Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
AD16-22SM Đèn Còi Báo
Red Flash Buzzer 12V,24V,36V,110V,220v,380V AC/DC <=20mA
0 đ/Cái
KCD4-3 Công Tắc
6 chân 16A 250VAC/ 20A 125VAC
8,000 đ/Cái
DS-227 Nút Nhấn Nhả
12mm Nút Nhấn Nhả 3A/125VAC 1.5A/250VAC
4,000 đ/Cái
16mm Nút Nhấn Thép Không Gỉ
1NO 3A/250VDC
21,000 đ/Cái
1uF 16V 0805
Tụ điện 1uF 16V 0805 (2012 Metric)
3,300 đ/Gói(10pcs)
Plato-107 Kìm Cắt
Kìm cắt dây, chân linh kiện 0.1mm, gọn nhẹ, độ cứng cao
29,000 đ/Cái
KCD4 Công Tắc
4 chân, AC 16A 250V, AC 20A 125V
11,000 đ/Cái
Trang Chủ > Sản Phẩm > Thạch Anh, Crystals, Oscillators > Crystals >

HC49/US SMD Crystals Oscillators

HC49/US SMD Crystals Oscillators (29)

List product List gallery

3.5790Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 75 Cái

3.5790Mhz Crystal HC49 SMD

3.58MHz Crystal HC49 SMD

HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 14 Cái

3.58MHz Crystal HC49 SMD

4Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 410 Cái

4Mhz Crystal HC49 SMD

4.332MHz Crystal HC49 SMD

HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 947 Cái

4.332MHz Crystal HC49 SMD

4.897MHz Crystal HC49 SMD

C49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 450 Cái

4.897MHz Crystal HC49 SMD

4.9152MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 49 Cái

4.9152MHz Crystal HC49 SMD

7.3728Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 49 Cái

7.3728Mhz Crystal HC49 SMD

8Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,200 đ/Cái

Còn: 622 Cái

8Mhz Crystal HC49 SMD

10Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 676 Cái

10Mhz Crystal HC49 SMD

11.0592Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

11.0592Mhz Crystal HC49 SMD

12Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,200 đ/Cái

Còn: 256 Cái

12Mhz Crystal HC49 SMD

12.288Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 51 Cái

12.288Mhz Crystal HC49 SMD

13.56MHz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 191 Cái

13.56MHz Crystal HC49 SMD

13.824Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 245 Cái

13.824Mhz Crystal HC49 SMD

14.318Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 78 Cái

14.318Mhz Crystal HC49 SMD

14.745Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 178 Cái

14.745Mhz Crystal HC49 SMD

16Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,200 đ/Cái

Còn: 455 Cái

16Mhz Crystal HC49 SMD

16.384Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 184 Cái

16.384Mhz Crystal HC49 SMD

18Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 500 Cái

18Mhz Crystal HC49 SMD

18.432Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 40 Cái

18.432Mhz Crystal HC49 SMD

20Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 861 Cái

20Mhz Crystal HC49 SMD

20.480Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 95 Cái

20.480Mhz Crystal HC49 SMD

20.5Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 93 Cái

20.5Mhz Crystal HC49 SMD

22.118Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 96 Cái

22.118Mhz Crystal HC49 SMD

24Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 544 Cái

24Mhz Crystal HC49 SMD

24.576Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 92 Cái

24.576Mhz Crystal HC49 SMD

25Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 654 Cái

25Mhz Crystal HC49 SMD

26Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,600 đ/Cái

Còn: 500 Cái

26Mhz Crystal HC49 SMD

27Mhz Crystal HC49 SMD

2-DIP, HC49 SMD Crystal Oscillator

Giá: 2,600 đ/Cái

Còn: 680 Cái

27Mhz Crystal HC49 SMD
Thegioiic live support