mhz Crystal HC49 SMD

24.576Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 92 Cái

24.576Mhz Crystal HC49 SMD

25Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 654 Cái

25Mhz Crystal HC49 SMD

26Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,600 đ/Cái

Còn: 500 Cái

26Mhz Crystal HC49 SMD

27Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,600 đ/Cái

Còn: 680 Cái

27Mhz Crystal HC49 SMD
Thegioiic-live-support